Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Sa është klirensi i kreatininës normalisht tek meshkujt dhe tek femrat ?
Sa është klirensi i kreatininës normalisht tek meshkujt dhe tek femrat ?
Klirensi i kreatininës tek meshkujt normalisht është 100-150 ml/min ndërsa te femrat është 85-125ml/min.
klirensi normat,sa eshte klirensi normal i kreatinines,kreatinina klirensi sa eshte,si eshte

  •