Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Çka është anorexia nervosa ?

Ky është çrregullim psikosomatik, i cili karakterizohet me qëndrim negativ ndaj ushqimit, gjë që shkakton ligëje ekstreme dhe amenore. 

Çrregullimet fispatologjike janë të ngjashme me ato në urinë e përgjithshme. 

Sëmundja, më së shpeshti është te femrat midis 10 dhe 30 vjeç. 

Shumë shpesh fillon te vajzat e majmura, të cilat aplikojnë dietën për humbje të peshës. 

Krahas ligëjes, shumë të shprehur në fazat e vonshme të sëmundjes mund të paraqiten edhe edemet. 

Meqë personat me këtë sëmundje rëndom marrin sasi të kufizuara të substancave
ushqyese, zhvillohet pasqyra klinike e urisë së përgjithshme kronike. 


Prej urisë së përgjithshme, këtë sindrom e dallon zhvillimi normal i gjijëve dhe qimet normale si dhe mungesa e ndryshimeve të lëkurës. 

Të sëmurëve, pos kujdesit nutritiv, u jepen edhe substancat të cilat e rrisin oreksin dhe aplikohet edhe psikoterapia.

Kur një herë arrihet suksesi dhe përmirësohet pesha trupore, prognoza është shumë e mirë.

 Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales,jane,kuptojme me fjalen,termi,paraqet,kuptimi,paraqesin,anorekisa nervosa,anoreksi nervosa,anoreksia nervoza,anoreksi nervoza,anoreksia nervoza
Ky është çrregullim psikosomatik, i cili karakterizohet me qëndrim negativ ndaj ushqimit, gjë që shkakton ligëje ekstreme dhe amenore. 

Çrregullimet fispatologjike janë të ngjashme me ato në urinë e përgjithshme. 

Sëmundja, më së shpeshti është te femrat midis 10 dhe 30 vjeç. 

Shumë shpesh fillon te vajzat e majmura, të cilat aplikojnë dietën për humbje të peshës. 

Krahas ligëjes, shumë të shprehur në fazat e vonshme të sëmundjes mund të paraqiten edhe edemet. 

Meqë personat me këtë sëmundje rëndom marrin sasi të kufizuara të substancave
ushqyese, zhvillohet pasqyra klinike e urisë së përgjithshme kronike. 


Prej urisë së përgjithshme, këtë sindrom e dallon zhvillimi normal i gjijëve dhe qimet normale si dhe mungesa e ndryshimeve të lëkurës. 

Të sëmurëve, pos kujdesit nutritiv, u jepen edhe substancat të cilat e rrisin oreksin dhe aplikohet edhe psikoterapia.

Kur një herë arrihet suksesi dhe përmirësohet pesha trupore, prognoza është shumë e mirë.

 Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales,jane,kuptojme me fjalen,termi,paraqet,kuptimi,paraqesin,anorekisa nervosa,anoreksi nervosa,anoreksia nervoza,anoreksi nervoza,anoreksia nervoza
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat