Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Cili është kryeqyteti i Turqisë ?


Cili është kryeqyteti i Turqisë ?
Kryeqyteti i Turqisë është Ankara.

Kush eshte kryeqyteti i Turqisë , cili eshte kryeqyteti i Turqisë,Turcisë Turqia kryeqyteti
 

  •