Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Ambasada e Belgjikës në Prishtinë

Ambasada e Belgjikës në Prishtinë

Rr. Taslixhe I, 23a
Prishtinë 10000

Tel: +381 (0)38 51 88 38
Fax: +381 (0)38 51 76 98
  •