Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Kush e shpiku termometrin e parë ?


Kush e shpiku termometrin e parë ?

Termometrin e pare e shpiku Galileu Galileo më 1592.

kush e shpiku termometrin e pare,termometri i pare shpikesi
  •