Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Sa është i gjatë ezofagu i njeriut ?


Ezofagu i njeriut është rreth 25 - 30 cm i gjatë.
Share/Bookmark
       
   
  •