Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Ambasada e Greqisë në Prishtinë

Ambasada e Greqisë në Prishtinë.

Arbëri
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 243 013
Fax: +381 (0)38 245 533
  •