Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Sa kontinente i ka Toka dhe cilat janë ?

 Sa kontinente i ka Toka dhe cilat janë ?

Toka i ka 7 kontinente dhe janë: Azia, Afrika, Amerika Veriore, Amerika Jugore, Antarktida, Evropa, Australia.

sa kontinente i ka Toka, bota, kontinentet e botes, cilat jane,cilet jane, kontinentet e botes, kontinentet e tokes, toka kontinentet, 

  •