Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Ç’do të thotë:Njësimi i All-llahut ne adhurim?

Përgjigje-Të bësh adhurimin vetëm për All-llahun, siç janë ,lutja, premtimi ,gjykimi e adhurime te tjera.

Thotë All-llahu i Lartësuar:’’Dije se nuk ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut.’’(Muhamed:19) (d.m.th: nuk ka te adhuruar tjetër me të drejtë përveç All-llahut)

Thotë i Dërguari i All-llahut, paqja dhe mëshira e All-llahut qofshin mbi të:’’Le të jetë gjëja e parë në të cilën t’i ftosh ata Njësimi i All-llahut të Lartësuar.’’
Përgjigje-Të bësh adhurimin vetëm për All-llahun, siç janë ,lutja, premtimi ,gjykimi e adhurime te tjera.

Thotë All-llahu i Lartësuar:’’Dije se nuk ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut.’’(Muhamed:19) (d.m.th: nuk ka te adhuruar tjetër me të drejtë përveç All-llahut)

Thotë i Dërguari i All-llahut, paqja dhe mëshira e All-llahut qofshin mbi të:’’Le të jetë gjëja e parë në të cilën t’i ftosh ata Njësimi i All-llahut të Lartësuar.’’
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat