Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2013

Vjersha per 7 marsin

Vjersha dhe Poezi per 7 marsin Kliko mbi titullin e Poezisë apo Vjershë Vjershe për 7 marsin      7 Marsi vjershë nga Medinë Osmani 7 marsi vjershë nga Jehonë Meholli 7 marsi   - vjershë nga Brikenë Meha  vjersha per 7 marsin,poezi per 7 marsin,7 marsi poezi shqip,vargje per 7 marsin,vjersha per 7 marsin,poezi per mesuesen,poezi per 7 marsin,vjersha per mesuesen time,7 marsi poezi, vjershe per mesuesen, vjersha, poezi per femije per 7 marsin, po ezi per mesuesen time,vjerrsha per 7 marsin vjersha per femije per 7 marsin vjersha per femije per mesuesen per 7 -8 marsin  vjersha per7marsin

Cilat janë shenjat klinike të inflamacionit ?

Cilat janë shenjat klinike të inflamacionit ? Shenjat klinike të inflamacionit janë: rubor(skuqja),tumor(edem),calor(temperatura),dolor(dhimbje), functio laesa(çrregullim i funksionit). shenjat e inflamcionit shqip,inflamacioni dhe shenjat,kush jane shenjat e inflamacionit,inflamacioni simptomat

Cilat jane elementet qelizore te inflamacionit ?

Cilat jane elementet qelizore te inflamacionit ? Elementet qelizore te inflamacionit jane: Qelizat intravaskulare si:leukocitet,limfocitet,monocitet,trombocitet. Qelizat e indit lidhor:mastocitet,fibroblastet dhe makrofaget. kush jane elementet qelizore te inflamacionit,qelizat e inflamacionit,inflamacioni dhe qelizat

Cilat jane shkaqet e tumoreve ?

Cilat jane shkaqet e tumoreve ? Shkaqet e tumoreve jane: Faktoret endogjen: si trashegimia,raca,mosha,gjinia,hormonet etj. Faktoret ekzogjen:si fizik,kimik,ineksioz,disontogjenetik etj. kush jane shkaqet e kancereve,kanceri dhe shkaqet e tij,pse shfaqet kanceri,kanceri dhe shkaku,pse shfaqet kanceri,pse paraqitet kanceri,paraqitja e kancerit dhe shkaqet,pse ndodh kanceri

Çka eshte diferencimi i qelizave tumorale ?

Çka eshte diferencimi i qelizave tumorale ? Diferencimi nenkupton shkallen e ngjashmerise strukturale dhe funksionale te qelizave tumorale me qelizen ame. Sa me e madhe te jete kjo ngjashmeri aq me beninj do te jete tumori dhe anasjelltas. qka eshte diferencimi i tumoreve,tumori dhe diferencimi i tij,diferencimi i qelizave tumorale

Cilat jane rrugët e metastazimit të tumoreve ?

Cilat jane rrugët e metastazimit të tumoreve ? Rruget e metastazimit te tumoreve jane: 1.Metastazimi implantues në hapsirat trupore 2.Metastazimi me rrugë hematogjene 3.Metastazimi me rrugë limfogjene si metastazon tumori,si shperndahet kanceri,kanceri shperndarja e tij,rruget e shperndarjes se kancerit,rruget e perhapjes se kanceri,kanceri dhe perhapja e tij

Me çka vertetohet tumori ?

Me çka vertetohet tumori ? Diagnostikimi i neoplazmave eshte bazuar ne kerkimet klinike,fotografite dhe testet laboratorike te cilat urgjentisht do te involvojne ekzaminimin histologjik te indit te dyshuar. tumori dhe vertetimi i tij,si vertetohet tumor,si diagnostikohet tumori,diagnostikimi i kancerit,kanceri dhe diagnostikimi i tij

Cilat jane ndryshimet prekanceroze ?

Cilat jane ndryshimet prekanceroze ? Ndryshimet prekanceroze jane: 1.Regjenerimi permanent i qelizave 2.Proliferimi hiperplastik dhe displazik 3.Gastriti kronik atrofik 4.Koliti ulçeroz kronik. 5.Leukoplakia e kavitetit te gojes dhe organeve gjenitale 6.Adenoma viloze e zorres se trashe. ndryshimet parakanceroze shqip,kush jane ndryshimet parakanceroze,ndryshim parakancerit

Cili eshte dallimi ne mes trombit dhe koagulit postmortal ?

