Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Anatomia. Show all posts
Showing posts with label Anatomia. Show all posts

Çka është radiatio optica ?Çka është radiatio optica ?

Radiatio optica janë litarthe të masës së bardhë të cilët e lidhin masën e përhime të tallamusit me koren e trurit të madh.


qka eshte radiotio optika,ceshte radiatio optica,cka eshte radiatio optica


Çka është radiatio optica ?

Radiatio optica janë litarthe të masës së bardhë të cilët e lidhin masën e përhime të tallamusit me koren e trurit të madh.


qka eshte radiotio optika,ceshte radiatio optica,cka eshte radiatio optica

Radiatio thalamica është e grupuar në të gjitha litarthet e mëposhtme në përjashtim të:Radiatio thalamica është e grupuar në të gjitha litarthet e mëposhtme në përjashtim të:

a)  pedunculus thalami superior
b) pedunculus thalami medialis
c) pedunculus thalami inferior
d) pedunculus thalami anterior
e) pedunculus thalami posterior


Radiatio thalamica është e grupuar në të gjitha litarthet e mëposhtme në përjashtim të:

a)  pedunculus thalami superior
b) pedunculus thalami medialis
c) pedunculus thalami inferior
d) pedunculus thalami anterior
e) pedunculus thalami posterior

Në fundin e të qarës mestrunore të trurit të madh (fissura longitudinalis) gjendet:Në fundin e të qarës mestrunore të trurit të madh (fissura longitudinalis) gjendet:

a) corpus callosum, insula dhe tentorium cerebelli
b) corpus callosum dhe tentorium cerebelli
c) corpus callosum, a. cerebri media dhe tentorium cerebelli


Në fundin e të qarës mestrunore të trurit të madh (fissura longitudinalis) gjendet:

a) corpus callosum, insula dhe tentorium cerebelli
b) corpus callosum dhe tentorium cerebelli
c) corpus callosum, a. cerebri media dhe tentorium cerebelli

Sulcus centralis – Roland në faqen superolaterale të hemisferës trunore paraqet kufirin ndërmjet:Sulcus centralis – Roland në faqen superolaterale të hemisferës trunore paraqet kufirin ndërmjet:

a) lobus frontalis dhe parietalis
b) lobus frontalis dhe temporalis
c) lobus temporalis dhe parietalis


Sulcus centralis – Roland në faqen superolaterale të hemisferës trunore paraqet kufirin ndërmjet:

a) lobus frontalis dhe parietalis
b) lobus frontalis dhe temporalis
c) lobus temporalis dhe parietalis

Pjesa më e madhe e sipërfaqes së kores së trurit të madh i takon:Pjesa më e madhe e sipërfaqes së kores së trurit të madh i takon:

a) lobus frontalis
b) lobus temporalis
c) lobus parietalis


Pjesa më e madhe e sipërfaqes së kores së trurit të madh i takon:

a) lobus frontalis
b) lobus temporalis
c) lobus parietalis

Ishulli i madh trunor (insula) shtrihet në fundin e:
Ishulli i madh trunor (insula) shtrihet në fundin e:

a) fossa prepontina
b) fossa lateralis cerebri – Sylvii
c) ventriculus tertius
Ishulli i madh trunor (insula) shtrihet në fundin e:

a) fossa prepontina
b) fossa lateralis cerebri – Sylvii
c) ventriculus tertius

Corpus callosum i vendosur në rrafshinën mediosagitale përbëhet nga pjesët e dhëna më poshtë:


Corpus callosum i vendosur në rrafshinën mediosagitale përbëhet nga pjesët e dhëna më poshtë:

a) rostrum, genu, truncus, septum pellucidum dhe splenium corporis callosi
b) rostrum, genu, truncus dhe splenium corporis callosi
c) rostrum, genu, truncus, splenium dhe cauda corporis callosi

Corpus callosum i vendosur në rrafshinën mediosagitale përbëhet nga pjesët e dhëna më poshtë:

a) rostrum, genu, truncus, septum pellucidum dhe splenium corporis callosi
b) rostrum, genu, truncus dhe splenium corporis callosi
c) rostrum, genu, truncus, splenium dhe cauda corporis callosi

Pjesa më masive e corpus callosum është:Pjesa më masive e corpus callosum është:

a) genu corporis callosi
b) truncus corporis callosi
c) splenium corporis callosi


Pjesa më masive e corpus callosum është:

a) genu corporis callosi
b) truncus corporis callosi
c) splenium corporis callosi

Ventriculus lateralis është zgavër e mesme e:Ventriculus lateralis është zgavër e mesme e:

a) diencefalonit
b) hemisferës së trurit të madh (telencefalonit)
c) hemisferës së trurit të vogël (cerebellum)


Ventriculus lateralis është zgavër e mesme e:

a) diencefalonit
b) hemisferës së trurit të madh (telencefalonit)
c) hemisferës së trurit të vogël (cerebellum)

Koren e trurit të madh e vaskularizojnë:Koren e trurit të madh e vaskularizojnë:

a) arteriet penetruese kortikale dhe kortiko-medullare dhe arteriolet
b) arteriet perforante
c) të dy grupet e përmendura

kush e vaskularizon koren e trurit te madh


Koren e trurit të madh e vaskularizojnë:

a) arteriet penetruese kortikale dhe kortiko-medullare dhe arteriolet
b) arteriet perforante
c) të dy grupet e përmendura

kush e vaskularizon koren e trurit te madh

Pjesa më e madhe (rreth 90%) e sipërfaqes së kores së trurit të madh ndërton:
Pjesa më e madhe (rreth 90%) e sipërfaqes së kores së trurit të madh ndërton:

a) korteksin gjashtështresor (isocortex s. neocortex)

b) korteksin treshtresor (archicortex)

c) korteksin e thjeshtë dyshtresor  dhe treshtresor (paleocortex)Pjesa më e madhe (rreth 90%) e sipërfaqes së kores së trurit të madh ndërton:

a) korteksin gjashtështresor (isocortex s. neocortex)

b) korteksin treshtresor (archicortex)

c) korteksin e thjeshtë dyshtresor  dhe treshtresor (paleocortex)

Fusha primare motorike (area 4 sipas Brodmanit) përfshin:Fusha primare motorike (area 4 sipas Brodmanit) përfshin:

a) të tretën e pasme të lobulus paracentralis dhe pjesën më të madhe të gyrus postcentralis

b) dy të tretat e përparme të lobulus paracentralis dhe pjesën më të madhe të gyrus precentralis

c) lobulus paracentralis dhe pjesët e pasme të gyrus frontalis superior, medius dhe inferior


Fusha primare motorike (area 4 sipas Brodmanit) përfshin:

a) të tretën e pasme të lobulus paracentralis dhe pjesën më të madhe të gyrus postcentralis

b) dy të tretat e përparme të lobulus paracentralis dhe pjesën më të madhe të gyrus precentralis

c) lobulus paracentralis dhe pjesët e pasme të gyrus frontalis superior, medius dhe inferior

Fusha kortikale motorike e të folurit (Broca, area 44 dhe 45 sipas Brodmanit) përfshin:Fusha kortikale motorike e të folurit (Broca, area 44 dhe 45 sipas Brodmanit) përfshin:

a) pjesën kaudale të gyrus frontalis inferior (pars opercularis dhe pars triangularis)
b) pjesët ventrale të gyrus angularis dhe gyrus supramarginalis
c) pjesën ventrale të gyrus precentralis

ku gjendet fusha kortikale motorike e te folurit


Fusha kortikale motorike e të folurit (Broca, area 44 dhe 45 sipas Brodmanit) përfshin:

a) pjesën kaudale të gyrus frontalis inferior (pars opercularis dhe pars triangularis)
b) pjesët ventrale të gyrus angularis dhe gyrus supramarginalis
c) pjesën ventrale të gyrus precentralis

ku gjendet fusha kortikale motorike e te folurit

Fushat e ndryshme kortikale në kuadër të së njejtës hemisferë janë të lidhura me:Fushat e ndryshme kortikale në kuadër të së njejtës hemisferë janë të lidhura me:

a) fije asociative
b) fije komisurale
c) fije projektuese
Fushat e ndryshme kortikale në kuadër të së njejtës hemisferë janë të lidhura me:

a) fije asociative
b) fije komisurale
c) fije projektuese


Komisura më e madhe ndërhemisferike e trurit të madh (telencephalon) është:Komisura më e madhe ndërhemisferike e trurit të madh (telencephalon) është:

a) corpus callosum
b) commissura fornicis
c) commissura cerebri anterior

cila eshte komisura me e madhe,kush eshte komisura me e madhe e trurit te madh,


Komisura më e madhe ndërhemisferike e trurit të madh (telencephalon) është:

a) corpus callosum
b) commissura fornicis
c) commissura cerebri anterior

cila eshte komisura me e madhe,kush eshte komisura me e madhe e trurit te madh,

Tek djathtakët (personat të cilët kryesisht e përdorin dorën e djathtë), hemisfera dominante në 96 % të rasteve kur janë në pyetje lëvizjet fine dhe të folurit, është:Tek djathtakët (personat të cilët kryesisht e përdorin dorën e djathtë), hemisfera dominante në 96 % të rasteve kur janë në pyetje lëvizjet fine dhe të folurit, është:

a) hemisfera e majtë
b) hemisfera e djathtë
c) të dyja hemisferat


Tek djathtakët (personat të cilët kryesisht e përdorin dorën e djathtë), hemisfera dominante në 96 % të rasteve kur janë në pyetje lëvizjet fine dhe të folurit, është:

a) hemisfera e majtë
b) hemisfera e djathtë
c) të dyja hemisferat

Cila nga bërthamat e mëposhtme është viscerosenzitive e përgjithshme ?

Cila nga bërthamat e mëposhtme është viscerosenzitive e përgjithshme ?

a) nc. gustatorius

b) nc. spinalis n. trigeminalis

c) nc. solitarius

d) nc. tractus mesencephalicus n. trigeminalis
Cila nga bërthamat e mëposhtme është viscerosenzitive e përgjithshme ?

a) nc. gustatorius

b) nc. spinalis n. trigeminalis

c) nc. solitarius

d) nc. tractus mesencephalicus n. trigeminalis

Bazën anatomike të emocioneve e paraqesin:Bazën anatomike të emocioneve e paraqesin:

a) qarqet neuronale të sistemit limbik
b) qarqet neuronale të ganglioneve bazale
c) qarqet neuronale të trurit të vogël


Bazën anatomike të emocioneve e paraqesin:

a) qarqet neuronale të sistemit limbik
b) qarqet neuronale të ganglioneve bazale
c) qarqet neuronale të trurit të vogël

Sistemi limbik është sistem funksional i cili kryesisht merr pjesë në:Sistemi limbik është sistem funksional i cili kryesisht merr pjesë në:

a) rregullimin e reflekseve muskulore të lidhura me qëndrimin vertical të trupit
b) proceset e mbamendjes, jetën instinktive dhe emocionale të njeriut
c) reaksionet refleksive të lidhura me stimuluset e të pamunit dhe tingullit


Sistemi limbik është sistem funksional i cili kryesisht merr pjesë në:

a) rregullimin e reflekseve muskulore të lidhura me qëndrimin vertical të trupit
b) proceset e mbamendjes, jetën instinktive dhe emocionale të njeriut
c) reaksionet refleksive të lidhura me stimuluset e të pamunit dhe tingullit

Të gjitha bërthamat e mëposhtme i takojnë nervit trigeminalis përveq:

Të gjitha bërthamat e mëposhtme i takojnë nervit trigeminalis përveq:

a) nc. motorius n. trigeminalis

b) nc. sensorius superior

c) nc. spinalis n. trigeminalis

d) nc. solitarius

e) nc. mesencephalicus (nc. tractus mesencephalici n. trigeminalis)
Të gjitha bërthamat e mëposhtme i takojnë nervit trigeminalis përveq:

a) nc. motorius n. trigeminalis

b) nc. sensorius superior

c) nc. spinalis n. trigeminalis

d) nc. solitarius

e) nc. mesencephalicus (nc. tractus mesencephalici n. trigeminalis)

Namazi

Syzat