Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2012

Njeriu me top - analizë letrare apo kritikë letrare

Njeriu me top Tema: Ka të bëj me luftën partizane. Subjekti: Në qendër të vëmendjes është hakmarrja e kryepersonazhit Mato Gruda, i cili është "në gjak" me fisin e Fizëve.  Një ditë Mato gjen një top të braktisun nga ushtria italiane, të cilin e ruan për hakmarrje.  Ai pas kapitulimit të Italisë fashiste strehon edhe një ushtar italian, Auguston, të cilin Mato e quan Agush.  Prej tij mësohet ta përdor topin.  Është kohë lufte.  I kompleksuar nga hakmarrja, Matoja nuk është në gjendje të bëjë dasinë politike.  Herën e parë gjuan shtëpinë e Fizëve, por nuk e godet dhe zhgënjehet.  Herën e dytë, i zemëruar nga vrasja e shokut të tij Murat Shtagës, Mato lë anash interesin personal para interesave të larta kombëtare dhe i bashkohet partizanëve.  Ai e tërheq topin zvarrë deri te vendi ku partizanët i kishin zënë pritën gjermanëve.  Nëse doni analiza letrare të veprave tjera kliko mbi analiza letrare Njeriu me top - analizë letrare apo kritikë letrare,n

Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo - analizë letrare apo kritikë letrare

  Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo Tema: Është roman satirik i cili vë në lojë byrokracinë, hipokrizinë dhe servilizmin. Subjekti: Regjistrohen deri në hollësi ironike figurat e Zylos, një drejtor i sektorit për çështje kulturore, dhe vartësit të tij Demkës. Kthesë në karrierën e shokut Zylo vjen kur atij i kërkohet të shpreh pikëpamjet e veta për një pjesë teatrale. Shoku Zylo është një karaker universal që mund të ndeshet në çdo shoqëri e në çdo epokë. Rrëfimi i romanit është i veshur me humor popullor.   Personazhet: Ndërveprimi i personazheve është i përafërt me të Don Kishotin dhe Sanço Pançon. Në fillimi është Sançoja që habitet me lajthitjet e të zotit, por në fund ai vet e humbet sensin e realitetit. Zylo: Është një burokrat i qetë e i heshtur. Imponimi i tij bëhet me zë të ulët. Veprimet e tij janë gjithmonë qëllimmbara por e çojnë në gabime qesharake. Ai nuk ka dijeni për sëmundjen që ka, për këtë fakt lexuesit i vjen keq. I vesh vetes atribute të pamerita dhe person

Adem Gajtani - Veprat letrare apo krijimtaria letrare

Adem Gajtani Veprimtaria e tij kap 15 tituj.  Temat e tij sillen rreth dashurisë për jetën, njeriun, këngën, etj.  Në poezinë e  Adem Gajtanit paraqiten imazhe nga qyteti e fashti dhe hapsirat ku jeton e vepron njeriu ynë. Ndërtimi bëhet me nota të reales, të sociales, dhe aty-këtu, me ngjyrime romantike të së kaluarës. Adem Gajtani ka shkruar vetëm një përmbledhje me tregime-"Malbrezet".  Janë 12 tregime të botuara nëpër gazeta e revista gjatë viteve 1959-1963.  Tregimet ndahen sipas një simetrie: 6 të parave u prin mestitulli Malbrezet e qëndresës , kurse 6 të dytave Malbrezet e dashurisë . Në to shtjellohen subjekte nga Lufta e Dytë Botërore, të përshkuara nga një notë intime erotike. Veprat e Adem Gajtanit janë: 1961-"Drita në zemër" 1962-"Dielli i mbramjes,dielli i mëngjezit" 1964-"Dryni i heshtjes" 1966-"Goca e detit" 1968-"Ti këngë,ti zog i largët" 1972-"Lule më lule"

Adem Gajtani - Biografia

Adem Gajtani lindi më 1935 në Besianë. Adem Gajtani filloren dhe gjimnazin e kreu në Prishtinë, studioi juridikun në Beograd në fillim, pastaj e vazhdoi në Shkup. Aktivitetet: i përkushtohet gazetarisë, punon si korrespondent i Rilindjes nga Shkupi, dhe redaktor i rubrikës kulturore ne gazetën Flaka. Ka përkthyer vepra nga gjuha maqedone në shqip dhe e kundërta. Vdiq: më 1982 në Shkup.  Adem Gajtani biografia,Adem Gajtani jeta,biografia Adem Gajtani,Adem Gajtani vendi i lindjes,

Ismail Kadare -Biografia

Ismail Kadare Lindi: më 28 janar 1936 në Gjirokastër. Shkollimi: Studioi gjuhë dhe letërsi shqipe në Fkultetin e Filologji-Historisë dhe në Institutin Gorki në Moskë. Aktivitetet: punoi si gazetar te "Zëri i popullit" dhe "Drita", drejtoi revistën "Le letters albanaises". "Doctor honoris" i Universitetit të Tiranës, të Gjirokastrës e të Prishtinës. Kandidat shumëvjeçar i çmimit Nobel. Anëtar i Akademisë së Skencave të Shqipërisë, i Akademisë së Shkencave të Gjermanisë dhe i Akademisë Franceze të Shkencave Morale.      Në fund të viteve ‟90 u largua së bashku me familjen nga Shqipëria dhe u vendos në Paris, por nuk i ndërpreu lidhjet me atdheun.  Postime të ngjashme: Kështjella Kronikë ne gur Gjenerali i ushtrisë së vdekur Prometeu Piramida Analiza e veprave të Ismail Kadare   Gjuha shqipe -Ismail Kadare Libri i parë i Ismail Kadaresë me poezi Ismail Kadare -Biografia,Ismail Kadare -jeta,Ismail Kadare -Biografia ap

Çka është Aga ?

Aga (turq.): Prijës, lider, pron­ar toke.  Titulli i zyrtarit të lar­të, sikurse janë oficerët dhe eu­n­ukët ? e pallatit.  Kuptimet lok­ale të fjalës aga kryesisht ka­në të bë­j­në me familjarët, si me vëllanë e madh apo babanë. cka eshte Aga,Aga shqip,cfare eshte Aga,qka eshte Aga,qeshte Aga,qfare eshte Aga,

Çka është sinjali ?

Sinjali është një ngjarje me për masa fizike të cilën e dergon ndonjë   burim i sinjalevë ndërsa marrësi i tij e inerpreton. Sinjalet shprehen me anë të simboleve dhe shenjave dhe mund të janë: sinjale hapsinore, kohore dhe të kombinuara. cka eshte sinjali,ceshte sinjali,qka eshte sinjali,sinjali shqip,sinjalet shqip,qka jane sinjalet,qfare eshte sinjali,llojet e sinjaleve,

Çka është algoritmi ?

Algortimi paraqet rendin, rregullin dhe teknologjin për zgjedhjen graduale të problemit të caktuar. ceshte algoritmi,cfare eshte algoritmi,algoritmi shqip,cka eshte algoritmi,algoritmi shqip,algoritem shqip.qka quajme algoritem,algoritmi informatike,algoritmi definicion,qka eshte algoritmi

Elemente e qarkut rregullues

Inputet madhësia hyrëse(I) Pengesat inputet e pa pritura(P) Njësia qeverisëse (X) Sinjalet qeverisëse (SQ) Sinjalet korrektuese(SQ) Njesia e qeverisur (SK) Procesi transformues(Y) Outputet madhësia dalëse(O) Lidhja e sërishme prapavajtëse(LSP)

Populli i Adit

Populli lashtë, në jug të Ar­abisë, i cili ka jetuar pas Nu­hut a.s.  Shquhej për përparim, por edhe për të liga dhe mos­bindje.  Përpjekjet e pejga­m­b­e­rit Hud për t’i udhëzuar në rrugën e drejtë dështuan.  Për kë­të Allahu i madhërishëm i dënoi duke ua dërguar një erë të fortë, e cila i shkatërroi. populli i Adit,Adit populli,Ad,Populli Ad

Kush ishte Abdullah ibnu Zubejr?

I biri i Zubejr ibnu Avamit dhe Esmas, të bijës së Ebu Be­k­rit.  Mori pjesë në shumë eks­pedita ushtarake.  Në mos­ma­rr­ëve­shj­en ndërmjet Aishes dhe Aliut r.a. mbajti anën e Aishes.  Pa vdekjes së Jezid ibnu Mua­viut, Abdullah ibnu Zubejri u shpall halif i myslimanëve me seli në Medinë.  Sundoi nëntë vjet, de­r­i­sa u vra në Mekë nga Haxhaxh Eth-Thekafiu, në vi­tin 73 të hixhretit.

Kush ishte Abdullah ibnu Abbas?

Shok i Muhamedit a.s. dhe i biri i Abas ibnu Abdul­mut­t­a­l­ibit.  Për shkak të njohjes së isl­a­mit dhe të historisë, Abdu­ll­ahu u çmua nga bashkëkohësit e tij. U lind në Mekë.  Ka tra­n­s­metuar shumë hadithe nga Mu­hamedi a.s. Vdiq në Taif në vitin 68 hixhri.

Kush ishte Abdurrahaman ibnu Auvf ?

Shok i Muhamedit a.s. nga fisi kurejsh i familjes Zu­h­ra.  Ndër të parët e pranoi isla­m­in dhe bën pjesë ndër dhjetë të përgëzuarit me xhenet.  Pas vrasjes së Omer ibn El-Hat­abit, ishte në mesin e gjashtë pe­r­sonave të nominuar për halif.  Vdiq në vitin 32 të hi­xh­retit.

Çka është Abdullah ?

Abdullah (arab.): Rob i Zotit; i biri i Abdulmuttalibit, vëllai i Ebu Talibit dhe babai i Muh­amedit a.s.  Vdiq para lindjes së Muhamedit a.s..  Ky emër u vi­h­ej fëmijëve edhe para, edhe pas shpalljes së Kur’anit.  Pas shp­alljes, emri Abdullah vihej si nga myslimanët, ashtu edhe nga jomyslimanët. cka eshte abdullah,ceshte abdullah, abdulla kuptimi,emri abdullah shqip,emri abdullah kuptimi,emri abdullah domethenja,cka don te thote emri abdullah,

Çka është adet ?

Adet (arab.): Shprehi, traditë, za­kon, dok, adet.  Tërësia e rre­g­ullave të shkruara (por edhe të pashkruara), të cilat kanë të bë­j­në me raportet shoqërore, po­litike, ekonomike, etj.  Herë-herë adeti ka qenë në kolizion me sheriatin. adet shqip,ceshte adet,cfare eshte adet,qka eshte adet,cka eshte adet,qfare eshte adet,qka quajme adet,adet shqip

Çka është tradicional ?

Që është mbështetur në traditën, që është ngulitur prej traditës, që vjen nga tradita; që bëhet sipas traditës, që zhvillohet sipas zakonit; i trashëguar nga e kaluara.   Kultura tradicionale. Festë tradicionale. Parakalimi (manifestimi) tradicional i Një Majit. Mbrëmja tradicionale e Vitit të Ri. ceshte tradicional,cfare eshte tradicional,tradicioni,

Çka është Bradikardia ?

Bradikardia   është n gadalsimi i punës së zemrës  për shkak të veprimit frenues në zemër dhe në qendrën respiratore të hiperkapnisë së lartë. cka eshte bradikardia,ceshte bradikardia,cfare eshte bradikardia,bradikardia shqip,bradikardi shqip,qka quajme bradikardi,bradikardia shqip,qfare eshte bradikardia,bradikardia mjekesi,bradikardi mjekesi

Çka është Asfiksia ?

Asfiksia (Asphyxia) është gjendje e zvogëlimit të furnizimit të indeve me oksigjen dhe grumbullimit të shtuar të CO2. ceshte asfiksia,cka eshte asfiksia,asfiksia shqip,qka eshte asfiksia,asfiksia shqip,qka quajme asfiksi,asfiksia definicion,asfiksia definicione

Çka është arteria ?

Arteria  (nga  greqishtja  αρτηρία) është një  enë gjaku  nëpërmjet së cilës  gjaku  largohet prej  zemrës . cka eshte arteria,ceshte arteria,qka eshte arteria,cfare eshte arteria,arteria shqip,qka eshte arterie,arteria ne shqip,qka quajme arterie,arteria definicion

Çka është Auto ambulanca ?

  Auto ambulanca  nënkupton automjetin motorik të konstruktuar dhe të pajisur në mënyrë speciale, apo një ambulancë ajrore që parashihet të përdoret për transport emergjent të pacientëve. cka eshte autoambulanca,ceshte autoambulanca,autoambulanca shqip,autoambulance shqip,qka eshte autoambulanca,autoambulanca shqip,qfare eshte autoambulanca,

Çka është Ambulanca ajrore ?

Ambulanca ajrore  nënkupton aeroplanin, helikopterin e përdorur për transportin e pacientëve të sëmurë apo të lënduar të cilëve u nevojitet kujdesi mjekësor. cka eshte ambulanca ajrore,ceshte ambulanca ajrore,ambulanca ajrore shqip,ambulance ajrore shqip,qka quajme ambulance ajrore,ambulanca ajore shqip

Çka është Ambulanca ?

Ka dy kuptime : Njeri nënkupton një institucion shendetësor të shërbimit ambulator (normalisht njësinë më të vogël). Tjetri nënkupton një automjet i cili transporton te sëmuret. cka eshte ambulanca,ceshte ambulanca,qka eshte ambulanca,ambulanca shqip,cka quajme ambulance,ambulance shqip,qka osht ambulanca,ambulanca mjeksi,ambulanca mjekesi

What is Anemia ?

Too few healthy red-blood cells in the bloodstream or too little hemoglobin in the red blood cells.  Anemia is usually caused by excessive blood loss, such as excessive bleeding or menstruation, increased blood destruction, such as hemolytic anemia or leukemia, or decreased blood production, such as iron-deficiency anemia. what is anemia,anemia definition,anemia medical,anemia

Çka është hemoragjia ?

Hemoragji quhet dalja e gjakut nga lumeni i eneve te gjakut në indet dhe kavitetet përeth organizmit ose në ambientin e jashtëm .  Çka është hemoragjia,hemoragjia shqip,ceshte hemoragjia,hemoragji shqip,qka eshte hemoragjia,hemorragjia shqip,hemoragji shqip,qka quajme hemoragji,cka quajme hemoragji,cfare quajme hemoragji,hemoragjia ne shqip,qka eshte hemoragjia,hemoragjia definicion,hemoragji definicion shqip,hemoragjia mjekesi,hemoragji mjeksi

Qendra e Studimeve Detare dhe Arkeologjise Nenujore

QSDAN-Qendra e Studimeve Detare dhe Arkeologjise Nenujore.  Qe nga 2001 eshte qendra e pare kerkimore ne Shqiperi qe studion dhe mbron trashegimine kulturore nenujore dhe bashkepunon me universitete dhe qendra kerkimore. www.qsdan.al arkeologji, arkeologjia nenujore, arkeologjia navale, nenujore, zhytje, arkeologjia shqiptare, qender kerkimi.arkeologjia online

Lojra falas online

E para faqe ne komplet ne shqip qe ofron lojra falas online. Lojra Arcade,Lojra me vrasje,Lojra sportive,Lojra Aksion,Lojra Aventure,Lojra me strategji, etj. www.lojra.info lojra falas online, lojra falas, lojra online, luaj lojra, luaj lojra falas,luj lojna online,lojna shqip,lojra shqip,lojna,lojna ne shqip,lojra gratis,luni lojra,game shqip,albanian game,

Rent a Car

Mit mehr als 5.000 Mietwagen Stationen weltweit und gnstigen Mietwagen Angeboten ist Europcar die fhrende Autovermietung in Europa: PKW und LKW in allen Kategorien umfangreicher Service. Online buchen und sparen. www.europcar.de

ShqipRSS

Këtu do ti gjeni të rënditura sipas kategorive RSS Feed te faqeve shqiptare.  Vendoseni edhe ju RSS-Feed tuaj, mjafton të regjistroheni.  Gjithashtu mund ti ndryshoni sa herë të dëshironi si dhe te integroni ne faqen tuaj. www.shqiprss.com

Kosova Yellow Pages

Kosova Yellow Pages eshte katalogu me i madhe elektronik i bizneseve shqiptare.  Kerkoni informacione ne mesin e qindra firmave dhe bizneseve nga Kosova, Shqiperia dhe Maqedonia. www.kosovayellowpages.eu kosova business center, kosova yellow pages, kosovayellowpages, kosova yellow pages, balkan center, flete te verdha, yellow pages,biznese kosovare,biznese shqiptare ne internet,bizneset shqip,

Reklamo Online

KosoftADS eshte sistem shqiptar i marketingut qe ju mundeson te reklamoni faqen apo bizesin tuaj online ne nje rrjet te gjere te web faqeve shqiptare bazuar ne sistemin paguaj per klikim. Per me shume info vizitoni  www.kosoftads.com

Historiku i Universitetit të Prishtinës

Universiteti i Prishtinës është themeluar me Ligjin mbi Themelimin e Universitetit të Prishtinës, të cilin e miratoi Kuvendi i Krahinës Socialiste të Kosovës, më 18 nëntor 1969. Themelimi i Universitetit të Prishtinës ishte ngjarje historike për popullin e Kosovës, si edhe për mbarë kombin shqiptar. Kuvendi themelues i Universitetit të Prishtinës u mbajt më 13 shkurt 1970, kurse dy ditë më vonë, më 15 shkurt 1970, u mbajt edhe mbledhja solemne e Kuvendit dhe pikërisht kjo datë u shpall Dita e Universitetit të Prishtinës. Në përbërje të Universitetit të Prishtinës të posathemeluar ishin këto fakultete me seli në Prishtinë: Fakulteti Filozofik, Fakulteti Juridiko-Ekonomik, Fakulteti Teknik dhe Fakulteti i Mjekësisë. Tani Universiteti i Prishtinës i ka 17 fakultete, nga të cilat 14 janë fakultete akademike, ndërsa 3 janë fakultete të shkencave të aplikuara. Ndërkaq, me hyrjen në fuqi të Statutit të Universitetit, më 9 korrik 2004, të drejtat dhe përgjegjësitë e studentëve dhe të personeli

Universiteti i Prishtinës - I dedikuar për mësim dhe hulumtim, sipas vlerave e sistemeve perëndimore, Universiteti i Prishtinës po bën hapa të guximshëm për të shkuar kah Procesi i Bolonjës

Universiteti i Prishtinës është themeluar me Ligjin mbi Themelimin e Universitetit të Prishtinës, të cilin e miratoi Kuvendi i Krahinës Socialiste të Kosovës, më 18 nëntor 1969. Themelimi i Universitetit të Prishtinës ishte ngjarje historike për popullin e Kosovës, si edhe për mbarë kombin shqiptar. Kuvendi themelues i Universitetit të Prishtinës u mbajt më 13 shkurt 1970, kurse dy ditë më vonë, më 15 shkurt 1970, u mbajt edhe mbledhja solemne e Kuvendit dhe pikërisht kjo datë u shpall Dita e Universitetit të Prishtinës. Në përbërje të Universitetit të Prishtinës të posathemeluar ishin këto fakultete me seli në Prishtinë: Fakulteti Filozofik, Fakulteti Juridiko-Ekonomik, Fakulteti Teknik dhe Fakulteti i Mjekësisë. Tani Universiteti i Prishtinës i ka 17 fakultete, nga të cilat 14 janë fakultete akademike, ndërsa 3 janë fakultete të shkencave të aplikuara. Ndërkaq, me hyrjen në fuqi të Statutit të Universitetit, më 9 korrik 2004, të drejtat dhe përgjegjësitë e studentëve dhe të per