Cili eshte dallimi ne mes trombit dhe koagulit postmortal ? Dallimi ne mes trombit dhe koagulit postmortal eshte: 1.Trombi eshte i ngjitur per paretin e vazesm,kurse koaguli postmortal jo. 2.Trombi eshte i ashper ne siperfaqe,koaguli eshte i lemuar,i njome,xhelatinoz. 3.Trombi eshte i thermueshem,kurse koaguli eshte elastik. 4.Trombi ne prerje ka vija te bardha kurse koaguli eshte uniform. koaguli postmortal dhe trombi,dallimet,si dallohet trombi nga koaguli postmortal

Cilat jane ndryshimet qe peson trombi ?

Cilat jane ndryshimet qe peson trombi ? Ndryshimet qe peson trombi jane:organizimi i trombit,rikanalizimi i trombit,qelbezimi i trombit,kalcifikimi i trombit,vaskularizimi dhe hijalinizimi. qka peson trombit,ndryshimet e trombeve,trombi dhe ndryshimi i tij

Cilet jane faktoret qe luajne rol ne formimin e trombit ?

Cilet jane faktoret qe luajne rol ne formimin e trombit ? Faktoret qe luajne rol ne formimin e trombit jane: demtimet e endotelit te enes se gjakut,staza dhe levizja rrethore e gjakut si dhe hiperkoagulabiliteti. kush luan rol ne formimin e trombit,trombi dhe hiperkoagulabiliteti,kush e formon trombin,formimi i trombit,trombi dhe formimi i saj

Çka eshte lezioni ?

Çka eshte lezioni ? Lezioni nenkupton regjionin e semure ose te demtuar me veçori strukturale ose kimike specifike per shkakun ose etiologjine. qka eshte lezioni,qka quajme lezioni,qka jane lezionet,lezioni shqip

Çka studion Patologjia ?

Çka studion Patologjia ? Patologjia eshte shkence qe studion mekanizmat e demtimit te qelizave,indeve,organeve dhe ndryshimet morfologjike qe jane baze per semundjet. qka eshte patologjia,patologjia shqip,me qka merret patologjia,patologjite,patologjia ne shqip,

Të kesh

Të kesh një vend ku të shkosh quhet shtëpi, të kesh një gjë që të duash quhet familje, t’i kesh të dyja është bekim prej ZOTIT...!!

Çka përfshinë rehabilitimi mjekësor ?

Çka përfshinë rehabilitimi mjekësor ? Rehabilitimi mjekësor përfshin ndërrmarjen e të gjitha masave mjekësore si: shërimin medikamentoz,aplikimin e terapisë fizikale,shfrytëzimin e mejtëve ndihmëse ortopedike etj. me qëllim që personit të pa aftë t'i mundësohet shërimi si dhe kthimi në familje dhe shoqëri. rehabiltimi mjekesor dhe perfshirja e tij,kush hyn ne rehabiltimin mjekesor,rehabiltimet mjekesore

Çka është rehabilitimi ?

Me rehabilitim në mjekësi kuptojmë proçesin kompleks në rikthimin e aftësive për punë dhe jetë të pavarur gjer në shkallën sa më të lartë të personave të cilët kanë humbur pjesërisht ose plotësisht aftësitë e tyre për shkak të lëndimeve,sëmundjeve ose të metave të lindura duke shfrytëzuar në mënyrë maksimale aftësitë e pa dëmtuara. qka eshte rehabilitimi,qka quajme rehabilitim,rehabilitimi mjekesor,rehabilitimet mjekesore,qfare jane rehabilitimet mejkesore

Cili është qëllimi i terapisë fizikale ?

Cili është qëllimi i terapisë fizikale ? Qëllimi i terapisë fizikale është ruajtja ose rikthimi i funksioneve të organeve dhe sistemeve të ndryshme e sidomos sistemit lokomotor. qka eshte qellimi i terapise fizikale,kush eshte qellimi i terapise fizikale,terapia fizikale shqip

Kush shfrytëzohet me qëllime terapike ?

Me qëllime terapike shfrytëzohet: Energjia e dritës apo fototerapia Energjia e nxehtësisë ose termoterapia dhe krioterapia Energjia mekanike-kineziterapia,masazhi,terapia me punë Procedurat me ujë ose hidroterapia Elektriciteti ose elektroterapia Energjia e zërit ose sonoterapia etj.

