Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Cilat janë disiplinat e farmakologjisë ?
Disiplinat e farmakologjisë janë: farmakokinetika, farmakodinamika, farmakoterapia, dhe toksikologjia.

Pytje, farmakologji me toksikologji,test,pytja nga farmakologjia,te dhena, themelore, farmakologjia mjekesore,disiplinat e farmakologjise,farmakologjia disiplinat  e saj

  •