Bota Sot Online

Bota Sot Online  http://www.botasot.info/index.php Home Bota Kosova Shqipëria Maqedonia Aktuale Lajme Sporti Ekonomia Opinione Kronikë e Zezë Intervista Kultura Diaspora Shtypi botëror Mediale & Vip Këndi i Biznesit Dokumentare Bota e Yjeve Speciale Reportazhe Teknologjia Shëndetësia Lifestyle Hiti i ditës Tour de France 2011 Sport plus Ndryshe Njoftime për të pame Përkujtime Ngushëllime Na Kontaktoni

Çka është konspiracion ?

Konspiracioni është tërësia e mënyrave dhe e metodave që përdor një organizatë ilegale etj., për të mbajtur të fshehtë veprimtarinë dhe anëtarët e saj; veprim i fshehtë, fshehtësi.   Konspiracion i fortë. Ruaj (mbaj) konspiracionin . cka eshte konspiracion,cfare eshte konspiracion,qka quajme konspiracion,qfare eshte konspiracioni,qka eshte konspiracioni,konspiracion shqip,konspiracion,konspiracion,qka eshte konspiracion

Çka është konsekuencë ?

1. Pasojë, rrjedhim.   2. Ndjekje me vendosmëri, me këmbëngulje, vazhdimisht e gjer në fund e një vije të caktuar; të qenët konsekuent, karakteri konsekuent. Mungesa e konsekuencës. Udhëheq (zbatoj, zhvilloj, luftoj, ndjek) me konsekuencë. konsekuencë shqip,cka eshte konsekuenca,cfare eshte konsekuencë ,qka eshte konsekuencë ,konsekuencë shqip,qka dmth konsekuencë ,ceshte konsekuenca,qka eshte konsekuencë ,

Çka është konkurrenca ?

1. Garë a përpjekje për t'ia kaluar dikujt tjetër.   2. ek. Luftë që bëjnë ndërmjet tyre ndërmarrjet, prodhuesit privatë a tregtarët për të rritur çmimet e shitjes a të blerjes së mallrave të tyre, me qëllim që të rritin fitimet e të rrënojnë njëri-tjetrin. Konkurrencë ndërmjet monopoleve (kapitalistëve).   Ligji i konkurrencës ligj ekonomik objektiv që vepron në vendet kapitaliste dhe që shfaqet si luftë ndërmjet kapitalistëve për të siguruar fitime sa më të mëdha në kurriz të popullit punonjës. Çka është konkurrenca,ceshte konkurrenca,qka eshte konkurrenca,qka quajme konkurrence,konkurrenca shqip,konkurrenca shqip,konkurence shqip,qka eshte konkurrenca,qka eshte konkurenca 

Çka është konkretisht ?

Në mënyre konkrete, ashtu siç është në të vërtet në jetë; me vepra të vërteta.   Flas konkretisht. Ta shohim punën (gjendjen) konkretisht. Ndihmoi konkretisht. cka eshte konkretisht,cfare eshte konkretisht,konkretisht shqip,konkretisht ne shqip,konkretisht kuptimi shqip,qka eshte konkretisht,konkretisht,fjala konkretisht 

Çka është përkatësisht ?

Në gjendjen kur secili lidhet me atë që i përket.  Bujqësia dhe blegtoria do të rriten përkatësisht 16 dhe 8 për qind në krahasim me vitin e kaluar. përkatësisht shqip,cka eshte përkatësisht,cfare eshte përkatësisht,perkatsisht shqip,cfare eshte perkatsisht,perkatsisht shqip,qka eshte perkatsisht,përkatësisht shqip,cka dmth përkatësisht,cfare eshte përkatësisht,qka quajme perkatsisht,

Çka është Donkishot ?

Njeri i shkëputur nga jeta e gjallë, i cili rron me ëndrra, lufton më kot për ideale e qëllime të paarritshme sa bëhet qesharak e për të ardhur keq (sipas emrit të Don Kishotit, heroit të romanit të njohur të shkrimtarit spanjoll M. Servantes). cka eshte Donkishot,Donkishoti shqip,cfare eshte Donkishoti,ceshte Donkishoti,qka eshte Donkishoti,qka eshte Donkishot,

Çka është Donzhuan ?

Burrë ose djalë i dhënë pas aventurave të dashurisë dhe pas qejfeve; ai që u vjen rrotull grave dhe që përpiqet t'u pëlqejë atyre, t'i mashtrojë e t'i shtjerë në dorë me çdo mënyrë (sipas emrit të Don Zhuanit, heroit legjendar të disa veprave letrare spanjolle etj.). cka eshte Donzhuan,Donzhuan shqip,ceshte Donzhuani,cfare eshte Donzhuani,Donzhuan shqip,qka eshte Donzhuani

Çka është domino ?

Lojë që luhet me njëzet e tetë pllakëza prej druri, prej kocke, prej lënde plastike etj., të cilat në anën e mbarë janë të ndara me një vijë në mes dhe kanë të shënuar numrin e pikëve (nga zero deri në gjashtë); zakon. sh. pllakëzat a gurët që përdoren në këtë lojë. Gur dominoje. Luajnë domino. Bëri domino shtroi edhe gurin e fundit që kishte në dorë dhe fitoi lojën. cka eshte domino,cfare eshte domino,cka quajme domino,qka eshte domino,domino shqip,qka eshte domino,

Çka është domethënë ?

1. Përdoret për të lidhur një fjali a gjymtyrë fjalie, që sqaron, saktëson a zbërthen kuptimin e një fjalie a të një gjymtyre tjetër (shkurt. d.m.th.). Ai, domethënë i biri, e ndoqi pas. Në fshat po viheshin shtyllat, domethënë së shpejti do të vinin dritat. 2. fj. ndërm. Përdoret në fillim të fjalive që përmbyllin një mendim, me kuptimin «pra, si përfundim, atëherë, kështu». Domethënë. vendose të ikësh. Domethënë, mbaroi kjo punë. cka eshte domethene,domethene shqip,cfare eshte domethene,cka quajme domethene,qka eshte domethene,domethane shqip,qka eshte domethane,dmth shqip,cka eshte dmth shqip,cfare eshte dmth shqip,qka quajme domethene,kur perdoret domethene,qka eshte domethane,qfare eshte domethane,domethane shqip,domethane ne shqip,domethane ne gjuhen shqipe

Çka është pikërisht ?

Përdoret pranë një fjale, një togfjalëshi a një fjalie për të përcaktuar më mirë një rrethanë, vend, kohë, mënyrë etj., për të saktësuar praninë e një njeriu a të një sendi etj.   bash, mu, tamam. Pikërisht në atë vend (në atë kohë).   Pikërisht kur erdhët ju (kur u nisën ata). Pikërisht në orën gjashtë. Ishte pikërisht ai. Cili pikërisht? Çfarë gjëje pikërisht? Ngjarjet u zhvilluan pikërisht siç ishin parashikuar. Çka është pikërisht,cka eshte pikerisht,cfare eshte pikerisht,cka quajme pikerisht,pikerisht shqip,cfare eshte pikerisht,qka eshte pikerisht,pikrisht,cka eshte pikrisht,cfare eshte pikrisht,pikerisht shqip,cka dmth pikerisht,pikerisht kuptimi,per cka perdoret pikerisht,

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more