Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Çka është procesverbali

               

   Çka është procesverbaliProcesverbali është një shkrim administrativ- zyrtar. Në të shënohen ato që thuhen në një mbledhje , që shërben si dëshmi e diskutimeve dhe e vendimeve për një çështje të caktuar.

Kemi procesverbale që mbahen në mbledhje të ndryshme, procesverbale nga seanca gjyqësore etj.

Procesverbalin zakonisht e mban sekretari i organizatës , por mund të caktohet edhe një
individ tjetër, i cili merr pjesë në mbledhje.

Në fund të mbledhjes , procesverbalin e nënshkruan sekretari i procesverbalit dhe udhëheqësi i mbledhjes .

procesverbal shënohet koha kur mbahet mbledhja, vendi,organi që mban mbledhje, pjesëmarrësit në mbledhje, hapja e mbledhjes dhe përshëndetja e mysafirëve ( nëse ka të tillë) dhe propozimi i rendit të ditës e miratimi i tij.

Më tej shënohen pjesëmarrësit në diskutime sipas radhës dhe në fund shënohet ora e mbarimit të mbledhjes..


Në të nënshkruhen sekretari i procesverbalit dhe kryesuesi i mbledhjes.

Është mirë që shënimet e procesverbalit të hidhen “në të pastër” sa më shpejt pas mbledhjes.

 qka eshte procesverbali, cfare eshte procesverbali,procesverbali, cka eshte proces verbali ceshte procesverbali, c eshte procesverbali
loading...
               

   Çka është procesverbaliProcesverbali është një shkrim administrativ- zyrtar. Në të shënohen ato që thuhen në një mbledhje , që shërben si dëshmi e diskutimeve dhe e vendimeve për një çështje të caktuar.

Kemi procesverbale që mbahen në mbledhje të ndryshme, procesverbale nga seanca gjyqësore etj.

Procesverbalin zakonisht e mban sekretari i organizatës , por mund të caktohet edhe një
individ tjetër, i cili merr pjesë në mbledhje.

Në fund të mbledhjes , procesverbalin e nënshkruan sekretari i procesverbalit dhe udhëheqësi i mbledhjes .

procesverbal shënohet koha kur mbahet mbledhja, vendi,organi që mban mbledhje, pjesëmarrësit në mbledhje, hapja e mbledhjes dhe përshëndetja e mysafirëve ( nëse ka të tillë) dhe propozimi i rendit të ditës e miratimi i tij.

Më tej shënohen pjesëmarrësit në diskutime sipas radhës dhe në fund shënohet ora e mbarimit të mbledhjes..


Në të nënshkruhen sekretari i procesverbalit dhe kryesuesi i mbledhjes.

Është mirë që shënimet e procesverbalit të hidhen “në të pastër” sa më shpejt pas mbledhjes.

 qka eshte procesverbali, cfare eshte procesverbali,procesverbali, cka eshte proces verbali ceshte procesverbali, c eshte procesverbali
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat