Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Prokariotë quhen ?

Prokariotë quhen ?

Prokariotë quhen organizmat njëqelizorë te të cilët bërthama ende nuk është plotësisht e diferencuar.

cka jane qelizat prokariote,qelizat prokariote jane,qelize prokariote
  •