Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2013

Sprovat nuk i dojmë por prej tyre shumë përfitojmë

Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem thotë: «لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه، في جسده وأهله وماله، حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة» [صححه الألباني] "Vazhdon sprova ti vijë besimtarit dhe besimtares në trupin, familjen dhe pasurinë e tij gjersa të takojë Allahun pa asnjë mëkat". (Shejh Albani e vlerëson të saktë).  

Kur e do dikë për hirë të Allahut, ngriti duart drejt qiellit dhe thuaj:

O Zot! Unë e kam dashur një rob prej robërve të tu, atëherë: - lehtësoja atij nënshtrimin ndaj teje. - mbroje atë nga të bërit mëkat. - bëje prej banorëve të Xhenetit. - largoje nga zjarri i Xhehenemit. - dhuroji atij të gjitha të mirat. - fali atij gabimet e kaluara dhe të ardhshme. O Allah! Vërtetë ti je që falë shumë. Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi

Tri gjëra e shpëtojnë njeriun, kurse tri të tjera e shkatërrojnë atë

3 + 3 “Tri gjëra e shpëtojnë njeriun, kurse tri të tjera e shkatërrojnë atë. Ato që e shpëtojnë janë: 1 - devotshmëria në vetmi dhe hapur, 2 - thënia e së vërtetës kur njeriu e dëshiron atë dhe kur nuk e dëshiron, 3 - dhe përmbajtja kur njeriu është i pasur dhe i varfër. Ato që e shkatërrojnë njeriun janë: 1 - ndjekja e pasioneve, 2 - koprracia nga e cila vuan 3 - dhe mahnitja nga vetvetja, e kjo është më e rënda.” Transmeton Bezari. Burimi: Shejh Muhamed Nasirudin el-Albani “Silsiletu-l-hadith-essahiha” , nr 80. Burimi i postimit: Të përfitojmë nga H. Irfan Salihu

Motër muslimane …

Ti je një lule në botën ku ujqit janë të shumtë. Ke kujdes nga ata, në të kundërtën do të jetosh gjithë jetën në detin e brengave. Jeto krenare dhe mos të mashtrojë lulja e rinisë. Bëhu e shkëlqyer dhe e bukur me hixhab-shami. Sado që të mbyllen dyert përreth teje, dije që nënshtrimi ndaj Allahut të hapë çdo derë. Përktheu: Hoxhë Valdet Kamberi    

Pak fjalë por kuptime shumë të mëdha

Dhikër përmbledhës سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ SubhanAll-llahi ve bihamdihi ّadede halkihi ve rida nefsihi ve zinete ّarshihi ve midade kelimatihi (tri herë në mëngjes). I Madhëruar qoftë All-llahu, aq sa është numri i krijesave të Tij dhe aq sa dëshiron Ai vet. Po aq sa është i bukur Arshi i Tij dhe sa ngjyra e pasosur (pafund) për t`i shkruar fjalët e Tij. Muslimi 4/2090. Burimi: Bekir Halimi  

O Allah na jep shëndet!

O Allah na jep shëndet! Prej lutjeve që i bëjmë në mëngjes: اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَالْفَقْرِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ All-llahume ّafini fi bedeni, All-llahume ّafini fi semْi, All-llahume ّafini fi besari, la ilahe il-la ente, All-llahume inni eّudhu bike minel-kufri vel-fakri, ve eّudhu bike min adhabil-kabr, la ilahe il-la ente (tri herë në mëngjes dhe tri herë në mbrëmje). O Zoti im, më jep shëndet në trupin tim, O Zoti im, më jep shëndet në të dëgjuarit tim, O Zoti im, më jep shëndet në të pamurit tim. S'ka të adhuruar tjetër përveç Teje. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga kufri (mosbesimi) e varfëria dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga dënimi i varrit. S'ka të adhuruar tjetër përveç Teje. Ebu Davudi 4/324, Ahmedi 5/42 dhe Nesaiu në "Amelul-jevmi vel-le

Mendjemadhësia është perde mbi zemër

"Mendjemadhësia është perde mbi zemër. Mendjemadhi nuk do të mund të kuptojë të vërtetën deri sa ta largojë atë. Aq sa ka mendjemadhësi aq ka mangësi në perceptimin e të vërtetës". "Kështu Allahu vulos çdo zemër të njeriut mendjemadh e tiran". Shejh Abdul-Aziz Tarifi Burimi: Bekir Halimi

Jeta kalon me shpejtësi dhe pa e vërejtur

Toka nuk harron fytyrat e atyre që kanë bërë sexhde. Nata nuk harron të qajturën e adhuruesve. Fytyra nuk harron lotët e të penduarve. Allahu e din se ne jemi besimtarë edhe pse mëkatojmë. Jeta kalon me shpejtësi dhe pa e vërejtur. Kujdes nga shpresa e gjatë. Ruaj gjuhën tënde nga lëshimet dhe të metat e saj. Çdo kush që lind edhe vdes. Allahu është i gjallë dhe nuk vdes. Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi

Xhehenemi

A ke dëgjuar se çka është ferri Ai, është më i keq se sa terri Është një vënd, që e urrejnë të gjithë Nga ai s'ruhen pak e hiq Në gjuhën e fesë i thonë Xhehenem Kush hyn në të, shumë i dhëm Zjarr i nxehtë, sa shumë flakëron Çdo gjë n'trup t'a copton Nuk krahasohet me asnjë zjarr Zjarrit Tij, s'mundësh mi ba ballë Nëntëdhjetë e nëntë herë djeg më shumë Ruana Zot, se bëhesh shkrum Në Xhehenem, s'ka bukë as ujë me pi Sa shumë kukama, ti k'i mi ni Xhehenemi nuk është trillim Ai është i vërtetë dhe pa dyshim Aty njerëzit, djegën dhe përvlohen Lekurat pa ndërpre, prap u ndrrohen Nuk ka jetë, as nuk ka vdekje Në ketë botë ti hiq s'u përpjeke Njerëz të mjerë, dhe situata prekëse Njerëzit dhe gurët janë lëndë djegse Urinë dhe qelbësira, n'vend ushqimit Hiq s'u tute prej dënimit Duke qajtur, sytë pikojnë gjak Kur t'thirrsha m'u falë, thojshe: jo se kam merak Tani N'Xhehenem ti po dënohesh Çka po pret, pse s'p

Dhuntitë që ja jep Allahu njeriut pas imanit

Imam Ibën Hibban el-Busti, rahimehullah, (v. 354 h) në librin e tij "Reudetul-Ukala ve nuz'hetul-Fudala" mes tjerash thotë: " Abdullah ibën Mubarekut, rahimehullah i kanë thënë: cila është gjëja më e mirë që ia ka dhënë Allahu njeriut? Është përgjigjur duke thënë: mendjeprehtësia. E nëse nuk e ka këtë, atëherë çka? Tha: edukata e mirë. E nëse nuk e ka edhe këtë? Tha: një mik i mirë të cilin e konsulton. E nëse nuk e ka edhe këtë? Heshtja e gjatë. E nëse nuk e ka edhe këtë? Tha: vdekje sa ma shpejtë". Fq. 17. Burimi: Bekir Halimi

Lutje që të këndjellë

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرحمَتِكَ أََسْتَغِيثُ أَصْلِحْ ليِ شَأْنيِ كُلَّهُ وَ لاَ تَكِلْنيِ إِلىَ نََفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she`ni kul-lehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ajnin. O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmirëso tërë gjendjen time dhe mos më lë të mbështetem në veten time, as sa një lëvizje e syrit. Sahih sipas Hakim, e ka pëlqyer edhe Dhehebiu 1/545. Shih "Sahihut-tergib vet-terhib" 1/273. Burimi: Bekir Halimi

NGA KARVANI I ZBULUESVE MUSLIMANË

Dy inxhiniere nga Gaza Iman Shejh 22 vjeçe e diplomuar ne inxhinierinë kompjuterike dhe Xhihad ebu Shakreh 22 vjeçe e diplomuar ne inxhinierinë elektrike, i sjellin botës me zbulimin e tyre syze që flasin për të verbër. Aparati funksionon për t’ia tërheqë vërejtjen të verbërit nga pengesat e rrugës, udhëzimin e tij drejte anës së saktë, leximin e mesazheve të celularit automatikisht, njohjen e të hollave pa e ndihmuar askush, apo shoqërimin nga ndokush gjatë shetitjes. Ato janë që krenohemi para të tjerëve. Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi  

NDRYSHUESI I GJENDJEVE TONA, ALLAHU

Allahu na pastroftë dhe përmirësoftë zemrat tona. Allahu na largoftë nga brengat tona. Allahu na faltë mëkatet tona. Allahu na shtoftë të dashurit tanë. Allahu na dhashtë bereqet në jetën tonë. Allahu na largoftë fatkeqësitë tona. Allahu na përmirësoftë familjet tona. Allahu na përmirësoftë mendimet tona. Allahu na përgëzoftë me atë që na gëzon. Allahu na forcoftë në rrugën e Tij. Allahu na furnizoftë me pasuri hallall. Allahu na shtoftë dijen e dobishme. Amin Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi

Imam Ibën Hazëm Andaluziani, rahimehullah, thotë:

Imam Ibën Hazëm Andaluziani, rahimehullah, thotë:   Shiko mrekullinë e Allahut në rregullimin e botës. Gjërat që më së shumti kanë nevojë për to njerëzit më lehtë i gjejnë, duke filluar që nga uji e përpjetë! Kurse gjërat që më së paku kanë nevojë njerëzit për to ma vështirë i gjejnë! Burimi: Bekir Halimi

MOS VDIS DY HERË

Vdekja nuk është katastrofa më e madhe në jetë, por katastrofa më e madhe është të vdes në zemrën tënde frika ndaj Allahut, duke qenë ne ende në jetë. Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi

Ndrysho botën

"Ndryshimi i sjelljeve varet nga ndryshimi i ndjenjave, kurse ndryshimi i ndjenjave varet nga ndryshimi i mendimeve. Andaj ndryshoi mendimet që të ndryshohet bota"! Dr. Abdul-Kerim Bekar

Ndalu dhe medito

Imam Ibën Kajimi, rahimehullah, thotë: "Çdo herë që shpirti është më i ndershëm dhe ambicia më e lartë, trupi lodhet më shumë dhe rehatia është më e vogël". "Miftahu Darus-Seadeti", 2/15 Duhet kuptuar këtë fakt! Burimi: Bekir Halimi

Çka është Folklori ?

Çka është Folklori ? 1. Folklori është tërësia e krijimeve artistike (gojore, muzikore, vallet etj.) të një populli. Shembuj:Folklori shqiptar. Folklori gojor (muzikor). Folklor i pasur. Folklori i krahinës. Mbledhja e folklorit. Studimi i folklorit. 2. Folklori është tërësia e zakoneve, e riteve etj. të një populli që përcillen brez pas brezi. 3. Folkloristika. 4. Folklori është lëndë mësimore që jep njohuritë e nevojshme të shkencës së folkloristikës  në shkollë; bised. Teksti që përmban këto njohuri. Folklori për shkollën e  mesme. Programi i folklorit. qka eshte Folklori ,Cka eshte Folklori ,ceshte Folklori,cfare eshte Folklori ,qeshte Folklori,definicioni Folklori, perkufizimi Folklori,shpjegimi Folklori,qka kuptojm me Folklori, qka nenkuptojm me Folklori,nenkuptimi Folklori,kuptimi i fjales Folklor

Çka është Flamuri ?

Flamur /i flamurë/t flamuj/t 1. Flamuri është simbol kombëtar, simbol i një shteti, simbol i një ushtrie, i një organizate… 2. Flamuri është pëlhurë e hollë dhe e lehtë me forma e me ngjyra të ndryshme, që vihet në një shtizë dhe është simboli i një shteti, i një kombi, i një organizate, i një ushtrie etj.; figura e këtij simboli, e qëndisur ose e vizatuar diku.   qka eshte Flamuri ,Cka eshte Flamuri ,ceshte Flamuri,cfare eshte Flamuri ,qeshte Flamuri,definicioni Flamuri, perkufizimi Flamuri,shpjegimi Flamuri,qka kuptojm me Flamur, qka nenkuptojm me Flamuri,nenkuptimi Flamuri,kuptimi i fjales Flamuri

Unë nuk mund të bëhem çdo gjë

"Unë nuk mund të bëhem çdo gjë, as i mirë as i keq, as një faqezi as një njeri i ndershëm, as hero, e as një insekt. Dhe tani unë jam i lodhur nga ditët e mia në qoshe, e përqeshi veten me një ngushëllim të hidhur dhe krejtësisht të padobishëm që një njeri inteligjent nuk mund seriozisht të bëhet çdo gjë, se vetëm një budalla mund të bëhet diçka. " | Fyodor Dostoyevsky |

Duani të gjitha gjërat qëjanë krijuar nga Zoti

"Duani të gjitha gjërat qëjanë krijuar nga Zoti, të tërën njësoj si dhe çdo kokërr të rërës. Duaje çdo fletë dhe çdo rreze të dritës. Duaji kafshët dhe zogjtë, duaji bimët, dashuroni çdo fragment të veçantë. Nëse ju doni çdo fragment, ju do të kuptoni misterin e Zotit. " | Fyodor Dostoyevsky |

Pirja e Hashashit (Marihuanës)

Shejhul Islam Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: ''Ai i cili thotë se është hallall (e lejuar) që të drogohet me hashash, ka bërë blasfemi.''1 Shejhul Islami, Allahu e mëshiroftë, gjithashtu ka thënë: ''Hashashi i cili bëhet nga Kanabisi, është i ndaluar. Ai i cili e merr atë, dënohet si pirësi i alkoolit.''2 Përktheu: Jetmir Jakupi 1. El-Fetaua, 34/204. 2. El-Irakijah, 2/930.  Burimi: Valdet Kamberi

Kuizi ''Enciklopedia'' 3.0

Luaj kuizin Enciklopedia 3.0 duke klikuar ketu ose kliko mbi foto.

Çka është Fisi ?

Çka është Fisi ? 1. Fisi është grup njerëzish, familjarë të një gjaku e të një gjuhe të përbashkët, bijtë dhe bijat e një stërgjyshi që printe me sjellje e punë që dallonin. Familja, farefisi mund të mburrej e krenohej me këtë trashigimi si : fisnike, bujare, zemërgjërë e ndershme me tipare të larta morale. Ky epitet në feudalizëm i 48 takonte sunduesit, aristokracisë feudale që ishte e privilegjuar, kishte pushtet dhe pasuri. Fisnikria feudale si shtresa më e lartë, paria. Fisnik është ai që rrjedhë nga një familje e mirënjohur dhe përfill veti të larta morale. Janë të njohura fiset ilire në histori, mbretëritë ilire, më parë ishin edhe fiset primitive që jetonin me një pris në krye, me punë e pronë të përbashkët. Grua fisnike, djalë fisnik, familje fisnike...   2. Fisi është grup njerëzish në shoqërinë primitive me lidhje të afërta gjaku, me gjuhë të përbashkët e me zakone të njëjta, që mbështetej në pronën e përbashkët dhe që ishte njësia bazë e organizimit të jetës së njerëzv

Çka është Fejesa ?

Çka është Fejesa ? 1. Fejesa është Lidhje ndërmjet djalit e vajzës, që i premtojnë njëri-tjetrit se do të martohen e  që e shpallin këtë edhe në familjet e tyre e për të njohurit; ceremonia që bëhet kur shpallet kjo lidhje. Fejesë e lumtur . Dita e fejesës . Bëj (shpall) fejesën . E prishi fejesën .   2. Fejesa është koha që nga dhënia e fjalës për t’u martuar deri në ditën e martesës. Gjatë fejesës .   3. Fejesa është premtimi ose besa e dhënë midis djalit dhe vajzës se do të martohen, fejesa shpallet dhe urohet midis dy familjeve e më gjërë. Dorë ep (shtrin dorë) më pare sipas zakonit, uron familja e vajzës,meqë vajza së shpejti do të kalojë nga familja e vet në familjen e burrit. Fejesa lidh një qift të ri, trimin dhe vashën. Bëhen urime të ndërsjella nga dy palët si për fejesën ashtu edhe krijimin e miqësisë së re. Fejesa me shkuesi ( mësitëri ) thuaj se ka marrë fund. Femra ka dalë nga kthetrat patriarkale. Ajo zgjedh fatin e vet, shkollohet, punësohet, pavarësohet ekonomi

Çka është Etnografia ?

Çka është Etnografia ? 1. Etnografia është kultura shpirtërore dhe materiale e popullit Zakonet mikpritja, ndihma e respekti ndaj pleqve dhe femrave; mjeshtritë, zejet e ndryshme, ar k i t e k tura popul lore , v e shj e t , kostumet... Etnografia zbulon dhe sendërton vlera të rea në doke e zakone, mënjanon ato konzervative, afirmon popujt dhe afron mirëkuptim të ndërsjelltë, bashkëpunim e studim më të thellë e krahasues ( komparativ ) kombëtar e ndërkombëtar. Kjo studion kulturën shpitërore (doke, zakone, fe, besime të kota si dhe fjalë të urta , të thëna…kjo studion edhe ekonominë familjare, mjekimin popullor, elemente që janë rrënjosur, përsëritur me shekuj në jetën e popullit. Kosova ka një thesar të begatshëm në kulturën kombëtare, etnografike.  2. Etnografia është shkenca historike që merret me studimin e mënyrës së jetesës së popujve,  me kulturën e tyre materiale, shoqërore dhe artistike. Etnografia shqiptare. Etnografia përshkruese (historike, krahasuese). Të dhënat e et

Dy tretësira ujore kanë vlera të ndryshme të temperaturës së ngrirjes. Nqs e para ngrin në një temperaturë më të lartë sesa e dyta, do të thotë se e para është ndaj të dytës

Dy tretësira ujore kanë vlera të ndryshme të temperaturës së ngrirjes. Nqs e para ngrin në një temperaturë më të lartë sesa e dyta, do të thotë se e para është ndaj të dytës A) izoosmotike B) izotonike C) hipertonike D) hipotonike

Cili nga konfirmimet e mëposhtme në lidhje me sapunet është i gabuar ?

Cili nga konfirmimet e mëposhtme në lidhje me sapunet është i gabuar ?   A) sapunet anionikë e kationikë janë të papajtueshëm me njëri-tjetrin B) sapunet e kalciumit janë shumë të tretshme në ujë C) sapunet e fortë janë sapune që përmbajnë magnezium D) sapunet anionikë formojnë një precipitat në prani të sapuneve kationikë  

Pema e vyshkur

Imam Hatib Bagdadi, rahimehullah, në librin e tij me pak faqe por me shumë kuptim, “Dituria rezulton punën” (اقتضاء العلم العمل), ka cituar një fjalë te Ibën Rexheb Hanbeliut, rahimehullah, ku ai thotë: “Dituria është pemë kurse vepra fryt, andaj nuk llogaritet dijetar ai që nuk punon me diturinë e tij”. Fq. 14. Burimi: Bekir Halimi  

Prevenimi apo parandalimi i gripit

Për parandalimin e gjendjes gripoze adoptohen disa rregulla të thjeshta të higjienës së jetës. Ushqim i ndryshëm dhe i ekuilibruar, me fruta dhe perime për shkak se janë të pasura me vitamina dhe minerale. Pastaj gjumë të mjaftueshëm si dhe aktivitet të rregullt fizik. Evitoni ngrohjen e tepruar të dhomave, pastaj praktikoni ajrosje të rregullt gjatë ditës të dhomës ku qëndroni. si parandalohet gripi,gripi dhe parandalimi i tij

Trajtimi(mjekimi,tretmani,terapia) i gripit

Fillimisht personave me grip ju këshillohet: regjim shtrati (pushim), terapi simptomatike (paracetamol, brufen), vitaminë C, pika për hundë (tretje fi ziologjike 0.9 %), të pihen sa më shumë lëngje (sidomos çaj) dhe mjekimi i komplikimeve (nëse paraqiten). Shih edhe: Parandalimi i gripit Trajtimi i gripit,gripi dhe trajtimi,trajtimi medikamentoz i gripit,gripi dhe trajtimi i tij,mjekimi i gripit,tretmani i gripit

Komplikimet e gripit

Otit (Sëmundje e veshit), bronkit (Sëmundje e rrugëve të sipërme të frymëmarrjes), pneumoni (kallje e mushkërive), rhiniti (Infl amacioni i hundës), faringiti (infl amacioni i fytit), bronkiti (infl amacioni i bronkeve). Shih edhe: Trajtimi i gripit cilat jane komplikimet e  gripit,gripi dhe komplikimet tij

Shenjat klinike të gripit

Temperaturë e ngritur deri në 40 C me ethe, plogështi, kokëdhimbje, dhimbje muskujsh (kontraktura), anoreksi (humbje apetit), kollë të thatë (që nuk të lenë të qetë).   Fillimi është i shpejtë me simptome të përnjëhershme. Lexo edhe: Shenjat e përgjithshme të gripit

Shenjat e përgjithshme të gripit

Lodhje e përgjithshme dhimbje të trupit, temperaturë, ethe, kokëdhimbje, dhimbje fyti, kollitje, rrjedhje nga hundët.  Këto simptoma janë ankesa të zakonshme që paraqiten gjatë dimrit dhe nuk duhet përzier gjithnjë me gripin i cili mund të shkaktoj komplikime në disa raste edhe dramatike tek personat e moshuar apo tek atë që veç janë të sëmur nga sëmundje tjera, pastaj tek të porsalindurit. Andaj në këto raste kjo gjendje nuk duhet të neglizhohet. Lexo me shume: Gripi cilat jane shenjat e gripit,gripi dhe shenjat e tij,gripi shenjat gripoze,gripi shenjat e gripit

Çka është gripi ?

Gripi është sëmundje infektive e shkaktuar nga virusi i gripit, i cili ndryshon nga viti në vit. Virusi në fjalë shumzohet në rrugët e frymëmarrjes. Në përgjithësi paraqitet në formë të epidemisë duke filluar nga Nëntori dhe zvogëlohet në shkurt-mars. Gjendja gripoze paraqitet gjithmonë në momente të këqija! Në momente të ndërrimit të vendit të punës, ngarkesave në punë, obligimeve familjare etj. Gjendja gripoze nuk zgjedh kohën, angazhimet profesionale dhe familjare. Pas një numri komplikimesh të lehta shëndetësoretësore mund të vjen radha e paraqitjes së gripit.  Problemi i gripit është trajtuar si një nga problemet virale më të vjetra. Por shpesh në popull është një tendencë që me termin grip të përfshihet një numër sëmundjesh të cilat nuk kanë fare të bëjnë me gripin.  Kohëzgjatja e inkubacionit (koha prej momentit të infektimit deri tek shfaqja e simptomave) me grip ndryshon prej 24-48 orë.  I sëmuri mund të jetë infektues mesatarisht 6 ditë, duke llogaritur edhe koh

Luaj lojën Hashim Thaçi - Gjarpëri 1.0

Luaj lojën Hashim Thaçi - Gjarpëri 1.0 Luaj lojën Hashim Thaçi - Gjarpëri 1.0 duke klikuar ketu ose mbi foto Hashim Thaqi, Lojra shqip, Lojna ne shqip, Lojra shqiptare, Loje shqip, Loja shqip, Lojra me Hashim Thaqin, Hashim Thaqi shqip

Oj vajza e Islamit

Mantele të hapura, shami të parregulluara, rroba të ngushta, kërcëra të zbuluar, fytyra të makiazhuara, të qeshura të larta, parfume të këndshme. E nëse e pyet çka dëshiron? Përgjigjet: Xhenetin e Allahut. Mjeruese! Oj vajza e Islamit.  Përshtati: Valdet Kamberi      

Paramendojeni sikur gjithë këto personazhe vizatimore të kishin regjisor muslimanë!

Fëmijët tanë, kohën më të madhe e kalojnë para televizorit, duke shikuar filma vizatimor, ndërsa fëmijërinë e tyre e kalojnë duke e imagjinuar veten duke u ngjitur mureve, duke fluturuar apo duke vrapuar me shpejtësi marramendëse. Por a e keni menduar ndonjëherë që gjithë këto personazhe të kishin mbrapa ndonjë regjisor muslimanë? Imagjinojeni sikur Spiderman të merrte abdes, Supermani ta shtronte pelerinën e tij për ta falur namazin, Son Goku duke e agjëruar Ramazanin, Batmani të jepte sadaka fshehtazi të tjerëve, Naruto ta jepte zekatin, Capiten America ta kryente haxhin, Oli dhe Benji duke i mësuar shkronjat e Kur'anit, Tom and Jerry duke garuar për namaze vullnetare, Hulku duke u ndihmuar të varfërve, Borbardha e mbuluar etj. Si do të ishte fëmijëria e fëmijëve tanë? A nuk do t'i imitonin lëvizjet e tyre? A e ke menduar ndonjëherë që ne nesër të jemi ata regjisorë, ekonomistë, gazetarë, moderatorë, futbollistë, doktorë... që të jemi shembull për fëmijët ta

Shikimi i thellë i Ibën Tejmiut

Besimtari duhet ti dijë të këqijat që ndodhin dhe gradën e tyre në Kuran dhe Sunnet, ashtu sikur duhet ti di të mirat që ndodhin dhe gradën e tyre në Kuran dhe Sunnet dhe të bëjë dallimin mes dispozitave të nxjerra nga Kurani dhe Sunneti në lidhje me çështjet që kanë ndodhur, të pranishmet dhe atyre që do të ndodhin. Pse kjo? Për ti dhënë përparësi të mirës më të madhe dhe për ti ikur të keqes më të madhe. Për të larguar të keqen më të madhe duke e duruar më të voglën dhe për ta arritur të mirën më të madhe edhe pse me këtë veprim lejojmë të na ikë e mira më e vogël. Ai që nuk e di realitetin e krijesave dhe detyrën në fe, ai nuk i di dispozitat e Allahut mbi njerëzit. Ai që nuk i di këto gjëra, flet dhe vepron me injorancë, kurse ai që adhuron Allahun pa dituri më shumë prishë se sa regullon". Ibën Tejmiu "Xhamiur-Resail", 1/305 Burimi: Bekir Halimi

Çka është plagjiatura ?

Plagjiatura është paraqitja nga dikush e një vepre të një tjetri ose e një pjese të saj sikur të ishte e vetja;  Plagjiatura është vjedhje letrare, muzikore etj. që bëhet duke marrë pjesë nga vepra e dikujt tjetër pa treguar burimin; vepra a pjesa e vjedhur nga një tjetër në këtë mënyrë. Bënte plagjiaturë . E kritikuan për plagjiaturë .  qka eshte Plagjiatura ,Cka eshte Plagjiatura ,ceshte Plagjiatura ,cfare eshte Plagjiatura ,qeshte Plagjiatura ,definicioni Plagjiatura , perkufizimi Plagjiatura ,shpjegimi Plagjiatura ,qka kuptojm me Plagjiature , qka nenkuptojm me Plagjiatura ,nenkuptimi Plagjiatura ,kuptimi i fjales  Plagjiature

What are the causes of retinal arterial occlusion ?

What are the causes of retinal arterial occlusion ? The commonest cause is emboli arising from the major arteries supplying the head or'rom the left side of the heart. Embolic particles consist of platelet clumps, cholesterol crystals or Hollenhorst plaques and others (mixed thrombus, calcific or septic material from cardiac valves, fat, myxoma, talc in intravenous drug abusers or silicone in those who receive injections for cosmetic purposes). Other causes include: • Temporal arteritis. • Collagen vascular diseases. • Increased orbital pressure, e.g. retrobulbar haemorrhage, Graves' exophthalmos. • Sickle cell disease. • Acute arteriolar spasm due to intranasal cocaine. • Syphilis.

How would you manage an acute occlusion of the retinal artery ?

How would you manage an acute occlusion of the retinal artery ? • Lie the patient in a supine position to ensure adequate circulation. • Apply intermittent ocular massage for 15 minutes to dislodge the emboli, lower intraocular pressure and improve circulation. • Intravenous acetazolamide to lower intraocular pressure. • Inhalation of a mixture of 5% carbon dioxide and 95% oxygen. • Anterior chamber paracentesis. If the investigation of a patient with amaurosis fugax provides no evidence of carotid artery disease, embolism or other recognized causes of the disorder, then the diag-nosis by exclusion should be vasospasm. In such cases a calcium channel blocker should be tried.

What do you know about the 'purple toe syndrome' ?

What do you know about the 'purple toe syndrome' ?  This was first described with warfarin therapy by Feder and Auerbach in 1961 and was shown to be caused by showers of atheroemboli (Ann Intern Med 1961: 55: 911-17). Now, with the increasing use of coronary angioplasty and thrombolytic therapy in the elderly, cholesterol emboli are increasingly reported. They result in 'purple toes' (Fig. 84), amaurosis fugax, and atheroembolic disease of kidneys, skin and gastrointestinal tract.

What is the role of anticoagulants in the immediate treatment of acute ischaemic stroke ?

What is the role of anticoagulants in the immediate treatment of acute ischaemic stroke ?  Anticoagulants (including unfractionated heparin, low molecular weight heparin or specific thrombin inhibitors) offer no short- or long-term benefits in the immediate treatment of acute ischaemic stroke. Although the risks of deep venous thrombosis or pulmonary embolus are significantly reduced, these benefits are offset by a dose-dependent increased risk of intracranial or extracranial bleeding.

What is the role of thrombolysis in acute stroke ?

What is the role of thrombolysis in acute stroke ?  Treatment with intravenous tissue plasminogen activator (tPA) when administered within 3 hours after onset of the ischaemic event (and in the absence of any sign of brain injury on CT) improves clinical outcome at 3 months (N Engl J Med 1995; 333: 1581-7). The CT scan in these patients must be examined very carefully for evidence of hemispheric brain ischaemia, which may increase the risk of deterio-ration, with or without cerebral haemorrhage, after thrombolytic treatment. An over-view of previous trials found significant excesses of early and total deaths, and of symptomatic and fatal intracranial haemorrhages, after acute thrombolysis, but a significant reduction in death or dependency in patients randomized to treatment within 3 hours of stroke onset (Lancet 1997; 350: 607-14). It remains unclear which patients are most likely to benefit or be harmed.

What are the measures used to determine the outcome after an acute stroke ?

What are the measures used to determine the outcome after an acute stroke ? Some of the standard measures include: * Barthel index is a reliable and valid measure of the ability to perform activities of daily living such as eating, bathing, walking and using the toilet. • Modified Rankin Scale is a simplified overall assessment of function in which a score of 0 indicates the absence of symptoms and a score of 5 shows severe disability. • Glasgow Outcome Scale is a global assessment of function in which a score of 1 indicates good recovery, a score of 2 moderate disability, a score of 3 severe disability, a score of 4 survival but in a vegetative state, and a score of 5 death. • NIH Stroke Scale, a serial measure of neurological deficit, is a 42-point scale that quantifies neurological deficits in 11 categories. For example, a mild facial paralysis is given a score of 1 and complete right hemiplegia with aphasia, gaze deviation, visual field deficit, dysarthria and sensory loss is

Lype suksesin prej Allahut

Shejh Iben Uthejmini, rahimehullah, thote: "Suksesi nuk eshte shtepi ne te cilen banon, e as person me te cilin jeton, e as veshmbathje te cilen e vesh, por suksesi eshte freski shiu te cilen e lejon Allahu te bie ne jeten tende dhe kur te ndodh kjo nuk vuan asnjehere. Andaj kerkojeni me namaz dhe lutje, duke pate mendim te mire per Allahun dhe pastaj mendim te mire per njerezit. Nese deshiron te kuptosh se ceshtja e suksesit eshte ceshtje e dhurates nga Allahu, krahasoje me dhikrin, permendjen e Allahut, i cili eshte prej adhurimeve me te lehta, por shume pak njerez kane sukses ne marrjen me te" Burimi: Bekir Halimi

A keni mendu ndonjehere si duken keta shqipetaret te cilet i thone vetit "patriota" !!!???

Ja shikojni me poshte: Çdo mëngjes, i veshur me rroba moderne kineze, e pi kafenë braziliane, blen një byrek me miell serb, hip në automjetin gjerman dhe arrin në punë në një kompani sllovene. Menjëherë ndez kompjuterin tajvanez dhe fillon ta kryejë punën në gjuhën angleze. Pasi kthehet nga puna, pastron duart me sapun turk, hap frigoriferin slloven, merr ushqimin e konservuar tajlandez, një gotë ujë të gazuar italian, ndez televizorin jugkorean dhe me kënaqësi shikon serialet turke... Dhe ky lloj specie ne zhdukje fol per Islamin thot eshte kultur Arabe ahahahahaha.

Ambicia e një bashkëkohori

E kam pyetur hoxhën: Sa orë kalon gjatë ditës në lexim? U përgjigj: Gjatë ditës lexoi më shumë se 15 orë. I ndaj në nxënie përmendsh, përsëritje dhe lexime të reja. Ky hoxhë është shejh Sulejman Ulvani, Allahu e ruajtë! Një sfidë e rëndë! Allahu na i rritë ambiciet tona! Amin! Burimi: Bekir Halimi  

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels