Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Ligjërata e drejtë dhe shembuj


Ligjëratë e drejtë janë fjalët tona ose të një tjetri të riprodhuara me përpikmëri nga një person tjetër:

Abdyl Frashëri ka thënë: “Të bashkohemi në një besë të gjithë shqiptarët.”


• Ligjërata e drejtë mund të jetë një fjali e thjeshtë a e përbërë ose një thënie prej disa fjalish.Ligjërata e drejtë shpesh paraprihet nga fjalët e autorit:


Skënderbeu tha: “Lajmëroni fitoren dhe ndizni zjarret që t’i bëhet dritë popullit.”


• Fjalë e autorit përmbajnë folje si: tha, thirri, pyeti, u përgjegj, u nxeh etj. Ato mund të qëndrojnë para, në mes ose në fund të ligjëratës së drejtë.


• Në të folur ligjërata e drejtë veçohet nga fjalët e autorit me anë të pauzës. Fjalët e riprodhuara shqiptohen me tonin e natyrshëm të bisedës.


• Në të shkruar ligjërata e drejtë dallohet me anë të shenjave të pikësimit. Kur ligjërata e drejtë qëndron pas fjalëve të autorit, para saj vihen dy pika, fjala e parë e ligjëratës së drejtë fillon me shkronjë të madhe. Ligjërata e drejtë vihet midis thonjëzash:


Populli thotë: “Më mirë një vezë sot se një pulë mot.”


• Kur ligjërata e drejtë qëndron para fjalëve të autorit, pas saj vihet presje dhe vizë, fjalët e autorit fillojnë me shkronjë të vogël:


“Më mirë një vezë sot se një pulë mot”, - thotë populli.


• Në qoftë se ligjërata e drejtë është fjali


pyetëse ose nxitëse, në fund të saj vihet

pikëpyetje ose pikëçuditje dhe vizë:

“Sa u lodha sot!” – tha Blerta.


“Kur do të shkojmë?” – pyeti Zana.


• Kur fjalët e autorit futen në mes të ligjëratës së drejtë përdoren këto shenja pikësimi:


• Kur ligjërata e drejtë është një fjali e thjeshtë ose e përbërë, para dhe pas fjalëve të autorit vihet presje dhe vizë;

 
• Në qoftë se pjesa e dytë është një fjali tjetër, atëherë pas fjalëve të autorit vihet pikë dhe vizë;

• Në qoftë se pjesa e parë e ligjëratës së drejtë është fjali pyetëse ose nxitëse, ajo mbaron me pikëpyetje ose pikëçuditje.


• Para fjalëve të autorit vihet vizë, pas tyre pikë dhe vizë. 

cka eshte ligjerata e drejte,ceshte ligjerata e drejte,cfare eshte ligjerata e drejte,ligjerata e drejte shembuj,ligjerate e drejte shembuj,shembuj nga ligjerata e drejte,ligjerate e drejte shembuj 
loading...

Ligjëratë e drejtë janë fjalët tona ose të një tjetri të riprodhuara me përpikmëri nga një person tjetër:

Abdyl Frashëri ka thënë: “Të bashkohemi në një besë të gjithë shqiptarët.”


• Ligjërata e drejtë mund të jetë një fjali e thjeshtë a e përbërë ose një thënie prej disa fjalish.Ligjërata e drejtë shpesh paraprihet nga fjalët e autorit:


Skënderbeu tha: “Lajmëroni fitoren dhe ndizni zjarret që t’i bëhet dritë popullit.”


• Fjalë e autorit përmbajnë folje si: tha, thirri, pyeti, u përgjegj, u nxeh etj. Ato mund të qëndrojnë para, në mes ose në fund të ligjëratës së drejtë.


• Në të folur ligjërata e drejtë veçohet nga fjalët e autorit me anë të pauzës. Fjalët e riprodhuara shqiptohen me tonin e natyrshëm të bisedës.


• Në të shkruar ligjërata e drejtë dallohet me anë të shenjave të pikësimit. Kur ligjërata e drejtë qëndron pas fjalëve të autorit, para saj vihen dy pika, fjala e parë e ligjëratës së drejtë fillon me shkronjë të madhe. Ligjërata e drejtë vihet midis thonjëzash:


Populli thotë: “Më mirë një vezë sot se një pulë mot.”


• Kur ligjërata e drejtë qëndron para fjalëve të autorit, pas saj vihet presje dhe vizë, fjalët e autorit fillojnë me shkronjë të vogël:


“Më mirë një vezë sot se një pulë mot”, - thotë populli.


• Në qoftë se ligjërata e drejtë është fjali


pyetëse ose nxitëse, në fund të saj vihet

pikëpyetje ose pikëçuditje dhe vizë:

“Sa u lodha sot!” – tha Blerta.


“Kur do të shkojmë?” – pyeti Zana.


• Kur fjalët e autorit futen në mes të ligjëratës së drejtë përdoren këto shenja pikësimi:


• Kur ligjërata e drejtë është një fjali e thjeshtë ose e përbërë, para dhe pas fjalëve të autorit vihet presje dhe vizë;

 
• Në qoftë se pjesa e dytë është një fjali tjetër, atëherë pas fjalëve të autorit vihet pikë dhe vizë;

• Në qoftë se pjesa e parë e ligjëratës së drejtë është fjali pyetëse ose nxitëse, ajo mbaron me pikëpyetje ose pikëçuditje.


• Para fjalëve të autorit vihet vizë, pas tyre pikë dhe vizë. 

cka eshte ligjerata e drejte,ceshte ligjerata e drejte,cfare eshte ligjerata e drejte,ligjerata e drejte shembuj,ligjerate e drejte shembuj,shembuj nga ligjerata e drejte,ligjerate e drejte shembuj 
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat