Takvimi 2016 I Autoshkolla I Ese I Analiza I Vjersha I Lojra I Blej I Mëso Gjermanisht I Mëso shqip I

Merrni njoftime per postimet e reja

Çka është skizofrenia ?

Çka është skizofrenia ?

Skizofrenia paraqet një grup sëmundjesh të shpeshta psiqike(psikoza) që janë sëmundje kronike shpirtërore të tipit të psikozës endogjene e cila nënkupton tendencën e përgjithshme kah dezintegrimi i personalitetit i cili posedon konstelacionin e simptomeve specifike psikopatologjike të cilat i takojnë funksioneve psiqike, emocioneve, të të menduarit, veprimeve të vullnetshme dhe dinamizmave vital, ku funksionet psiqike janë ndryshuar dhe çrregulluar në mënyrë karakteristike.

Shih edhe:

Çka është skizofrenia paranoide ?

Çka është skizofrenia simpleks ?

Çka është skizofrenia katatone ?

Cilat janë format e skizofrenisë ?


Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, c’ka,skizofreni,shizofrenia,skizofrenite,skizofrenija,skizofreni 

Ruaje këtë faqe

Arkiva e postimeve

Na ndiqni me email për postimet e reja

Analiza, Referate, Vjersha dhe Poezi si dhe Thënie