Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Kur u hap shkolla e parë shqipe ?

Kur u hap shkolla e parë shqipe ?

Shkolla e parë shqipe u hap më 7 mars 1887 në Korçë.

ne cilin vit u hap shkolla e pare shqipe,kur u hap shkolla shqipe,shkolla e pare shqipe viti i hapjes
  •