Takvimi 2016 I Autoshkolla I Ese I Analiza I Vjersha I Lojra I Blej I Mëso Gjermanisht I Mëso shqip I

Merrni njoftime per postimet e reja

POLICIA GJYQËSORE


POLICIA GJYQËSORE

Me polici gjyqësore do të kuptojm një tërsi organesh shtetrore, veprimtaria e të cilave synon të siguroj kushte për ushtrimin e ndjekjes penale.

Veprimtaria e policis gjyqësore ka karakter ndihmës në funksion të veprimtaris gjyqësore,Veprimtari të kësaj natyre kryejnë struktura të posaqme në polici dhe prokurori e cila vepron për hetimin e veprave penale me urdhër dhe delegim të prokurorit dhe nën drejtimin e tij.

Në raste të veqanta vepron me iniciativ ose urdhër nga gjykata. Veprimtaria e policis gjyqësore e cila siguron kushtet për ushtrimin e ndjekjes penale, duhet të filloj që nga qasti i konstatimit të një vepre penale.

Policia gjyqësore kryen qdo veprim hetimor që i është urdhëuar ose deleguar nga prokurori.

Funksionet e policis gjyqësore kryhen nga oficerët dhe agjentët e saj.
Pa pushtetin policor, prokuroria dhe gjykata do të dështonin nga iniciaticat e tyre ligjore dhe dhënia e drejtësisë do të pësonte një dëm të pa evitueshëm.

Tiparet themelore të veprimtaris së polisic janë:shpejtësia, prakticiteti (ajo ndërhyn për të zgjedhur situate të veqanta konkrete),shtrengimi (veprimtaria e ligjshme e policis nuk duhet të pengohet, në raste të kundërt për realizimin e qëllimeve të saj përdorë forcë shtrënguese).

Në të mirë të udhëheqjes së luftës së suksesshëm kundër kriminalitetit,bashkpunimi policor sendërtohet edhe në planin ndërkombëtar nëpërmjet INTERPOLIT,Kshilli Evropian, ndërmjet vet policive të disa vendëve.
INTERPOLI-kordinon aktivitetin e policive nacionale dhe e lehtëson këmbimin ndërkombëtar, të informative në lidhje me kriminelët ndërkombëtar dhe për ekstradimin e kriminelëve që gjenden në arrati. Ekziston edhe EUROPOLI

Bashkpuninmi në planin ndërkombëtar është i domosdoshëm në kushtet bashkohore sepse rrethanat e tashme karektirizohen me zhvillimin e shpejtuar të mjeteve të komunikimit dhe të transportit të cilati shfrytëzojnë kriminelët, sidomos ata ndërkombëtar e më të rrezikshmit shoqërisht duke u orvatur ti bishtrojnë zbulimit dhe kapjes.

Ruaje këtë faqe

Arkiva e postimeve

Na ndiqni me email për postimet e reja

Analiza, Referate, Vjersha dhe Poezi si dhe Thënie