Çka është terapia fizikale ?

Çka është terapia fizikale ? Terapia fizikale paraqet pjesë të mjekësisë fizikale e cila merret me aplikimin e faktorëve fizikal me qëllim të shërimit,metafilaksës(pengimin e keqësimin dhe recidivit të sëmundjes) dhe rehabilitimit mjekësor. qka eshte terapia fizikale,terapi fizikale,terapite fizikale,fizioterapia

Kush bën pjesë në diagnostikë fizikale ?

Në diagnostikën fizikale bëjnë pjesë:testi manual i forcës muskulare,matja e këndit të lëvizshmërisë së artikulacioneve,shfrytëzimi i rrymës galvanike dhe faradike në elektrodiagnostik, oscilometria, pletizmografia,mielografia,dopleri,tomografia kompjuterike,rezonanca magnetike etj. kush bene pjese ne diagnostike fizikale,diagnostika fizikale,diagnostika ne mjekesine fizikale

Çka është diagnostika fizikale ?

Çka është diagnostika fizikale ?  Diagnostika fizikale përfshin shfrytzimin e faktorëve fizik,lëvizjen,elektricitetin etj me qëllime diagnostike. qka eshte diagnostika fizikale,diagnostike fizikale shqip,cka eshte diagnostika fizikale

Çka është profillaksa fizikale ?

Me profillaksë fizikale kuptojmë shfrytëzimin e ajrit, ujit dhe diellit në kuadër të klimave gjegjëse me qëllim të ruajtjes së shëndetit nëpërmjet ngritjes së rezistencës së organizmit.Përveç kësaj me profilaksën fizikale kuptojm edhe shfrytzimin racional të lëvizjeve nëpërmjet ushtrimeve,aktiviteteve sportive dhe lojës në kuadër të kulturës fizike dhe rekreacionit. qka eshte profilaksa fizikale,profilakse fizikale shqip,profilaksa shqip

Çka është Fiziatria ?

Fiziatria është disiplinë mjekësore e cila me qëllim të mjekimit të gjendjeve të ndryshme patologjike shfrytëzon faktorët natyral. Fjala fiziatri e ka prejardhjen nga gjuha greke që d.m.th. : Fizis-natyra dhe jatros-Mjek qka eshte fiziatria,qka quajme fiziatri,qfare eshte fiziatria,fiziatria shqip,qka kuptojme me fiziatri,fiziatria defincion,

Secili bir i Ademit është gabimtar

Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut, lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të, të thotë: “Secili bir i Ademit është gabimtar, mirëpo gabimtari më i mirë është ai që pendohet." (Shënon Tirmidhiu dhe ibn Maxhe)

Bëri mirë familjes

Këshilla e Llukmanit drejtuar birit të tij Biri im! Bëri mirë familjes, mos u angazho në punë të kota e ta humbasish familjen në këtë botë dhe të ndalohet shpërblimi në ahiret.

Mos u dorëzo

Mos u dorëzo, nëse sprovohesh me sëmundje, se çdo minutë nga i cili vuan është pastrim mëkatesh. Mos u dorëzo, nëse të largohen shokët më të ngushtë dhe nuk të tregojnë arsyjen; ai është që të ka humbur ty, e jo ti atë.

Si klasifikohen emrat?

Si klasifikohen emrat? Të përgjithshëm dhe të përveçshëm - Frymorë dhe jofrymorë - Konkret dhe abstrakt S hih edhe: Emrat e përgjithshëm dhe të përveçëm Emrat konkretë dhe abstraktë Emrat frymorë dhe jofrymorë si ndahen emrat,emrat dhe ndarja e tyre

Si shprehet rethanori?

Si shprehet rethanori? Rrethanori shprehet me emra, grupe emërore, me parafjalë e ndonjëherë pa parafjalë edhe me ndajfolje dhe me forma që nuk zgjedhohen. me qka shprehet rrethanori,rrethanori shqip

Cili përshkrim quhet i brendshëm?

Cili përshkrim quhet i brendshëm? Përshkrim i brendshëm quhet ai përshkrim ku përshkruhen veçoritë karakteristike të një personi ( sjellja, trimëria, intriga, ndershmëria), pra paraqitet gjendja shpirtërore: dhembja malli etj.

