Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Anatomia

Çka është radiatio optica ?

Çka është radiatio optica ?
Radiatio optica janë litarthe të masës së bardhë të cilët e lidhin masën e përhime të tallamusit me koren e trurit të madh.


qka eshte radiotio optika,ceshte radiatio optica,cka eshte radiatio optica

Fusha primare motorike (area 4 sipas Brodmanit) përfshin:

Fusha primare motorike (area 4 sipas Brodmanit) përfshin:
a) të tretën e pasme të lobulus paracentralis dhe pjesën më të madhe të gyrus postcentralis
b) dy të tretat e përparme të lobulus paracentralis dhe pjesën më të madhe të gyrus precentralis
c) lobulus paracentralis dhe pjesët e pasme të gyrus frontalis superior, medius dhe inferior

Fusha kortikale motorike e të folurit (Broca, area 44 dhe 45 sipas Brodmanit) përfshin:

Fusha kortikale motorike e të folurit (Broca, area 44 dhe 45 sipas Brodmanit) përfshin:
a) pjesën kaudale të gyrus frontalis inferior (pars opercularis dhe pars triangularis) b) pjesët ventrale të gyrus angularis dhe gyrus supramarginalis c) pjesën ventrale të gyrus precentralis
ku gjendet fusha kortikale motorike e te folurit

Tek djathtakët (personat të cilët kryesisht e përdorin dorën e djathtë), hemisfera dominante në 96 % të rasteve kur janë në pyetje lëvizjet fine dhe të folurit, është:

Tek djathtakët (personat të cilët kryesisht e përdorin dorën e djathtë), hemisfera dominante në 96 % të rasteve kur janë në pyetje lëvizjet fine dhe të folurit, është:
a) hemisfera e majtë b) hemisfera e djathtë c) të dyja hemisferat

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more