Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Ku dhe kur u mbajt kongresi i alfabetit të gjuhës shqipe ?

Kongresi i Alfabetit të gjuhës shqipe u mbajt në Manastir në vitin 1908.

Lexo më shumë:  Kongresi i Alfabetit të gjuhës shqipe

kur u mbajt kongresi i manastirit,kur u mbajt kongresi i alfabetit te gjuhes shqipe,kur u formua alfabetit i gjuhes shqipe

  •