Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Si quhen qelizat që e krijojnë pigmentin ?
Si quhen qelizat që e krijojnë pigmentin ?
 Qelizat që e krijojnë pigmentin quhet melanocite.  •