Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Shkallët e ndajfoljes

Ndajfolja përdoret në shkallën pohore, krahasore dhe sipërore. 

Ato formohen njësoj si shkallët e mbiemrit.
 
Shkalla pohore: Miri ecën shpejt.
 

Shkalla krahasore:

e barazisë – Miri ecën aq shpejt sa Genti.

e sipërisë – Miri ecën më shpejt se Genti.

e ultësisë – Miri ecën jo aq shpejt sa Genti.
 

Shkalla sipërore:

Miri ecën shumë shpejt. 

shkallet e ndajfoljes,ndajfolja dhe shkallet,shkallet e ndajfoljes, cilat jane shkallet e ndajfoljes, cfare shkalle kane ndajfoljet, ndajfoljet shqip,shkallet e ndajfoljes, ndajfolja ne shqip,cfare shkalle ka ndajfolja, shkalla siperore e ndajfoljes, shkalla krahasore e ndajfoljes, shkalla pohore e ndajfoljes, shkallet ndajfolja shqip,sa shkalle ka ndajfolja, shkallet e ndajfoljes shembuj
Ndajfolja përdoret në shkallën pohore, krahasore dhe sipërore. 

Ato formohen njësoj si shkallët e mbiemrit.
 
Shkalla pohore: Miri ecën shpejt.
 

Shkalla krahasore:

e barazisë – Miri ecën aq shpejt sa Genti.

e sipërisë – Miri ecën më shpejt se Genti.

e ultësisë – Miri ecën jo aq shpejt sa Genti.
 

Shkalla sipërore:

Miri ecën shumë shpejt. 

shkallet e ndajfoljes,ndajfolja dhe shkallet,shkallet e ndajfoljes, cilat jane shkallet e ndajfoljes, cfare shkalle kane ndajfoljet, ndajfoljet shqip,shkallet e ndajfoljes, ndajfolja ne shqip,cfare shkalle ka ndajfolja, shkalla siperore e ndajfoljes, shkalla krahasore e ndajfoljes, shkalla pohore e ndajfoljes, shkallet ndajfolja shqip,sa shkalle ka ndajfolja, shkallet e ndajfoljes shembuj
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat