Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura përcaktore

• Pjesa e nënrenditur përcaktore tregon një karakteristikë të një gjymtyre të pjesës kryesore të shprehur me emër, grup emëror ose përemër:

Tirana është qyteti që më pëlqen më shumë në Shqipëri.


• Pra, pjesa e nënrenditur përcaktore kryen po atë funksion që kryen përcaktori në fjalinë e thjeshtë.


• Emri, grupi emëror ose përemri i pjesës kryesore që plotësohet nga pjesa e nënrenditur përcaktore quhet paraprijës.

 
• Ka dy lloje pjesësh të nënrenditura përcaktore:

• Përcaktore-kufizuese, të cilat nuk mund të hiqen, sepse prishet kuptimi ose ndryshon kuptimi i saj fillestar:
Më pëlqejnë shumë njerëzit që punojnë sistemakisht.
• Përcaktore-shtuese, të cilat shtojnë ose sqarojnë diçka dhe mund t’i heqim pa prishur strukturën gramatikore të fjalisë:
Mali i Korabit, që ngrihet mbi 2000 metra, është maja më e lartë e Shqipërisë.

• Folja, në pjesën e nënrenditur përcaktore mund të jetë në mënyrën dëftore dhe lidhore:


Lexova një libër që flet për historinë e Murit Kinez. Kërkoj një libër që të tregojë historinë e ndërtimit të Murit Kinez.

• Kur paraprijësi është një përemër, pjesa e nënrenditur lidhet me kryesoren vetëm me përemrin lidhor që:


Ai që të thotë gjithmonë të vërtetën, të do të mirën.

• Kur paraprijësi është një përemër dëftor, para pjesës së nënrenditur përcaktore nuk vihet presje:

Ai që po flet me Agronin është mësuesi i Mirës.

• Në raste të rralla pjesa e nënrenditur përcaktore mund të lidhet me paraprijësin edhe me lidhëzat se, që.
• Pjesa e nënrenditur përcaktore tregon një karakteristikë të një gjymtyre të pjesës kryesore të shprehur me emër, grup emëror ose përemër:

Tirana është qyteti që më pëlqen më shumë në Shqipëri.


• Pra, pjesa e nënrenditur përcaktore kryen po atë funksion që kryen përcaktori në fjalinë e thjeshtë.


• Emri, grupi emëror ose përemri i pjesës kryesore që plotësohet nga pjesa e nënrenditur përcaktore quhet paraprijës.

 
• Ka dy lloje pjesësh të nënrenditura përcaktore:

• Përcaktore-kufizuese, të cilat nuk mund të hiqen, sepse prishet kuptimi ose ndryshon kuptimi i saj fillestar:
Më pëlqejnë shumë njerëzit që punojnë sistemakisht.
• Përcaktore-shtuese, të cilat shtojnë ose sqarojnë diçka dhe mund t’i heqim pa prishur strukturën gramatikore të fjalisë:
Mali i Korabit, që ngrihet mbi 2000 metra, është maja më e lartë e Shqipërisë.

• Folja, në pjesën e nënrenditur përcaktore mund të jetë në mënyrën dëftore dhe lidhore:


Lexova një libër që flet për historinë e Murit Kinez. Kërkoj një libër që të tregojë historinë e ndërtimit të Murit Kinez.

• Kur paraprijësi është një përemër, pjesa e nënrenditur lidhet me kryesoren vetëm me përemrin lidhor që:


Ai që të thotë gjithmonë të vërtetën, të do të mirën.

• Kur paraprijësi është një përemër dëftor, para pjesës së nënrenditur përcaktore nuk vihet presje:

Ai që po flet me Agronin është mësuesi i Mirës.

• Në raste të rralla pjesa e nënrenditur përcaktore mund të lidhet me paraprijësin edhe me lidhëzat se, që.
loading...

Related Posts :Syzat

Namazi