Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Ambasada e Norvegjisë në Prishtinë

Ambasada e Norvegjisë në Prishtinë

Rr. Sejdi Kryeziu, Bllok IV, Pejton
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 232 111 00
  •