Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Cili është kryeqyteti i Holandës ?


Cili është kryeqyteti i Holandës  ?

Kryeqyteti i Holandës është Amsterdami.


Kush eshte kryeqyteti i Holandes, , cili eshte kryeqyteti i holandes,holanda dhe kryeqyteti
 

  •