Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Kush është kryeqyteti i Australisë ?Kryeqytetet e Botes australis Kryeqytet i australis  ,Kush eshte kryeqyteti i australis , cili eshte kryeqyteti i australis,Kush osht kryeqyteti i australis, kryeqyteti i australis,australise,australia

 

 Kush është kryeqyteti i Australisë ?

Kryeqyteti i Australisë është Sidnei.
  •