Çka është portretizimi?

Çka është portretizimi? Portretizimi është përshkrim i pamjes së jashtme të një njeriu së bashku me vetitë e tij shpirtërore e morale. qka eshte portretizimi,qka quajme portretizim, qka kuptojme me portretizim,qfare eshte portretizimi,

Çka është theksi logjik?

Çka është theksi logjik ? Kur flasim ose lexojmë një ose disa fjalë të fjalës shpesh i shqiptojmë me zë më të fortë. qka eshte theksi logjik,qka quajme theks logjik,qka jane thekset logjike,qfare eshte theksi logjik

Çka janë këngët e dasmës?

Çka janë këngët e dasmës? Këngë lirike ku shprehen ndjenjat, dëshirat, mendimet për familjen e për jetën, e në qendër është figura e nuses dhe e dhëndrit. qka jane kenget e dasmes,dasma dhe kenget e saj,qka quajme kenge dasme,qka eshte kenga e dasmes,dasma dhe kenga

Ç’është proza?

Ç’është proza ? Proza është trajtë themelore e letrësisë në formë të ligjeratës , në bazë të normave të gjuhës së gjallë e kalon lirshëm prej një reshti fjalësh në tjetrin. qka eshte proza,qka quajme proze,proza shqip,qka kuptojme me proze,proza definicion,kuptimi cka eshte proza

Ç’është poezia?

Ç’është poezia? Poezia është trajtë themelore e letërsisë në të cilën mendimet shprehen në vargje. qka eshte poezia,qeshte poezia,qka quajme poezi,poezi shqip,cka eshte poezia,poezia definicioni,perkufizimi

Ç’është letërsia?

Ç’është letërsia? Letërsia është lloj i artit që e pasqyron jetën nëpërmjet figurave artistike të krijuara nëpërmjet fjalës duke shprehur një qëndrim ideor e emocional të caktuar. qka eshte letersia,qka quajme letersi,letersia shqipe,gjuhe dhe letersi shqipe,gjuha shqipe,qka eshte letersia,qka quajme letersi,letersia shqip

Ç’është filmi?

Filmi është një zbulim teknik ku riprodhohet në pëlhurë fotografia e gjallë dhe e vijueshme e ngjarjeve të cilat janë zhvilluar para kamerës . qka eshte filmi,qka quajme filem,filmi shqip,cka eshte filmi

Ç’është gjuha?

Ç’është gjuha? Gjuha është mjeti më i përsosur dhe më i rëndësishëm që njeriut i shërben për komunikim . qka eshte gjuha,qeshte gjuha,qka quajme gjuhe,qka kuptojme me gjuhe,gjuha shqip

Kush jane lezionet paraneoplastike ?

Kush jane lezionet paraneoplastike ? Lezionet paraneoplastike jane: Regjenerimi permanent i qelizave Proliferimi hiperplastik dhe displazik Gastriti kronik atrofik Koliti ulçeroz kronik Leukoplakia e kavitetit te gojes dhe organeve gjenitale Adenoma viloze e zorres se trashe. lezioni paraneoplazik,preneoplazmat

Cilat jane shkronjat e alfabetit shqip ?

Cilat jane shkronjat e alfabetit shqip ? Alfabeti shqip ka 36 shkronja dhe nga to shtatë zanore: A, E, Ë, I, O, U, Y, dhe 29 bashkëtingëllore: B, C, Ç, D, Dh, F, G, Gj, H, J, K, L, Ll, M, N, Nj, P, Q, R, Rr, S, Sh, T, Th, V, X, Xh, Z, Zh. shkronjat e alfabetit shqip,kush jane shkronjat shqipe,alfabeti shqip,sa shkronja i ka alfabeti shqip,

Dhimbje në kocka, nyje e kyçe

Merret tre gjethe sidër zihen dhe vendosen në një enë pastaj me këtë ujë të zier bëhet masazh në vëndet në të cilat ndihet dhimbje. Kjo përzierje përdoret tre herë në ditë, në mëngjes, drekë dhe darkë deri sa gjendje të normalizohet.

Top 15 rrjetet sociale apo shoqërore

Top 15 rrjetet sociale apo shoqërore  1. Facebook 2. Twitter 3. LinkedIn 4. Pinterest 5. MySpace 6. Google Plus+ 7. DeviantArt 8. LiveJournal 9. Tagged 10. Orkut 11. CafeMom 12. Ning 13. Meetup 14. myLife 15. Multiply rrjetet me te mira sociale,rrjetet shoqerore,rrjetet me te vizituar shoqerore,rrjete shoqerore,rrjete shoqerore,kush jane rrjetet me te vizituara shoqerore,faqet me te mira shoqerore

Top 15 makinat e kerkimit

Top 15 makinat e kerkimit 1. Google 2. Bing 3. Yahoo! Search 4. Ask 5. Aol Search 6. MyWebSearch 7. Blekko 8. Lycos 9. Dogpile 10. WebCrawler 11. Info 12. Infospace 13. Search 14. Excite 15. GoodSearch cilat jane makinat me te mira te kerkimit,search engines shqip,makina te kerkimit shqip

Top 10 shfletuesit e faqeve

Top 10 shfletuesit e faqeve 1. Google Chrome 2. Firefox 3. Internet Explorer 4. Opera 5. Safari 6. Maxthon 7. Rockmelt 8. SeaMonkey 9. Deepnet Explorer 10. Avant Browser Kush jane shfletuesit me te mire te faqeve,top dhjete shfletuesit e faqeve,shfletuesit me te mire te faqeve te internetit 

E Bukura...

"- E Bukura, ka veshtiresine.. - Veshtiresia, te shton Durimin... - Durimi, te shton Dijen... - Dija, te shton sigurine.. - Siguria, te shton Besimin.. - Besimi te shton Guximin dhe Dashurine... - Guximi dhe Dashuria, shtojne te vepruarit.. - Te vepruarit, jep rezultatin.. - Rezultati, jep shperblimin.. - Shperblimi, jep Lumturine... - Dhe Lumturia, quhet E BUKUR..."

Mos trego për...

Mos trego për pasurinë tënde në prezencën e të varfrit! Mos trego për shëndetin tënd në prezencën e të sëmurit! Mos trego për fuqinë tënde në prezencën e të dobëtit! Mos trego për lumturinë tënde në prezencën e të zhgënjyerit! Mos trego për lirinë tënde në prezencën e të burgosurit! Mos trego për fëmijët tuaj në prezencën e sterilit! Mos trego për prindërit në prezencë të jetimit! Sepse… plagët e tyre nuk mund të mbajnë më shumë. Mati fjalët e tua në çdo çështje të jetës. Kujdesin ndaj ndjenjave të të tjerëve bëje pjesë të personalitetit tënd.

Ishte kjo ligjëratë madhështore për të pranishmit.

Njëri nga hoxhollarët ishte gati për t’ia filluar ligjëratën, papritmas I erdhi një mesazh në telefon, e uli kokën për ta shikuar, pastaj tha: "Më falni, nuk mund ta mbaj ligjëratën ngase nëna ime po më kërkon, ka nevoj për mua." Ishte kjo ligjëratë madhështore për të pranishmit. Muhamed Munexhid.

Salavati shkak i shpëtimit nga vështirësitë

Salavati shkak i shpëtimit nga vështirësitë - Nga Sehl ibn Sad transmetohet të ketë thënë: "Erdhi një njeri tek Pejgamberi salAllahu alejhi we selem duke iu ankuar për problemet e shumta jetësore, varfërinë e madhe dhe vështirësitë e ndryshme, atëherë Muhammedi salAllahu alejhi we selem i tha: "Kur të hysh në shtëpinë tënde iu jep selam është dikush aty apo jo, pastaj më dërgo salavat mua dhe lexo Kul Huvallahu Ehad". Ky njeri filloi të vepronte në ketë mënyrë derisa gradualisht filloi t'i përmirësohet gjendja. Zoti ia shtoi pasurinë aq shumë saqë ai u shpërndante të afërmëve dhe fqinjëve të tij (Xhelaul Efham fi fadli essalat ala Muhamed-Ibnul Kajjim El Xhevzij)

Çka eshte gjenetika ?

Çka eshte gjenetika ? Gjenetika (nga greq. genno, γεννώ= lind, pjell) është degë e biologjisë e cil astudion gjenet, trashëgiminë, dhe ndryshimin e organizmave. qka eshte gjenetika,qka quajme gjenetike,qfare eshte gjenetika,gjenetika shqip,qfare eshte gjenetika,gjenetika definicioni,perkufizimi