Takvimi 2016 I Autoshkolla I Ese I Analiza I Vjersha I Lojra I Blej I Mëso Gjermanisht I Mëso shqip I

Merrni njoftime per postimet e reja

Test nga kimia (pytje dhe përgjigje)


Test nga kimia (pytje dhe përgjigje)

Pytje dhe pergjigje do te shtohen vazhdimisht keshtuqe na vizitoni edhe ju vazhdimisht www.rapitful.blogspot.comÇka janë metalet dhe aliazhet ?
Për çka përdoret më së tepërmi rrezatimi radioaktiv ?
Për çka përdoren shufrat kontrolluese ?
Për çka përdoret moderatori dhe kush përdoret si moderator
Si ndahen reaktorët bërthamor dhe si ndodhet lënda djegëse në to ?
Cilat janë pjesët përbërse të reaktorit ?
Çfarë elementi është mangani ku ndodhet në organizmin e njeriut dhe si ndikon në organizëm?
Si gjendet Mangani në natyrë dhe cilat janë xehet më të rëndësishme (shëno emrat dhe formulat)?
Me çfarë veti karakterizohen elementet e bllokut (d)?
Cilat emente quhen të bllokut (d), ku janë të vendosura në tabelën e sistemit periodik dhe si quhen ndryshe ?
Për cka përdoren gazrat fisnike ?
Cilat janë komponimet e (ksenonit) Xe me fluorin(F) dhe me oksigjenin (O) ?
Cilat elemente nga gazrat fisnike formojnë komponime dhe me cilat elemente?
Si quhen elementet e grupit 18 dhe pse ?
Cilat elemente bëjnë pjesë në grupin e 18 dhe cfarë konfiguracioni kanë?
Alumini perdoret si mjet reduktues gjate perfitimit te disa metaleve.Ky proces i fitimit quhet:
Sa është pesha atomike e Hidrogjenit ?
Si shënohet simboli kimik i Litiumit ?
Cilat janë llojet e lidhjeve kimike ?
Si u zbulua tabela e sistemit periodik të elementeve ?
Çfarë është sistemi periodik i elementeve ?
Konina (C8H17O3N):
Sa gram oksid karboni (IV) fitohen prej 4.5g karbon dhe 16g oksigjen ?
K4[Fe(CN)6] njihet si?Si përfitohen kripërat
Cila është karakteristika kryesore e materies
Pse kimia, fizika dhe biologjia quhen shkenca natyrore
Çfarë kanë të përbashkët elementet e grupit 17 të sistemit përiodik
Çka është nxehtësia specifike
Cilat janë proceset që shoqërohen me thithje nxehtësie
Cilat janë proceset që shoqërohen me çlirim nxehtësie
Çfarë studion termokimia
Çka thotë ligji i ruajtjes së masës (ligji i Lavuazjerit)
Çka është formula empirike
Çka është formula molekulare
Çka është formula kimike
Çka është distilimi
Çka është Dekantimi
Çka është bërthama atomike
Çka është sistemi periodik i elementeve
Çka është tretësira fiziologjike
Çka është tretësi
Çka është tretshmëria
Çka quajmë trup
Çka është vetia fizike
Çka është vetia kimike
Çfarë lloji i kripës është formuar nga ky reaksion
Izotopet janë atome të elementeve që kanë
Çka janë Hidrokarburet aciklike
Çka janë Hidrokarburet
Si quhen hidrokarburet te cilat permbajne lidhje dyfishe apo trefishe karbon-karbon
Çka janë tretjet puferike
Si mund të jenë komponimet komplekse
Si quhet energjia e cila nevojitet për shkeputje te elektronit nga atomi elektroneutral në gjendje te gazte
Çka thotë ligji i Hessit
Çka është lanolina
Sa e ka vlerën e pH-së lëngu i lukthit
Çka quajm Entalpi të tretjes
Kush bënë pjesë në grupin e elementeve kalimtare
Mekanizmi i veprimit të katalizatorëve në një reaksion kimik është
Çka është katalizatori
Pse rritet shpejtesia e reaksionit me rritjen e temperatures
Sa është vlera e pH e ujit për pije
Kristalohidrat është
Si quhet ndryshe metanoli
Cili është sheqeri me i embel
Çfarë polimeri është bakeliti dhe najloni 6,6
Për çka përdoret metoda e flotacionit
Si perfitohet biureti
Çka paraqet entalpia e reaksionit
Çka është tretja
Çka është neutroni
Çka është formula strukturore
Çka është një kaloriAcetilimi
A është ajri substancë e pastër apo përzierje
Çfarë është energjia
Çfarë ngarkese elektrike kanë elektronet
Çfarë ngarkese elektrike kanë protonet
Çfarë ngarkese eletrike kanë neutronet
Çfarë substance është uji
Cila është veçoria themelore e materies
Cilat janë grimcat përbërëse të atomit
Cilat janë përzierjet homogjene
Cilat janë sferat e planetit tonë
Cilat janë veti të substancave
Cilat janë vetitë e Hekurit
Cilët janë përbërësit kryesorë të ajrit
Cili përbërës i ajrit e ndihmon djegien
Cili përbërës i ajrit ka veti inerte
Çka është ajri
Çka është eksperimenti në kimi
Çka është kimia
Çka është kimia organike
Çka është laboratori i kimisë
Çka është lidhja jonike
Çka është lidhja kovalente
Çka është masa atomike relative e një elementi
Çka është masa molekulare relative
Çka është materia
Çka është natyra
Çka është përqindja e masës
Çka është substanca
Çka është valenca
Çka është valenca e një elementi
Çka fitohen gjatë reaksioneve kimike
Çka janë acidet
Çka janë anionet
Çka janë atomet
Çka janë bazat
Çka janë dukuritë
Çka janë elektrolitët
Çka janë izotopet
Çka janë jometalet
Çka janë jonet
Çka janë kationet
Çka janë komponimet kimike
Çka janë kripërat
Çka janë metalet
Çka janë metaloidet
Çka janë molekulat
Çka janë ndryshimet fizike
Çka janë ndryshimet kimike
Çka janë oksidet
Çka janë oksidet acidike
Çka janë oksidet amfoterne
Çka janë oksidet bazike
Çka janë përzierjet
Çka janë përzierjet heterogjene
Çka janë përzierjet homogjene
Çka janë reaksionet e analizës
Çka janë reaksionet e sintezës
Çka janë reaksionet ekzoterme
Çka janë reaksionet endoterme
Çka janë reaksionet kimike
Çka janë substancat e pastra
Çka janë substancat e thjeshta
Çka janë tretësirat
Çka janë vetitë e elementeve kimike
Çka ndodh në materie gjatë lëvizjes
Çka paraqet ajri
Çka paraqet tretshmëria e një substance
Çka studion kimia
Kur lirohet dioksidi i karbonit
Kush janë okside amfoterne
Me çka merret kimia
Në çfarë gjendje agregate gjendet uji në natyrë
Në çfarë lëvizje është materia në natyrë
Nga kush përbëhen karbohidratet
Nga kush përbëhet atomi
Nga kush u përdor për herë të parë fjala kimi
Prej kujt përbëhen tretësirat
Prej nga rrjedh emri kimi 
Sa valent është azoti
Sa valent është karboni
Sa valent është oksigjeni
Sa valent janë elementet halogjene
Si formohen kripërat acidike
Si formohen kripërat bazike
Si formohen kripërat neutrale
Si i ndajmë elementet kimike sipas vetive të tyre
Si mund të jenë përzierjet sipas përbërjes së tyre 
Si mund të jenë tretësirat 
Si ndahen elektrolitet
Si përfitohet hekuri
Si shënohet simboli kimik i hekurit
Si shënohet simboli kimik i heliumit
Si shënohet simboli kimik i hidrogjenit
Si shënohet simboli kimik i merkurit
Si shkruhet simboli i Hekurit
Elementi kimik bakri shënohet
Cili është simboli i elementit Vanadium
Elementi kimik merkuri apo zhiva shënohettest 
Cila është formula e Ozonit

nga kimia,kimi pytje dhe pergjigje,pytje dhe pergjigje,pytje dhe pergjigje nga kimia,kimi pytje dhe pergjigje,pytje dhe pergjigje nga kimia
Ruaje këtë faqe

Arkiva e postimeve

Na ndiqni me email për postimet e reja

Analiza, Referate, Vjersha dhe Poezi si dhe Thënie