Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Çka janë alelet ?Me alele nënkuptojm kur i njejti gjen egziston në forma të ndryshme.

Nëse ne kromozomet homologe gjenden alele të njejta është fjala për gjendje homozigote.

Nëse në kromozomet homologe gjenden alele të ndryshme është fjala për gjendje heterozigote.

Kur një veçori dominon ndaj një veçorie tjetër fjala është për veçoritë dominante por nëse një veçori më pak vjen në shprehje fjala është për veçori recesive.

Mirpëo ka raste edhe kur aktiviteti i dy aleleve vjen në shprehje dukuria e tillë kodominante.

qka jane alelet,qka eshte alele,cka jane alelet,cka eshte homozigot,cka eshte heterozigot,qka eshte homozigot,qka eshte heterozigot,qka jane homozigotet,qka jane heterozigotet,qka jane dominant,qka eshte recesiv,qka jane kodominante,qka jane veqorite dominante,qka jane veqorite recesive


Me alele nënkuptojm kur i njejti gjen egziston në forma të ndryshme.

Nëse ne kromozomet homologe gjenden alele të njejta është fjala për gjendje homozigote.

Nëse në kromozomet homologe gjenden alele të ndryshme është fjala për gjendje heterozigote.

Kur një veçori dominon ndaj një veçorie tjetër fjala është për veçoritë dominante por nëse një veçori më pak vjen në shprehje fjala është për veçori recesive.

Mirpëo ka raste edhe kur aktiviteti i dy aleleve vjen në shprehje dukuria e tillë kodominante.

qka jane alelet,qka eshte alele,cka jane alelet,cka eshte homozigot,cka eshte heterozigot,qka eshte homozigot,qka eshte heterozigot,qka jane homozigotet,qka jane heterozigotet,qka jane dominant,qka eshte recesiv,qka jane kodominante,qka jane veqorite dominante,qka jane veqorite recesive
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat