Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Çfarë substance është uji ?
Çfarë substance është uji ?
Uji është substancë e përbërë.Ai përbëhet nga oksigjeni dhe hidrogjeni.
uji cka eshte,ceshte uji,uji cfare eshte
  •