Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2016

Organizmat autotrofë

Një organizëm autotrofe është një organizëm i cili është vetë në gjendje për të marrë materiale dhe energjinë e nevojshme për të mbështetur jetën.Fjala është i përbërë nga dy fjalë greke: auto, do të thotë "vetë" dhe tropikët e Hein, domethënë "i afërt".Kuptimi i termit është prandaj = vetë-mbajtjen. Prandaj "vetë-mjaftueshme". Herët në historinë gjeologjike e Tokës ndodhur organizmat autotrofe që shfrytëzohen në energji kimike nga të karbonit ose squfurit komponimet oksigjen të varfëruar për të ndërtuar sheqerna të nevojshme. Ata janë ende në kushte anoxic apo anaerobe, dhe metoda e tyre e prodhimit është quajtur chemosynthesis. Më vonë u ngrit organizmat qelizor, cyanobacteria ose algat blu-jeshile që kishte zhvilluar një metodë të re për të marrë çështjen dhe energji, domethënë fotosintezës. Provat tregojnë se fotosinteza ishte më pas transferohet në bimët e gjelbra në se ata kanë regjistruar bakteret blu-jeshile pa tretjen e tyre. Në ç

Përkthimi i ''nëse'' : wenn apo ob?

Third Eye: (7- Signs Your Third Eye Is Opening)

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more