Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2013

I madh e i vogel ishin ngritur kunder asaj Serbie terroriste

I madh e i vogel ishin ngritur kunder asaj Serbie terroriste. Sot po negociohet, gjithe ai gjak i popullit po shkon huq. Shpejte po harrojme...

10 mënyra për të rritur imagjinatën

1. Hapeni mendjen për rrugë të pashkelura 2. Lexoni më tepër 3. Tregoni ngjarje 4. Bëhu kurioz 5. Mos u friko të provosh diçka të re 6. Zgjeroi intereset tua 7. Zhvilloni talentin tuaj 8. Kaloni kohën me njerëz kreativ 9. Shikoi gjërat ndryshe 10. Kondiksiononi mendjen tuaj në relax gjat meditimit Burimi: Antologjia - Fjale te Urta  

KUSH PO U PENGON TË TJERËVE ?

Besimtari është i obliguar t`i largojë pengesat sado të vogla nga rruga, kjo është pjesë e besimit. Andaj, si ka dikush fytyrë t`i akuzojë ata apo fenë e tyre si fe e cila pengon të tjerët, në jetë, zhvillim, familje, civilizim...etj. Dikush që e ka të ndaluar tu pengoj të tjerëve me një qese najlloni, një therrë, e ka të ndaluar edhe me gjërat më të mëdha... Po, neve i pengojmë të këqijat kur ato shfaqen. Allah udhëzoje Umetin kah e vërteta, bëji krenarë me fenë tënde dhe shpalose gjithmonë të vërtetën duke e bërë triumfuese kudo në botë, ashtu si ke vepruar gjithmonë! ______________________________ _______ https://www.facebook.com/ HoxheLulzimSusuri

Panfotokoagulimi me laser aplikohet :

Panfotokoagulimi me laser aplikohet : a.     Në disa raste pas trombozës së venës qendrore të retinës b.     Në të gjitha rastet e trombozës së venës qendrore të retinës c.     Te embolia e arteries qendrore të retinës

Cili nga qëndrimet e mëposhtme për antiaritmikët nuk është i saktë ?

Cili nga qëndrimet e mëposhtme për antiaritmikët nuk është i saktë ? a) Klasa I e barnave lidhet në mënyrë më të shpejtë për kanalet   e hapur apo të inaktivuar të Na + sesa kanalet në qetësi b) Klasa   IB e barnave zgjatë fazën e 3 të repolarizimit c) Klasa IC ngadalëson ndjeshëm fazën 0 të depolarizimit d)   Klasa   II e barnave suprimon fazën e 4 të depolarizimit

Thënie e profetit alejhi selam në ujin australian

Mash'Allah   Thënie e profetit alejhi selam në ujin australian Një nga kompanitë e furnizimit me ujë të pijshëm në Australi, çdo shishe uji e shoqëron me një kartë të vogël mbi të cilën shkruhet thënia e profetit Muhamed alejhi selam: “Mos e shpërdoro ujin, edhe sikur të jesh para një lumi të rrjedhshëm!” Në fund të citimit, kompania nuk ka harruar të vendosë dhe burimin e thënies, emrin e profetit Muhamed a.s. Këtë hadith, Profeti alejhiselam e ka thënë kur pa një nga myslimanët i cili shpërdoronte ujin gjatë abdesit. Ai e ndaloi dhe myslimani e pyeti:”A edhe gjatë abdesit duhet kursyer uji o i dërguar i Zotit?” Profeti alejhi selam iu përgjigj:”Po, edhe sikur të jesh para një lumi të rrjedhshëm.” Shperndaje

Bërthamat e veqanta visceromotorike janë:

Bërthamat e veqanta visceromotorike janë: a)    nc. Ambiguusm, nc. n. facialis, nc. motorius, n. trigeminalis b)    nc. ambiguous, nc. solitarius c)    nc. ambiguous, nc. n. oculomotorius d)    nc. ambiguous, nc. n. hypoglossi, nc. n. abducentis

Çka është infertiliteti idiopatik ?

INFERILITETI IDIOPATIK Në disa raste ( 5-10%) te çiftet bashkëshortore edhe pas hulumtimit sistematik nuk mund të gjendet asnjë shkak i infertilitetit . Diagnostikimi - mund të jetë mjaft subjektiv dhe varet në shumë raste nga testet e bëra dhe nga cilësia e tyre. Trajtimi - fertilizimi in-vitro.

Cilësitë e gruas së keqe

Nga cilësitë më të dalluara të gruas së keqe janë: 1. Grua dominuese. Gruaja dominuese është ajo grua e cila e anashkalon prezencën e burrit. Ajo as nuk këshillohet me të, e as nuk e shoqëron në çështjet familjare. Burri nëse nuk ndahet nga ajo grua, ka mundësi që ta gjen atë që i mungon nga gruaja e tij, tek nje grua tjetër. 2. Grua gënjeshtare. Një nga gjërat kryesore të jetës bashkëshortore është elementi i sinqeritetit në çdo gjë. Ky element është kyç për përqendrimin dhe lumturinë e një çifti bashkëshortor. 3. Grua e vrazhdët. Grua e vrazhdët është ajo grua që reagon ashpër kundër burrit të saj, kur nga ai buron ndonjë sjellje. Ajo vazhdimisht burrit i shkakton probleme, për arsye të natyrshmërisë së saj armiqësore. 4. Grua pesimiste. Kjo grua nuk jeton vetëm se në ambient të mbushur me turbullira dhe me sprova dhe nuk e përhap në shtëpi vetëm se pesimizmin. 5. Grua e izoluar. Kjo grua është ajo e cila largohet nga çdo gjë që është personale e bur

MENDIMI I MIRË PËR ALLAHUN E LARTËSUAR

E di pse Ejubi, alejhis-selam, bëri sabër, edhe për faktin se e kishte kapluar sëmundja? E di pse Musai, alejhis-selam, dhe ata që ishin me të u futën në det? E di pse Ibrahimi, alejhis-selam, nuk u frikësua kur e hodhën në zjarr? E di pse nuk është pikëlluar zotëria ynë, Muhamedi (lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të!) dhe shoku i tij (Ebu Bekri) kur ishin në shpellë? Kjo për faktin se ata kishin mendim të mirë për Allahun. Dhe për faktin se besimi i tyre tek Allahu i Lartësuar ishte më i madh dhe më i fuqishëm sesa frika, pikëllimi e sëmundja. O Allah, na dhuro sabër gjatë fatkeqësisë dhe falënderim gjatë mirësive! Amin! Përktheu: Burim Koçinaj

Dallimi në mes të mëlçisë së shëndoshë dhe mëlçisë cirotike

Dallimi në mes të mëlçisë së shëndoshë dhe mëlçisë cirotike është tronditës. A nuk mjafton kjo për të mos pi alkool? Shpërndaje

Top 5 gënjeshtrat nga femrat

Top 5 gënjeshtrat nga femrat 1.Nuk mund të jetoj pa ty 2.Dua të jem me ty tërë ditën 3.Unë nuk jam si vajzat tjera që të mashtrojnë 4.Ti je djali i parë dhe i fundit në jetën time 5.Unë të dua ty

DISA BINDJE TË SHIJAVE (Rafidive):

1. Nuk e besojnë Kur'anin plotësisht. 2. Besojnë që në këtë Kur'an është futur edhe dora e njeriut. 3. Besojnë se egzistojnë dy Kur'ana, i pari i vërtetë i shijave, dhe i dyti i shtrembëruar i sunive. 4. Besojnë se Kur'anin e vërtetë e kanë përmbledhur 12 imamët e tyre. 5. Besojnë se këtë Kur'an që ne e kemi gjoja se kemi larguar një sure nga ai e cila quhet suretul Vilajeh. 6. Besojnë se me prioritari për të qenë pejgamber ishte Aliu radijAllahu anhu se sa Muhamedi salAllahu alejhi we selem 7. Besojnë se Xhibrili alejhi selam zbriti për tia shpallur Kur'anin Aliut radijAllahu anhu por bëri gabim e ia shpalli Muhamedit salAllahu alejhi we selem. 8. Besojnë se 3 Halifet Ebu Bekri, Umeri, dhe Uthmani Allahu qoftë i kënaqur me ta janë qafira dhe kush i perkrah ata edhe ata janë qafira. 9. Besojnë se nëna jonë e dashur Aisha radijAllahu anha ka bërë kurvëri. 10. Besojnë se Allahu ka mangësi dhe harron. 11. Besojnë se për të qenë islami valid duhet

Një hadith për agjërimin

Pejgamberi, salallahu alejhi ve sel-lem, thotë: “Agjërimi është mbrojtje nga zjarri i Xhehenemit. Secili që agjëron, le të mos sillet me pakuptimësi kur agjëron, e nëse ndonjë sillet me pakuptimësi ndaj tij, ky le të mos e ofendojë e as le të mos e fyej, por le të thotë: Unë jam agjërues. Pasha Atë në dorën e të Cilit është shpirti i Muhamedit, era e gojës së agjëruesit është më e mirë tek Allahu sesa era e miskut”. (Hadithi është i saktë, e transmeton Nesaiu)

Në regjionin e fossa rhomboidea gjenden:

Në regjionin e fossa rhomboidea gjenden: a)    tuberculum gracilis, colliculus facialis, colliculus inferior b)    trigonum n. vagi, area vestibularis, colliculus facialis c)    sulcus limitans, oliva, colliculus superior d)    eminentia medialis, colliculus inferior

Cilët janë kufijt dorzalë (kaudalisht dhe rostralisht) të truncus cerebri ?

Cilët janë kufijt dorzalë (kaudalisht dhe rostralisht) të truncus cerebri ? a)    nn. Cervicales (kaudalisht) dhe comissura posterior (rostralisht) b)    striae medullares (kaudalisht) dhe comissura posterior (rostralisht) c)    fossa postpontina (kaudalisht) dhe tectum mesencephali (rostralisht) d)    decussatio pyramidum (kaudalisht) dhe comissura posterior (rostralisht)

Cilët janë kufijt ventralë (rostralisht dhe kaudalisht) të truncus cerebri ?

Cilët janë kufijt ventralë (rostralisht dhe kaudalisht) të truncus cerebri ? a)    fossa postpontina (kaudalisht), corpora mamillaria (rostralisht) b)    decussatio pyramidum (kaudalisht), corpora mamillaria (rostralisht) c)    striae medullares (kaudalisht), comissura posterior (rostralisht) d)    fossa prepontina (kaudalisht) dhe comissura posterior (rorstralisht)

Cila nga rrugët e përmendura kalon nëpër litarthin e përparëm të masës së bardhë të medulla spinalis (funiculus anterior)?

Cila nga rrugët e përmendura kalon nëpër litarthin e përparëm të masës së bardhë të medulla spinalis (funiculus anterior)?   a)    tr. corticospinalis anterior, tr. Rubrospinalis b)    tr. spinothalamicus anterior, fasciculus longitudinalis medialis c)    tr. Rubrospinalis, fasciculus gracilis

Interneuronet e medulla spinalis kanë funksionet:

Interneuronet e medulla spinalis kanë funksionet: a)    mundësojnë reflekset intra dhe intersegmentale b)    kryejnë koordinimin e funksioneve integrale c)    I lidhin pjesët e masës së përhime me një apo me më shumë segmente d)    Të gjitha të dhënat më lartë janë të sakta e)    Asgjë nuk është e saktë

Pjesa e vaskularizuar më dobët e kapsulës interne

Pjesa e vaskularizuar më dobët e kapsulës interne është genu capsulae internae. Në rast të gjakderdhjes nga aa. lenticulostriatae të cilat në mënyrë dominante vaskularizojnë zonën e përmendur mund të pritet rënie e funksionit të njërës nga rrugët e mëposhtme: a) tr. corticospinalis b) tr. corticonuclearis c) tr. tectospinalis d) tr. corticocerebellaris

Cila nga strukturat e mëposhtme është degë direkte e sinus rectus në thellësinë e kafkës ?

Cila nga strukturat e mëposhtme është degë direkte e sinus rectus në thellësinë e kafkës ? a) sinus transversus et sinus sigmoideus b) sinus sagittalis inferior et v. cerebri magna c) sinus sagittalis superior et v. cerebri magna d) sinus sagittalis superior et sinus sagittalis inferior e) sinus petrosus superior et sinus petrosus inferior

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels