Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Frang Bardhi-Dictionarium latino-epiroticum-analize letrare apo kritike letrare


Në parathënie jep dy motive se pse e shkroi:
 
1. Kombëtar- ti ndihmoj gjuhës shqipe që kishte filluar të humbej,
 
2. Religjioz - ti ndihmoj priftërinjtë që përmes këtij fjalori të përkthejnë çdo libër që u bie në dorë.

 
Është e tipit 2 gjuhësor por del edhe 4 gjuhësorë si latinisht, italisht, shqip,turqisht. 

Ai shënon emrat në të pashquar, foljet në paskajore. 

Në pjesën e dytë ka pjesë gramatikore si: numërorët, ndajfoljet, lidhëzat, pasthirrmat dhe pjesë nga folklori, 113 proverba dhe 2 biseda. Ka 2544 fjalë.Nëse doni analiza letrare të veprave tjera kliko mbi analiza letrare

Frang Bardhi-Dictionarium latino-epiroticum-analize letrare apo kritike letrare,analiza letrare,Frang Bardhi dictionarium latino epiroticum analize letrare,veprat e Frang Bardhit kritike letrare,analiza letrare

Në parathënie jep dy motive se pse e shkroi:
 
1. Kombëtar- ti ndihmoj gjuhës shqipe që kishte filluar të humbej,
 
2. Religjioz - ti ndihmoj priftërinjtë që përmes këtij fjalori të përkthejnë çdo libër që u bie në dorë.

 
Është e tipit 2 gjuhësor por del edhe 4 gjuhësorë si latinisht, italisht, shqip,turqisht. 

Ai shënon emrat në të pashquar, foljet në paskajore. 

Në pjesën e dytë ka pjesë gramatikore si: numërorët, ndajfoljet, lidhëzat, pasthirrmat dhe pjesë nga folklori, 113 proverba dhe 2 biseda. Ka 2544 fjalë.Nëse doni analiza letrare të veprave tjera kliko mbi analiza letrare

Frang Bardhi-Dictionarium latino-epiroticum-analize letrare apo kritike letrare,analiza letrare,Frang Bardhi dictionarium latino epiroticum analize letrare,veprat e Frang Bardhit kritike letrare,analiza letrare
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat