Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Shkallët e mbiemraveMbiemrat kanë tri shkallë : pohore,krahasore dhe sipërore.


Pohore:Ky është futbollist i mirë.;


Krahasore:Ky është futbollist më i mirë se ai. ;


Sipërore:Ky është futbollisti më i mirë. ;
Share/Bookmark
       
   
  •