Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Cili është kryeqyteti i Nepalit ?
 
Kryeqytetet e Botes Kryeqytet i Nepalit  ,Kush eshte kryeqyteti i Nepalit , cili eshte kryeqyteti i Nepalit,Kush osht kryeqyteti i Nepalit,
Cili është kryeqyteti i Nepalit ?

Kryeqyteti i Nepalit është Katmandu.
  •