Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje shtuese ?


 Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje shtuese ?

Pjesët e bashkërenditura të këtyre fjalive të përbëra lidhen me lidhëza bashkërenditëse shtuese : e, dhe, edhe, as, si edhe, edhe…edhe, as…as, jo…vetëm…por, si…ashtu edhe, jo vetëm që …por as, le që…por edhe etj. 

Pjesët e fjalisë bashkërenditëse shtuese nuk ndahen me presje kur përdoren lidhëzat e, dhe, edhe, as.  
Kur përdoren lidhëzat e përsëritura : edhe…edhe, as…as, jo…vetëm…por, si…ashtu edhe, jo vetëm që …por as, le që…por edhe para pjesës së dytë vihet presje.

Luanët qëndronin në një vend të ngritur dhe ulërinin me një zë të zgjatur.
As pushkë nuk dëgjoheshin, as flakë nuk shiheshin më.


 Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje shtuese ?

Pjesët e bashkërenditura të këtyre fjalive të përbëra lidhen me lidhëza bashkërenditëse shtuese : e, dhe, edhe, as, si edhe, edhe…edhe, as…as, jo…vetëm…por, si…ashtu edhe, jo vetëm që …por as, le që…por edhe etj. 

Pjesët e fjalisë bashkërenditëse shtuese nuk ndahen me presje kur përdoren lidhëzat e, dhe, edhe, as.  
Kur përdoren lidhëzat e përsëritura : edhe…edhe, as…as, jo…vetëm…por, si…ashtu edhe, jo vetëm që …por as, le që…por edhe para pjesës së dytë vihet presje.

Luanët qëndronin në një vend të ngritur dhe ulërinin me një zë të zgjatur.
As pushkë nuk dëgjoheshin, as flakë nuk shiheshin më.

loading...

Related Posts :Namazi

Syzat