Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

All-llahu i ka mallkuar atë që nuk i respekton prindërit e tij


Kush nuk i respekton prindërit

All-llahu [subhanehu ve teala] e ka mallkuar atë që nuk i respekton prindërit.

Çfarë ka thënë Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] për këtë?

Transmetojnë Taberaniu dhe Hakimi nga Ebu Hurejre [radijall-llahu anhu] se Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: “All-llahu [subhanehu ve teala] i ka mallkuar shtatë krijesa të Tij nga mbi shtatë kat qiejt”, e përsëriti një mallkim tre herë dhe mallkoi çdo njërin nga ato me mallkim të mjaftueshëm, pastaj përmendi edhe atë që nuk i respekton prindërit e tij…”

Kush nuk i respekton prindërit

All-llahu [subhanehu ve teala] e ka mallkuar atë që nuk i respekton prindërit.

Çfarë ka thënë Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] për këtë?

Transmetojnë Taberaniu dhe Hakimi nga Ebu Hurejre [radijall-llahu anhu] se Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: “All-llahu [subhanehu ve teala] i ka mallkuar shtatë krijesa të Tij nga mbi shtatë kat qiejt”, e përsëriti një mallkim tre herë dhe mallkoi çdo njërin nga ato me mallkim të mjaftueshëm, pastaj përmendi edhe atë që nuk i respekton prindërit e tij…”
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat