Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Sitemap -Përmbajtja e faqes ~ Rapitful Shqip

Sitemap -Përmbajtja e faqes

Për ta gjetur më lehtë atë që kërkoni shtypni CTRL + F  dhe shkruani atë që kërkoni.

Nëse doni të përdorni shkronjën ë dhe ç   kodi për shkronjën ë është ALT 137   ndërsa për ç është ALT 135

 Posts per category:

 

Autoshkolla

Autoshkolla test - Pyetje me përgjigje për patent shofer
Test nga Autoshkolla apo kuiz
Autoshkolla testi 1
Autoshkolla testi 2
Autoshkolla testi 3
Autoshkolla testi 4
Autoshkolla - Pytje - Përgjigje
Libri i autoshkolles
Autoshkolla Testi B
Rregullat e trafikut
Shenjat e Trafikut
Shenjat e rrezikut
Shenjat e komunikacionit
Sinjalet ndriçuese
Shenjat e komunikacionit
Testet e Autoshkollave online

Programe dhe libra shqip


Autoshkolla Testi B
Fjalor Anglisht-Shqip
Fjalori Shpjegues shqip-shqip
Fjalori frengjisht shqip
Fjalor Anglisht-Shqip per celular apo telefona mobil
Tastiera shqipe
Windows 7 shqip
Fjalori shqip shqip
Abetarja digjitale
Fjalori informatikës
Office 2010 shqip
Drejtshkrimori
Kulla e shqipes
Fjalor drejtshkrimor për Firefox , Thunderbird, SeaMonkey
Fjalor Anglisht-Shqip
Kurani ne gjuhen shqipe
Komentimi i enderrave
Mëso te falesh namazin
Fjalor shqip-arabisht-anglisht


Fito para

Fito Para me linka
Fito Para me adsense
Fito para përmes ngarkimit të dokumenteve
Top 3 alternativat me te mira te Gogle Adsense
Fitoni para me webfaqen tënde
Fillo të fitosh me faqen tënde

   

Gramatika, letërsia dhe gjuha shqipe

Alfabetet origjinale shqiptare
Alfabeti i Naum Veqilharxhit
Bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe 
Çfarë është folja
Cilat janë llojet e fjalive sipas kuptimit të tyre shprehës
Cilat janë mbaresat shquese për emrat e gjinisë mashkullore
Cilat janë pjesë të pandryshueshme të ligjëratës
Cilat janë tri degët e mëdha të gramatikës
Cilat kategori gramatikore ka emri
Cilën mbaresë shquese marrin emrat e gjinisë femërore
Cilët emra bëjnë pjesë në lakimin e dytë
Cilët janë llojet e përemrave
Cilët janë përemrat pyetës
Cilët janë përemrat vetor
Cilin alfabet përdorë gjuha shqipe
Çka është pasthirrma
Çka është përemri
Dëshmitë e lashta të shkronjave shqipe që u pranuan në Kongresin e Manastirit Gjuha dhe rëndësia e saj
Dialektet e gjuhës shqipe
Dialektet e gjuhës shqipe
Diftongjet dhe grupet e zanoreve
Dokumenti i dytë i shkruar në gjuhën shqipe
Dokumenti i parë i shkruar në gjuhën shqipe
Dorëshkrimi i Teodor Shkodranit (1210)
Emrat abstraktë
Emrat e numërueshëm dhe të panumërueshëm
Emrat e numrit njejës dhe emrat e numrit shumës
Emrat e përgjithshëm dhe të përveçëm
Emrat frymorë dhe jofrymorë
Emrat konkret
Emrat konkretë dhe abstraktë
Emrat përmbledhës dhe të lëndës
Emri
Emri (i përveçëm dhe i përgjithshëm)
Emri i përgjithshëm dhe emri i përveçëm
Fillimet e shkrimit të gjuhës shqipe
Fjalët e parme dhe jo të parme
Fjalët e përbëra
Fjalët e përbëra ose kompozitat
Fjalët kryesore të një fjalie
Fjalët si këto: faleminderit, lamtumirë, mirëmëngjesi, tungjatjeta, udha e mbarë, tung etj. në gramatikë janë
Fjalët: muaj, lexues, fyell, diell kanë nga dy zanore të shkruara njëra pas tjetrës në përbërjen e tyre. Si quhen këto grupe zanoresh: -ua, -ue, -ye. -ie
Fjalia dëftore
Fjalia dëshirore
Fjalia
Fjalia e përbërë
Fjalia e përbërë me pjesë nënrenditëse rrjedhimore
Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura ftilluese
Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura kohore
Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura krahasore
Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura kushtore
Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura lejore
Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura mënyrore
Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura përcaktore
Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura qëllimore 
Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura sasiore
Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura shkakore
Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura vendore
Fjalia e thjeshtë dhe fjalia e përbërë
Fjalia habitore
Fjalia nxitëse
Fjalia pyetëse
Fjalitë e përbëra me bashkërenditje
Fjalitë e përbëra me bashkërenditje kundërshtuese
Fjalitë e përbëra me bashkërenditje përmbyllëse
Fjalitë e përbëra me bashkërenditje shtuese
Fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese
Fjalitë e përbëra me nënrenditje
Folja
Folja
Folja këpujore
Foljet e parregullta
Foljet e rregullta
Forma veta dhe numri i foljes
Forma, fjala, tema dhe mbaresa e fjalës
Format e fjalisë
Format e pashtjelluara të foljes
Gjinia asjanëse e emrit
Gjinia dhe trajta e emrit
Gjinia e emrit
Gjuha Shqipe
Gjuha shqipe dhe dialektet
Gjuha shqipe dhe dialektet e saj
Gjuha shqipe në rrezik
Gjymtyrët e dyta ose plotësit e fjalisë
Gjymtyrët kryesorë të fjalisë
Homonimet
Intonacioni
Kallëzuesi
Kallëzuesori
Kallëzuesori i kundrinorit të drejtë
Kategoritë gramatikore të emrit
Kategoritë gramatikore të foljes
Kongresi i Manastirit
Kryefjala
Kundrinori
Kundrinori i drejtë
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë 
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Lakimi i dytë i emrit- numri njëjës
Lakimi i dytë i emrit- numri shumës
Lakimi i emrit
Lakimi i mbiemrit - gjinia mashkullore-numri njëjës
Lakimi i mbiemrit-gjinia femërore-numri njëjës
Lakimi i mbiemrit-gjinia femërore-numri shumës
Lakimi i mbiemrit-gjinia mashkullore-numri shumës
Lakimi i parë i emrit - numri shumës
Lakimi i parë i emrit numri njëjës
Lakimi i tretë i emrit- numri shumës
Lakimi i tretë i emrit-numri njëjës
Leksikologjia
Leksiku dhe fusha leksikore
Lidhëza
Lidhëzat bashkërenditëse
Lidhëzat ftilluese
Lidhëzat kohore
 Lidhëzat krahasore
Lidhëzat kundërshtuese
Lidhëzat kushtore
Lidhëzat lejore
Lidhëzat mënyrore
Lidhëzat nënrenditëse
Lidhëzat përmbyllëse
Lidhëzat qëllimore
Lidhëzat rrjedhimore
Lidhëzat shkakore
Lidhëzat shtuese
Lidhëzat veçuese
Lidhëzat vendore
Ligjërata e drejtë
Ligjërata e zhdrejtë
Llojet e emrit
Llojet e foljes
Llojet e kallëzuesit
Llojet e kundrinorit
Llojet e ndajfoljes
Llojet e përcaktorit
Llojet kryesore të gjinisë dramatike 
Mbiemra të nyjshëm
Mbiemra të panyjshëm
Mbiemrat
Mbiemrat e nyjshëm
Mbiemrat e panyjshëm
Mbiemri
Mbiemri(i nyjshëm dhe i panyjshëm)
Me çka shprehet kryefjala
Me çka shprehet kundrinori i zhdrejtë me parafjalë
Me çka shprehet kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Me se shprehet kundrinori i drejtë
Mënyrat e foljes
Mënyrat e pashtjelluara të foljeve
Morfologjia
Ndajfolja
Ndajfolja e kohës
Ndajfolja e mënyrës
Ndajfolja e vendit
Ndajshtimi
Ndaljfolja e sasisë
Në cilat raste duhet shkruar me shkronjë të madhe
Në cilin vit u bë unifikimi (standardizimi) i gjuhës letrare shqipe dhe ku
Në gjuhën shqipe folja ka gjashtë mënyra. Cilat janë ato
Numërorët
Numërori
Numri dhe rasat e emrit
Numri i emrave(numri njejës dhe numri shumës)
Onomatopetë 
Origjina e gjuhës shqipe
Parafjala
Parafjala, llojet dhe shembuj 
Parashtesat
Pasthirrma
Pasthirrmat
Përbërësit kryesorë të fjalisë
Përcaktori
Përemrat dëftorë
Përemrat lidhorë
Përemrat pyetës
Përemri dëftor
Përemri i pacaktuar
Përemri lidhor
Përemri pronor
Përemri pronor
Përemri pyetës
Përemri vetor
Përemri vetvetor
Përhapja e gjuhës shqipe
Pjesët e ligjëratës
Pjesët e ndryshueshme të ligjëratës
Pjesët e pandryshueshme dhe të ndryshueshme të fjalisë
Pjesëza
Pjesëza, llojet e saj dhe shembuj
Pjesëzat
Prapashtesat
Radiodrama 
Rasa emërore
Rasat e emrit
Romani 
Rrethanori 
Rrethanori
Rrethanori i kohës
Rrethanori i mënyrës 
Rrethanori i qëllimit
Rrethanori i sasisë
Rrethanori i shkakut
Rrethanori i vendit
Rrokja 
Sa bashkëtingëllore dyshe ka alfabeti ynë dhe cilat janë ato
Sa dialekte ka gjuha jonë dhe cilat janë ato
Sa rasa ka emri në gjuhën shqipe dhe cilat janë ato
Sa shkronja ka alfabeti ynë
Sa zanore ka gjuha shqipe dhe cilat janë ato
Shenjat
Shenjat e pikësimit
Shkallët e mbiemrave
Shkallët e mbiemrit
Shkallët e ndajfoljes
Shkronjat e gjuhës shqipe
Shqipja standarde
Shqipja, gjuha që lindi gjuhët indo-evropiane
Si formohet mbiemri
Si ndahen mbiemrat
Si ndahet gramatika e gjuhës shqipe?
Sinjalet
Sinonimet
Sintaksa
Studimet për gjuhën shqipe
Theksi
Theksi i fjalisë
Trajta e shquar dhe e pashquar e emrit
Treguesit
Tri kohët themelore të foljeve
Veçori tipologjike të shqipes së sotme standarde
Vjetërsia e gjuhës shqipe
Zanoret e gjuhës shqipe
Zgjedhimi i foljes

  

Analiza, komente, referate, kritika letrare


Aferdita Sterjo Spasse
Albatrosi
Albatrosi- Sharl Bodler
Ali Podrimja
Ali Podrimja – Poezia e tij
Andromaka
Andrra e Jetes - Ndre Mjeda
Andrra e jetes Zoga
Antigona - Sofokliu
Anton Pashku
Azem Shkreli
Bageti e Bujqesi
Bahti im
Bardha e Temalit
Bodleri 
Borgjezi fisnik
Bretkosat
Bukuria
Çajld Harodi
Cuca e maleve
Dictionarium latino-epiroticum
Dimri i madh
Din Mehmeti
Ditari 
Doktor Gjilpera
Doktor Gjilpera  analizë tjetër
Don Kishoti
Don Zhuani 
Dosja H
Elegji nga Zef Serembe
Elena Gjika
Emira
Eneida
Epi i Gilgameshit
Eposi i Gilgameshit
Era dhe Lisi
Erveheja
Eugjen Onjegin
Fausti
Fjalët e qiririt
Garda Krutane
Gjenerali i ushtrise se vdekur
Gjenerali i ushtrise se vdekur -analizë apo referat tjetër
Gof
Hamleti
Hanko Halla
Hasta La Vista   Petro Marko
I huaji
I huaji Albert Kamy analizë tjetër
I tretuni
Iliada
Iliada analize tjeter
Jeta,loja dhe vdekja e Lul Mazrekut 
Juga e bardhe    Jakov Xoxa
Juvenila
Karvani i bardhe
Kater perrallat e Zulullandit Faik Konica 
Kenka e sprasme e bales
Keshtjella
Komedia Hyjnore 
Komisioni i festes 
Koprraci
Korbi
Kronike ne gur
Kronike ne gur - Ismail Kadare analize tjeter
Krushqit jane te ngrire
Kujtim
Kulla -Anton Pashku
Kush e solli Doruntinen
Lahuta e Malcisë
Liria
Lissus
Lufta dhe Paqja
Lulet e se keqes 
Lulet e veres
Lulja e kripës
Lulja e kujtimit
Lum Lumi - Ali Podrimja
Lumi i vdekur
Lumi i vdekur  Analizë tjetër   
Makbethi
Malsorja- Nazmi Rrahmani
Mrizi i zanave - Gjergj Fishta
Nena nga Maksim Gorki
Nita
Njëqind vjet vetmi Gabriel Garsia Markes
Njëqind vjet vetmi - Sabri Hamiti
Njeriu me top
Odisea
Odisea analize tjeter
Oh
Oliver Tuist - Çarls Dikens
Pallati i endrrave
Para agimit 
Paraja-Hasan Zyko Kamberi
Per lirine e venetise
Përsëri në këmbë
Persët
Përtej largësive
Piramida
Plaku dhe deti
Poema e mjerimit
Poezia e Pablo Nerudës
Prilli i thyer
Procesi 
Prometeu
Prometeu i mbërthyer apo Prometeu i lidhur
Pse  Sterjo Spasse
Qyteti i fundit    Petro Marko  
Rozafa
Rrotullupë
Rruga e shtëpisë sime
Scodra
Serafina Topia
Shpell e Dragobisë 
Shqipëria Çka qenë,Çështë dhe Çdo të bëhet
Sjellësi i fatkeqësisë 
Studenti në shtëpi   
Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo
Tartufi
Te dheu i huaj
Të mjerët 
Trahani 
Tri këngë për Kosovën
Vaji bylbylit

Varri qyqes
Vashanazemadhe
Vdekja më vjen prej syve të tillë
Xha Gorio
Xha Gorio analizë tjetër
Zogjtë
Zogu dhe kulla
Zomb    Ag Apolloni

  

Vjersha dhe Poezi

Të mësojmë
Acar i gjelbëruar - vjershë nga Emirë Krasniqi
Adem Jashari - vjershë nga Lirie Sopa
Agim Ramadani - poezi nga Agim Doçi
Aktualiteti nga Agon Bislimi 
Albatrosi
Anatomia e pritjes
Arita nga Agon Bislimi 
Ariu
Asaj 
Asaj qe shkoj
Atdheu
Atdheu - Naim Frashëri
Atdheu - vjershë nga Fjolla Dobranja
Atdheu poezi nga Arbëreshë Kuqi
Atdheu  poezi nga Egzona Livoreka
Autobusi  
Babai im  - vjershë nga Leonora Gashi
Babait tim në kurbet vjershë nga Elvira Nuredini
Ballkoni
Besa - Besë - ANDON ZAKO ÇAJUPI 
Bora
Bretkosa
Bukuria
Buqja
Buzët 
Ç 'do të bëhem
Ç’u Mbush Mali - Lasgush Poradeci 
Çerdhen do ta ruaj
Cjapi
Ç'ke harruar moj Valbonë
Çukapiku
Daja im - vjershë nga Arife Gashi
Dallëndyshe eja - Filip Shiroka 
Dallëndyshja
DASHURI ENGJËLLORE - poezi nga Kadrije Meniqi
Dashuria
Dashuria - Poezi nga Andon Zako Çajupi
Dedikuar nënës
Delja
Dëshira
Dëshira  poezi dashurie
Dëshiroj të jem
Dëshmorët - vjershë nga  Donita Bytyçi
Dëshmori
Dhelpra
Dielli dhe hëna- vjershë nga Eneida Emini
Dimri - poezi nga Liridon Hyseni
Dita e parë e shkollës    vjershë nga Uranik Jonuzi
Djali Shqiptar - Hil Mosi 
Dje dhe sot -poezi nga Ibrahim Abedini
Dua - Asdreni 
Dua    vjershë nga Donjeta Bytyçi
Duart tona
DY DESH poezi nga Agim gashi Drenica
E marta
Edhe sonte - Poezi nga Marigona Tasholli - Ferizaj
Elefanti
Eli, Eli
Ëma
Emin Duraku  poezi nga Fatlinda Koraçi
Ëndërr - vjershë nga Muhamet Rexhepi
Erdhën piromanët
Erdhi pranvera vjershë shkruar nga Korab Fazliu
Erdhi vjeshta
Ervehaja
Eshte Drite e Zotit
ETJE E MERGUAR - poezi nga Mimoza Bici
Falja
Falma gabimin - nga Agon Bislimi
Fatet
Fatihaja e njeriut
Festa e shkollës vjershë shkruar nga Agim Beqiraj 
Festivali i kafshëve
Fjala
Fjalët e qiririt
Flamuri kuqezi - Gentiana Gashi
Flutura
Foka
Fshati i pabanuar
Fyelli i Bariut
Gabimi i Mirelës
Gimi u lag
Gjaku i lirisë
Gjinkalla
Gjirafa
Gjuha jonë - Naim Frashëri
Gjuha Shqipe - Naim Frashëri 
Gjuha shqipe - poezi nga Leart Bajgora
Gjuha Shqipe -Gjergj Fishta
Gjuha Shqipe Ismail Kadare 
Gjyshja 
Gjyshja ime - vjershë nga Riona Bajrami
Globi
Gomari
Hapa-dollapa
Hey nga Agon Bislimi
Himni i Flamurit-Asdreni 
Huti
I dashur Atdhe -Asdreni 
Iriqi
Iriqi i sëmurë
Ismail Qemali  vjershe nga Elmedina Lamallari
Jam e vogël
Kam një harmonikë
Kam një qengj, që ha bar 
Kënga e rosave
Kënga e ziles
Kënga e zogut
Kenguri
KËTU - poezi nga Adem Zapluzha
Koha vrapon - Xhevahir Spahiu
Kosova - poezi nga Arbenita Jonuzi
Kosova - poezi nga Diellza Tafili
Kosovë - poezi nga Elton Reka
Kristal
Ku janë ata djem të ri -Pjetër Budi
Kufitari
Kujtimet shkollore - nga Agon Gashi
Kujtimi i borës vjershë për fëmijë
Kukulla ime
Kur bie shi - Mehmedali Hoxha
Kur kthehem nga shëtitja
Kurbeti 
KURRË NUK TË HARROJ  poezi nga Hasime Hoti
Kush m’i fali duart - vjershë për fëmijë
Lavdi Zotit
Lepuri
Lepuroshi
Lepurush
Lepurushi im
Letrat 
Libri
Libri poezi nga Ermira Syla
Lidhja e Prizrenit
Liria
Loti poezi dashurie
Lufta e fundit në Kosovë
Lulja
Lulja ime
Lutje Allahut- poezi islame
Macja
Macja dhe miu
Macja dhe qeni
Maçoku 
Mali
Malli per atdheun nga Ylfete Dedaj
Margaritarët e gjuhës(shkronjat)
MBETEN VEQ KUJTIMET - poezi nga Bahtir Latifi
Mbuloi zia Çamërinë - vjershë nga populli
Më mungon - poezi nga Bledar Maliqi
Më thanë
Mëmëdheu - Andon Zako Çajupi
Mësuese - vjershë nga Hygertë Jupa
Mësuese vjershë nga Luan Qafëzezi
Mësueses sime - poezi nga Deliza Demiri 
Mësueses time të parë
Mësuesja - vjershë nga Adelina Mamaqi
Mësuesja ime
Migjeni flet
Miku i vërtetë- Andon Zako Çajupi
Miku im 
Milingona
Miri vogël
Mos - nga Agon Bislimi
MOS ME BEJ QEJFIN! - POEZI NGA BAJAME HOXHA
MOS THUAJ ASGJË - poezi nga Sokol Demaku
Motra ime fisnike
Naim Frashëri-Dritëro Agolli
Në dhe të huaj   nga Agon Bislimi
Në je ! - poezi nga Anjeza Sakaj
Në klasë të parë - vjershë nga Elsa Ibërhysaj
Nëna
Nëna - vjershë nga Rumeja Kadiri
Nëna ime
Nëna ime - poezi nga Geta Abazi
Nëna ime lan tesha me një gisht
Nënë e Baba unë i dua
Nënë, moj e mira nënë
Nënës
Ngjala
Një fjalë  nga Agon Bislimi
Një natë pa gjumë
Njëqind vjet  poezi nga Ilir Loku
Njeri! Ke sy, por, a sheh?
Njeriu
Njihe veten
O miku im
O, sa bukuri ka tufa- Naim Frashёri 
Ogiçi
Ora ime 
Pa dashni mos jeto nga Agon Bislimi
Pa me thuaj
Pa shkronja - poezi nga Migena Likaj
Pa ty - nga Agon Bislimi
Para varrit të komandantit
Pastërtia   vjershë për fëmijë
Patat 
Pavarësia - poezi nga Jalldyze Sopa
Pavarësia - vjershë nga Burbuqe Durguti
Pavarësia e Kosovës - vjershë nga Agon Stublla 
Pavarësia e Kosovës - vjershë nga Ahmet Veliu
Peizazhi i pyllit të zgjuar - nga Dritëro Agolli 
Pëllumbi i bardhë
Për Mëmëdhenë - Mihal Grameno
Për një shkronjë
Per Pejgamberin Muhamed a.s
Për shoqen që ndërroi qytet -vjershë nga Sigi Janku
Për ty mësuese
Përkujtim dhe falenderim 
Pinguini
Plepi
PO VUAJ E PO TRETEM... poezi nga Nehat Jahiu
Poema e Mjerimit
Poezi islame nga Aisheja, 11-të vjeçare, SHBA
Poezi per 17 shkurtin
Poezi per 17 shkurtin - edhe nje poezi
Poezi per 17 Shkurtin - Poezi tjeter
Poezi për Adem Jasharin
Poezi per Adem Jasharin nga Albiona Bislimi
Poezi per Kosoven nga Vehbi Sylejmani
Poezi per nenen nga Korab Isufi
Poezi per pranveren
Poezi per pranveren nga Adhurim Kuqi
Poezi per pranveren nga Jozef Veseli
Poezi per shkollen
Poezia 17 shkurti
Pranë Lapidarit - nga Faton Bislimi
Pranvera
Pranvera
Pranvera - vjershë nga Zemane Jaha 
Pranvera - vjershë tjetër
Pranvera e Stebleves - poezi nga Venka Capa
Pranvera vjershe
Pranvera- vjershë nga Albina Jasiqi
Pranvera vjershe nga Arta Fejzullahu
Pranvera- vjershë nga Hil Mosi
Pranvera  vjershe nga Andi Reçica
PRES ! - poezi nga Lili Bimi
Prindërit - poezi nga Daors Hoti
Pry pry delëza
Pse
Pulëbardha 
Qëndisja e flamurit
Qëndresa e Njeriut - poezi nga Delvina Kërluku
Qeni
Qershi e Prizrenit
Qershia
Qershia
Qiell me fal nje pikez shiu
Qukapik o qukapik 
Qyteti i lashtë
Rexhep Akllapi - vjershë nga Anduena Bytyçi
Rinisë
Roboti i lodhur
Rosa
Rrëqebulli 
Sa gëzim ka lumi
Sa të dua Shqipëri - Asdreni
S'bie shi pa re
Semafori
Senet ndryshun nga Agon Bislimi 
Shetita deri ne kufi
Shiu
Shkolla ime vjershë nga Rexhep Hoxha
Shkolla ime  vjershë nga Arta Mjeku
Shkolla jonë - vjershë nga Fejzi Bojku 
Shkolla më thërret   vjershë nga Ardian Tora
Shkolla vjershë nga Era Avdyli 
Shkronjat
Shoku im - nga Egzona Gashi
Shpell e Dragobisë
Shqipëri, o jetëgjatë - Naim Frashëri 
Shqiponja – nga Xhevahir Spahiu
Shtëpi e lidhjes
Shtigjeve drejt pavarësisë
Sikur S'jetoj në Vendin Tim
Ska mo nga Agon Bislimi
Stinët
Te bregu i detit - Zef Serembe
Të kujtoj
Të kujtoj nga Parajsa nga Agon Bislimi 
Tefik Çangë
Thëllëza
Ti, Shqipëri, Më Jep Nder -Naim Frashëri
Tigri
Tire, Tire
TOKËS QË NA FALI- poezi nga Liri Loshi
Trëndafili 
Trishtimi i hënës
Trojet tona  poezi nga Shpresa Hysa
Unë bija jote Kosovë - nga Drilona Isufi
Unë jam fëmijë i luftës - poezi nga Vanesa Haliti
Urithi
Uroj atdheut
Vaji i bylbylit - Ndre Mjeda 
Vajza e mamit
Vallja e luleve - Lasgush Poradeci 
VDEKJE T’PAPARA -poezi nga Violeta Gashi
Vendlindja ime
Vera
Vetmia dhe dashuria  nga Agon Bislimi
Viçi
Vjersha për Adem Jasharin
Vjersha per mesuesen
Vjersha për shkollën
Vjershe per 17 shkurtin
Vjershe per 28 nentorin nga Suhejla Topojani
Vjershe për 7 marsin
Vjershe per 7 marsin nga Jehonë Meholli
Vjershe per 7 marsin nga Medinë Osmani
Vjershe per 7 marsin  nga Brikenë Meha
Vjershe per abetaren  nga Shahbaze Vishaj
Vjershe per Adem Jasharin kryetrimi i legjendës
Vjershe per Adem Jasharin nga Pranvera Gajtani
Vjershe per Adem Jasharin  nga Albenita Gashi
Vjershe per Adem Jasharin  nga Laura Fazliu
Vjershe per adoleshencen nga Fitore Gashi
Vjershe per Agim Bajramin nga Liron Bela 
Vjershe per babain nga Armend Ahmeti
Vjershe per Dhjetorin
Vjershe per enderren nga Mbresa Abazi
Vjershe per femijet nga Albina Qorri
Vjershe per flamurin
Vjershe per Gushtin
Vjershe per Janarin
Vjershe per Kosoven nga Albiona Bislimi
Vjershe per librin nga Vjosa Shaqiri
Vjershe per Majin
Vjershë për Matematikën
Vjershe per Marsin
Vjershe per mesuesen nga Lulevera Malsiu
Vjershe per motren nga Arbenita Abazi
Vjershe per nenen nga Edina Zymberi
Vjershe per Nentorin
Vjershe per pranveren
Vjershe per pranveren
Vjershe per pranveren
Vjershë për Pranverën
Vjershë për pranverën
Vjershe per pranveren nga Altina Nika
Vjershe per pranveren nga Butrint Vitia 
Vjershe per pranveren nga Butrint Vitia
Vjershe per pranveren nga Elmedina Berisha
Vjershe per pranveren nga Festina Berisha
Vjershe per pranveren nga Leonora Goga
Vjershe per pranveren  nga Edona Jaku
Vjershe per Prillin
Vjershe per Qershorin 
Vjershe per shkurtin
Vjershe per shtatorin
Vjershe per Tetorin
Vjershe per vellaun nga Valon Osmani
Vjershe per veren
Vjershe per vjeshten  nga Samire Spahiu
Vjershe per ylberin
Vjershe per yllin e detit
Vjershe per Yllin nga Nora Restelica
Vjershe per zebren
Vjershe per zhapinin
Vjershe per zogun - nga Denisa Kadriu
Vjeshta - vjershë nga Xhevahir Spahiu 
Vuaj per ty
Vuajtja  nga Agon Bislimi
Xhepi im i vogël
Xhixhimësi
Xixëllonja
Zemër e përflakur - poezi nga Adelina Dokja
Zogu dhe djali - vjershë nga Naim Frashëri 
Zoti dhe njeriu


Këshilla  


Si ta vertetoni se a eshte nje dosje apo file i infektuar me virus apo program dashakeq
Si t'a ruani nje faqeSi ta vaksinoj Usb dhe kompjuterin
Si të shkruajmë një tregim ?
Si të bëhet normalizimi i ciklit gjumë-zgjim
Si ti zgjedhni mënyrat më të lehta për të humbur peshë
Si të kenë fëmijët e porsalindur një gjumë të rehatshëm
Si të nisni një biznes të vogël
Si ta rikthejm besimin dhe mirëkuptimin në një lidhje dashurie
Si ta largoni depresionin pas ndarjes
Cilat janë ushqimet më të dobishme për trurin
Si të humbasim peshë përmes ushtrimeve
Si të krijoni një kompani të suksesshme në biznes
Programet kompjuterike të nevojshme për studentët
Këshilla për lidhje dashurie në distancë
Si ti mbijetojmë stresit të provimit
Si ta gjeni fustanin perfekt për një mbrëmje
Venecia, Itali vend I bukur për ta vizituar
Dhimbjet e shpinës, çfarë duhet të ndryshoni
Si ta mposhtni depresionin
A mos jeni ndoshta të varur nga stresi
Si të përgatitemi për një propozim martese
Si ta kuptoni nëse jeni dashuruar
Si ta ndalojm pirjen e duhanit
Pyetjet që duhet parashtruar vetës suaj
Si të përkujdesemi për lëkurën
Si ta de-aktivizoni profilin tuaj në Facebook
Për një gjumë të rehatshem për fëmijet e sapolindur
Ushtrimet për të humbur peshë
Disa keshilla per konsum ne kohe te duhur te Ujit
Këshilla Shëndetësore
Ruani femijet nga Djalli
Si të jetosh i lumtur
Keshilla per te ulur aromen e pakendshme te frymemarrjes
Mos merrni frymë me gojë
Si të filloni nje biznis të vogël
Si ta riktheni besimin ne nje lidhje dashurie
Ushqimet më të mira për trurin tuaj
 

Abdesi 


Çfare thotë Mjekësia për AbdesinPytje- Përgjigje Mjekësi

Çka janë eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut

Çka janë trombocitet ose pllakëzat e gjakut

Keshilla per largimin e zbokthit

Portokalli dhe shëndeti

Molla dhe shëndeti

Tumoret beninje dhe malinje

Kanceri i qafës së mitrës

Kanceri i gjirit

Hani domate dhe mbroni prostatën

Grejfruti dhe shëndeti

Fasulja dhe shëndeti

Dardha dhe shëndeti

Bananja dhe shëndeti

Thana dhe shëndeti

Fasulet dhe shëndeti

Rrushi dhe Shëndeti

Domatet dhe shëndeti

Panxhari i kuq dhe shëndeti

Portokalli , grejpfruti dhe shëndeti

Patatet e ëmbëla dhe shëndeti

Uji dhe shëndeti

Fiku dhe Shëndeti

Selinoja, lakra kineze dhe shëndeti

Karrotat dhe Shëndeti

Sherebela dhe shëndeti

Ullinjtë dhe shëndeti

Mjalta dhe shëndeti

Hurmat dhe shendeti

Çaji Jeshil dhe shëndeti

Çaj Rosmari dhe shëndeti


A janë infektuese kondilomat e gjëra

A ka papagalli tela të zërit

A ka rrezik nga konsumimi i pamjaftueshëm i kripës

A konsiderohet sifilizi tretësor i lëkurës infektues

A Mund Të Kem Vërtetë Besim Tek Ligji I Tërheqjes

Abazia

Abducens

Abductio

Abductor

Aberacionet kromozomale

Aberrans

Aberratio

Abiofiziologjia

Abiogjeneza

Abioza

Ablactio

Ablatio

Ablepharia

Abluentia

Ablutio

Aboralis

Abrazioni

Abscesi

Abscesi

Abscesus

Absenti

Abstinenca

Abulia

Abuzimet gjate perdorimit te antibiotikeve

Acefalia

Acefalocistet

Acetabularia

Acetabulumi

Acetil koenzima A

Acetilimi

Acetiltransferaza

Acetonemia

Acetonuria

Achromatopsia

Acidet yndyrore Omega-3

Acidi askorbik

Acidi folik

Acidi nukleik

Acidofil

Acidoza

Acidoza me anion gap normal

Acidoza metabolike

Acidoza respiratore

Acistia

Acitemia

Adaktilia

Adamantinoma

Adaptimet qelizore

Adenektomia

Adenia

Adeniti

Adenofibroma

Adenohiperstenia

Adenohipofiza

Adenoide

Adenokarcinoma

Adenoma

ADN- ja

Adrenalina

Aerob

Afazia

Afazia

Afazia senzore

Afekti

Afonia

Afta

Agjentët infektivë

Agjërimi forcon imunitetin

Agnozia

Agnozionet

Agnozioni

Ahalazioni

Ajri

Ajri në rrugët biliare

Akalagoga

Akalazia

Akalazia

Akalkulia

Akantocitoza e lindur

Akantoliza

Akantoma

Akantoza

Akantoza nigricans

Akarcidet

Akarioza

Akatizia

Akelia

Akilia apo akiloza

Akilodinia

Akilotomia

Akinezia

Aklorhidria

Akloropsia

Aknemia

Aknet

Akolia

Akomia

Akondroplazia

Akor

Akorea

Akoria

Akralis

Akranestezia

Akrastezia

Akrocefalia

Akrocianoza

Akrodermatiti

Akrodinia

Akroerytirozat

Akrofobia

Akrohiperhidroza

Akromatizmi

Akromatociti

Akromatopsia

Akromatoza

Akromegalia

Akrometria

Akromial

Akromikria

Akromioni

Akroneuroza

Akroparestezia

Akroparestezitë

Akrotizmi

Aksidentet

Aksoni

Aktinograma

Aktinometria

Aktinomikoza

Aktinomikoza abdominale

Aktinomikoza cervikofaciale

Aktinomikoza torakale

Aktinoskopia

Aktinoterapia

Aktiviteti epileptik

Aktiviteti zvogëlon rrezikun për diabet

Aktivizimi i komplementit

Aktivizimi i memorjes dhe rritja e aftesisë për të kuptuar

Akufonia

Akumetria

Akuminat

Akupunktura

Akusmatgnoza

Akustika

Akut

Akuzmatamnezia

Aleksia

Alelet

Alergjia

Alkaloza metabolike


Alkooli dhe shtatzënia

Alopecia areata

Alopecia areolare

Alopecia e tractione ёshtё alopeci e shaktuar nga

Alveolet

Alzheimeri

Amastia

Amaurosis

Ambliopia

Ambulanca

Ambulanca ajrore

Amiloidi ku gjendet intraqelizor apo ekstraqelizor

Aminat biogjene

Aminoacidet

Aminosheqernat (heksozaminat)

Amnezia

Amputacioni

Amusia

Analgjezia

Anamneza

Anamneza e jetës

Anamneza e sëmundjes

Anamneza familjare

Anaplazia

Anatoksina

Anatomia dhe fiziologjia e sistemit digjestiv dhe ekskretor

Anatomia e njeriut

Anatomia Normale e Njeriut

Anemia

Anemia dhe shkaqet e saj

Anemia sideroblastike

Anestezioni i përgjithshëm

Anestezioni intravenoz

Anestezioni lokal

Angina pektoris

Angiografia cerebrale

Anionet

Anketë për duhanin

Anorexia nervosa

Anoskopia

Anosmia

Antibiotikët

Antigjenet

Antisepsa

Antitrupat

Antitrupat

Antroponoza

Antropozoonozat

Anuria

Aparati i riprodhimit te mashkulli

Apnea

Apnea në gjumë

Apoptoza

Apraksia

Apraksia ideomotore

Apraksia ideore

Apraksia motore

Arboviruset

Aritmia

Armiku i Cigares

Arra dhe dobitë kuruese të saj

ARSIMIMI SHËNDETSOR

Arsimimi shëndetsor

Art. humeri

Arteria

Arteriet e zgavrёs sё komblikut

Artriti kronik juvenil

Artrodeza

Artroplastika

Asepsa

Asfiksia

Asfiksia

Asinergjia

Astigmatizmi

Astma

Ata që vuajnë nga depresioni

Ataksia cerebelare

Ataksia lokomotore

Atelektaza

Atetoza

Atomet

Atrofia

Atrofia në dermatologji

Aura

Autizmi

Auto ambulanca

Autoimuniteti

Autopsia

Autovaksina

Avirulenca

Bakteremia

Bakteria

Bakteriuria asimptomatike

Balanitis

Barnat

Barnat e sigurta në shtatzëni

Barnat opsolete

Barognozia

Bebëza e Argyll-Robertsonit

Bebëza e Hutchinsonit

Belbëzimi

Benzodiazepinat

BIMA ANIS

Bima Melisa

Biocenoza

Biokimia dinamike

Biokimia mjekësor

Biokimia statike

Biologjia molekulare

Biosfera

Biotopet

Bishta qershie për largimin e gurëve nga veshkat

Bleta

Bradikardia

Bradyteleokinesia

Bromohidroza

Bronket

Bronkiektazia

Bronkiti kronik

Bronkografia

Bulimia

Burimi i infeksionit

Çaj i gjelbër me xhenxhefil

Çaji i gjelbërt

Çfare demtimi qelizor kemi

Çfarë efekti ka fluori në dhëmbë

Çfarë është Ahalazioni

Çfarë është dezinfektimi

Çfarë është feokromacitoma

Çfarë është Hemoglobina

Çfare është hipertermia

Çfarë është infeksioni

Çfarë forme ka zemra

Çfare imuniteti kemi pas kalimit te Koleres

Çfarë natyre kanë tumoret malinje

Çfarë nekroze është nekroza e zemrës

Çfarë ngjyre ka lëkura tek anemia kanceroze

Çfarë ngjyre ka lëkura tek anemia pernicioze

Çfare permban nje cigare

Çfarë procesi është artriti reumatoid

Çfare semundje eshte amiloidoza sekondare

Çfarë substance është uji

Çfarë veprime kanë pelloidet

Çfarë veprimi ka nxehtësia në organizëm

Chlamydiasis urogenitalis

Chorea

Chorea Huntington

Chorea Minor (Sydenham)

Cianoza

Cianoza periferike

Cianoza qendrore

Cikatriksi(keloidi) apo vraja

Cikli i vezores dhe i mitrës

Cikli kardiak

Ciklotimia

Cila është enciklopedia më e vjetër në botë

Cila është faza e parë, e dyte dhe e tretë e rehabilitimit

Cila është kafsha e parë që ka udhëtuar në gjithësi

Cila është kafsha më e shpejtë në botë

Cila eshte njesia funksionale e veshkes

Cila është njesia themelore e emfizemës

Cila është përparësia e perkusionit indirekt

Cila është rëndësia e acidit folik

Cila është vetia themelore hemodinamike e stenozës aortale

Cilat defekte në zemër mund të shkaktojnë zhurma

Cilat fenomene akustike vëhen në dukje gjatë auskultacionit të mushkërive

Cilat janë barnat që e ndryshojnë ecurinë e Sklerozës Multiple

Cilat janë cilësitë e baktereve që mund të shkaktojnë sëmundje

Cilat janë distrofitë e proteinave të thjeshta

Cilat janë dy format e vitaminës A që gjenden në ushqim

Cilat jane dy tipet e kalcifikimit patologjik

Cilat jane efektet e meditimit

Cilat janë efloreshencat primare te herpes simpleksi

Cilat janë ekzaminimet proktologjike

Cilat jane elementet e anaplazise celulare

Cilat jane elementet karakteristike te parenkimes tumorale

Cilat jane elementet qelizore te inflamacionit

Cilat janë elementet qelizore të inflamacionit akut

Cilat janë elementet qelizore të inflamacionit kronik

Cilat jane elementet strukturale te granulomave autoimu

Cilat jane elementet strukturale te granulomes sifilitike

Cilat jane faktoret qe shkaktojne demtimin e qelizes

Cilat janë fazat e hemostazës

Cilat janë fazat e proçesit të koagulimit

Cilat janë fazat e zhvillimit të personalitetit sipas Frojdit

Cilat janë format e tuberkulozit sekondar

Cilat janë format e vitaminave

Cilat jane format kryesore te epilepsise

Cilat jane format makroskopike te tumoreve beninje dhe malinje te organeve kavitare

Cilat jane funksionet e kolesterolit ne organizem

Cilat janë funksionet e mëlçisë

Cilat janë funksionet jetësore

Cilat janë funksionet më të rëndësishme të mëlçisë

Cilat janë grupet e tuberkulozit të lëkurës në bazë të reagimit ndaj tuberkulinës

Cilat janë hormonet e gjëndrës paratiroide

Cilat janë hormonet e gjëndrës tiroide

Cilat janë hormonet kryesore që marrin pjesë në rregullimin e metabolizmit të ujit

Cilat janë indikacionet për anaskopi dhe rektoskopi

Cilat janë indikacionet për aplikimin e përgjithshëm të termoterapisë

Cilat janë indikacionet për aplikimin lokal të temperaturës

Cilat janë indikacionet për lobektomi

Cilat janë indikacionet për pneumonektomi

Cilat janë indikacionet për segmentektomi

Cilat janë indikacionet për shiqimin proktologjik

Cilat janë indikacionet për trakeostomi

Cilat jane karakteristikat e autizmit

Cilat janë karakteristikat e dermatozave profesionale

Cilat janë karakteristikat e tumoreve beninje

Cilat janë karakteristikat e tumorëve malinje

Cilat janë katër format e sklerozës multiple

Cilat jane kater tipet topografike te hijalinozes

Cilat janë komplikimet e malaries

Cilat janë komponentat e mekanizmave kontrollues të homeostazës

Cilat janë kontraindikacionet për aplikimin e saunës

Cilat janë kontraindikacionet për aplikimin e termoterapisë

Cilat janë llojet e atelektazës

Cilat janë llojet e barkqitjeve sipas patogjenezës

Cilat janë llojet e emfizemave

Llojet e etheve

Cilat janë llojet e glomerulonefritit

Cilat janë llojet e hijalinozës sipas lokalizimit

Cilat janë llojet e kollave

Cilat jane llojet e komunikimit verba

Cilat janë llojet e osteomielitit

Cilat janë llojet e pulseve

Cilat janë llojet e tumoreve të gjirit

Cilat janë llojet patologjike të kafazit të kraharorit

Cilat janë lobet e mëlçisë

Cilat janë mekanizmat e shkëmbimit të lëndeve në qelizë

Cilat janë mekanizmat imunologjik të dëmtimit të glomeruleve

Cilat janë mënyrat e trajtimit të personave me autizëm

Cilat janë metodat e diagnostikimit të tumoreve

Cilat janë metodat ekzaminuese të kafazit të krahërorit dhe të mushkërive

Cilat jane metodat hulumtuese te Patologjise

Cilat janë metodat kryesore të ekzaminimit objektiv të pacientit

Cilat jane nëndegët e farmakologjisë

Cilat janë organet që vuajnë nga distrofia yndyrore

Cilat janë parimet themelore të reanimacionit kardiopulmonar

Cilat janë pikat e dëgjimit më të mirë të zemrës

Cilat janë piodermitë epidermale

Cilat janë radikalet e lira të oksigjenit

Cilat jane rrugët e metastazimit të tumoreve

Cilat janë shenjat dhe simptomat e hipertireozës

Cilat jane shenjat dhe simptomat e hipertiroidizmit

Cilat jane shenjat dhe simptomat e hipotiroidizmit

Cilat janë shenjat dhe simptomat e meningjitit

Cilat jane shenjat dhe simptomat e semundjes se veshkave

Cilat janë shenjat e dëmtimit të fushës vizive

Cilat janë shenjat e kancerit të gjirit

Cilat janë shenjat e përgjitshme të tumorit të trurit

Cilat janë shenjat klinike kryesore të mungesës së ujit

Cilat janë shenjat klinike të brucellozës

Cilat janë shenjat klinike të inflamacionit

Cilat janë shenjat klinike të lëndimit të farinksit apo ezofagut

Cilat janë shenjat kryesore të herpes zoster

Cilat janë shenjat kryesore të mungesës së kaliumit

Cilat janë shenjat kryesore të mungesës së natriumit

Cilat janë shenjat orientuese të kafazit të kraharorit

Cilat jane shkaqet e atrofise se organit

Cilat janë shkaqet e epilepsisë

Cilat janë shkaqet e gushës apo strumës

Cilat jane shkaqet e mutacionit te gjeneve

Cilat jane shkaqet e neoplazmave

Cilat janë shkaqet e shokut

Cilat janë shkaqet e stenozës aortale

Cilat jane shkaqet e tumoreve

Cilat janë shkaqet më të shpeshta të perikarditit efuzivo-konstriktiv

Cilat jane simptomat e alergjise

Cilat jane simptomat e anemise

Cilat jane simptomat e Artitit reumatik

Cilat janë simptomat e gonorresë kronike

Cilat jane simptomat e gureve ne tëmth

Cilat jane simptomat e infeksionit me Helicobacter pylori

Cilat jane simptomat e kancerit ne stomak

Cilat janë simptomat e kinetozës

Cilat jane simptomat e sëmundjes së sheqerit

Cilat janë simptomat e sëmundjes së zemrës

Cilat janë simptomat e vitiligos

Cilat janë simptomet e uretritit gonorroik akut

Cilat janë substancat midriatike

Cilat janë tipat konstitucionalë

Cilat jane tipet e meditimit

Cilat jane tipet e shokut per nga pikepamja etiopatologjike

Cilat janë tretjet të cilat më së shpeshti aplikohen për kompenzim

Cilat jane tri elementet klinike te eritroblastozes fetale ne fetusin e porsalindur

Cilat janë tri format kryesore të klinikës të hipertireozës

Cilat janë tumoret beninje të kockave

Cilat janë tumoret beninje të veshkës

Cilat janë tumoret e enëve të gjakut

Cilat janë tumoret malinje të kockave

Cilat janë tumoret malinje të veshkës

Cilat jane veçoritë e komunikimit verbal

Cilat jane vendet ku lokalizohet trombi

Cilat jane vitaminat hidrosolubile

Cilat jane vitaminat liposolubile

Cilat ngjyra përdoren për diagnostikimin e amiloidozës

Cilat qeliza i shkatërron virusi i imunodeficiences

Cilat ushqime jane të pasura me hekur

Cilet ishin personalitete e njohura që vuanin nga epilepsia

Cilët janë disa nga variantet e lupusit vulgar

Cilët janë dy tipat e virusit herpetik human

Cilët janë faktorët e nevojshëm për jetë

Cilët janë faktorët e rrezikshëm të infarktit

Cilët janë faktorët që favorizojnë infarktin

Cilet jane faktoret qe luajne rol ne formimin e trombit

Cilët janë faktorët që ndryshojnë veprimin e medikamentit te personat e moshuar

Cilët janë faktorët të cilët duhet të mbahen në kufinjë normal në ambientin e brendshëm

Cilët janë funksionet themelore të lukthit

Cilët janë llojet e pleuritit

Cilët janë mediatorët kimik të inflamacionit

Cilët janë medikamentet që shkaktojnë ataqe të porfirisë

Cilët jane pigmentet autogjene

Cilet jane shkaktaret e cianozes periferike

Cilet jane shkaktaret e cianozes qendrore

Cilët janë shkaktarët më të infekcioneve në spital

Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të dermatitit alergjik të kontaktit

Cilët janë tingujt perkutor në trupin e njeriut

Cilet janë tumoret beninje të ovareve

Cilet janë tumoret malinje të ovareve

Cili eshte dallimi ne mes trombit dhe koagulit postmortal

Cili është komplikimi i impetigos

Cili është komplikimi kryesor i biopsisë renale

Cili eshte qellimi i te gjitha llojeve te meditimit

Cili është qëllimi i terapisë fizikale

Cili është qëllimi i vendosjes së tubusit endotrakealm

Cili është qëllimi kryesor i ndihmës së parë

Cili është roli i hemoglobinës

Cili është roli i lëkurës

Cili është roli i nervit vestibularis

Cili është roli i ozonit si mbështjellës i tokës

Cili është roli i parathormonit

Cili është roli i pupillës

Cili është roli i reflekseve

Cili është roli i tireokalcitoninës në organizëm

Cili është roli i tiroksinës në organizëm

Cili është roli i vitaminës B2 ose riboflavinës

Cili është shkaktari më i shpeshtë i staphylodermise bullose te fëmijët

Cili është shkaku i ahalazionit

Cili është shkaku më i shpeshtë i stenozës mitrale

Cili tip i tumoreve haset me teper te femrat

Cipa dytesore

Cirroza e melqise

Citoplazma

Citrobacter

Çka bën Skifteri kur ti mbush dyzet vjet

Çka eshte Adrenalina

Çka është agnozioni

Çka është ahalazioni

Çka është alkaloza metabolike

Çka është ambienti i brendshëm dhe homeostaza

Çka është anestezi

Çka është anorexia nervosa

Çka është anuria

Çka është artriti kronik juvenil

Çka është asfiksia

Çka është autizmi

Çka është Biokimia klinike

Çka është biokimia klinike

Çka është cirroza

Çka është citoplazma

Çka është depresioni

Çka është Dielli

Çka është difuzioni

Çka është difuzioni i lehtesuar

Çka eshte displazia

Çka është elektroforeza

Çka është elektromiografia

Çka është elektroneurografia

Çka është Epilepsia

Çka është fisura

Çka është hemiplegjia

Çka është hiperemia dhe si shkaktohet

Çka është hiperplazia dhe si mund të jetë

Çka është inkubacioni

Çka është katalepsia

Çka është Kolera

Çka është lëndimi apo trauma

Çka është mejoza

Çka është Mëlçia

Çka eshte meningjiti

Çka eshte Migrena

Çka është monoplegjia

Çka eshte muri qelizor

Çka është Neuralgjia

Çka është neurologu

Çka është nystagmusi

Çka është osteoporoza

Çka është paraplegjia

Çka është paronihia (paronychia)

Çka është politrauma

Çka është Psikologjia

Çka është punkcioni subokcipital

Çka është qeliza

Çka është qeliza

Çka është shpejtësia e dritës dhe sa është shpejtësia e saj

Çka është Skleroza Multiple

Çka është sterilizimi

Çka është stresi

Çka është struma apo gusha e thjeshtë

Çka është tingulli i ''kutisë'' në mushkëri dhe kur vërehet

Çka është tingulli i ''shtambës së çarë'' në mushkëri dhe kur vërehet

Çka është trakeostomia

Çka është zhurma e lokomotivës dhe ku paraqitet

Çka flasin ralet e njoma dhe të vogla

Çka flasin ralet e njoma të mesme dhe të mëdha

Çka flet goditja e theksuar e zemrës

Çka janë Biotopet dhe si ndahen

Çka janë elektrolitët

Çka janë halucinacionet

Çka janë iluzionet

Çka janë ''kontraksionet frustrane''

Çka janë mineralet

Çka janë proteinat

Çka janë protezat

Çka janë reaksionet ekzoterme

Çka janë skoliozat

Çka janë veset (viciumet) e zemrës

Çka japin lezionet jo të plota para hiazmës

Çka jep lëndimi anësor bilateral i kiazmës optike

Çka jep lëndimi unilateral anësor i kiazmës

Çka jep lezioni i njërit n.optik para hiazmës

Çka jep prerja sagjitale nëpër hiazëm

Çka kalon nëpër Porta Hepatis

Çka kemi tek eritroblastoza fetale

Çka kuptojmë me ndihmë urgjente mjekësore

Çka na mundëson palpacioni i kafazit të kraharorit

Çka na tregon edemea e dyanshme në kapakët e syve

Çka na tregon ekzoftalmusi i njëanshëm

Çka na tregon hematoma përreth syve e ashtuquajtura ''monokel-hematoma''

Çka përcakton palpacioni

Çka përfshinë rehabilitimi mjekësor

Çka permban inflamacioni fibrozopurulent

Çka përmban inflamacioni serofibrinoz

Çka shkakton aplikimi i parafinës

Çka shkakton ateroskleroza

Çka shkakton dëmtimi i tractus opticus

Çka shkakton mungesa e acidit folik

Çka shkakton mungesa e vitaminës B6

Çka shkakton obeziteti

Çka studion Patologjia

Çka tregon iktusi i fortë i zemrës

Çka tregon iktusi i gjërë i zemrës

Çka tregon nistagmusi

Condyloma acuminata

Çrregullimet e farmakodinamikës se medikamentit në sëmundje

Çrregullimet funksionale të trurit

Çrregullimi deluzional

Çrregullimi psikologjik

Cunami

Daltonizmi

Dardha , avokado

Debiti kardiak

Degjenerimi makular si rrjedhojë e moshës

Dekrotikimi

Delecioni

Delirium tremens

Deluzioni

Demenca

Demenca Alzheimer

Dëmet e drogës

Dëmet e rritjes së thonjve

Dëmtimi thamalik

Depedikulimi

Depresioni

Depresioni Psikotik

Depresioni, ja simptomat e tij

Deratizimi

Dermadromet

Dermatiti seborroik

Dermatologjia

Dermatomet

DERMATOPHYTIA INGUINALIS

Dermografizimi

Dermogrami

Detoksifikimi

Dezha vy (déjà vu) apo paramnezia

Dezinfektimi

Dhimbja

Dhimbje në kocka, nyje e kyçe

Di George

Diabeti

Diabeti apo semundja e sheqerit

Diabeti dhe Mjekësia Bimore

Diabeti tipi I

Diabeti tipi II apo sëmundja e sheqerit tipi 2

Diagnosis of Hepatitis A

Diagnostika fizikale

Diagnostikimi i gonorresë akute

Diagnostikimi i kancerit të gjirit

Diagnoza

Diagnoza e fruthit

Diagnoza e hepatitit A viral

Diagnoza e Koleres

Diagnoza e neurastenisë

Diagnoza e tifos abdominale

Diagnoza mikrobiologjike dhe serologjike e tifos abdominale

Dializa

Diarea akute dhe diarea virale

Diarete infektive akute te tjera

Diastola

Dieta e favorshme per diabetiket

Diferencimi i qelizave tumorale

Difuzioni

Difuzioni i gazrave

Diklofenaku - Indikacionet

Dimple sing (Shenja e “gropëzës”)

Dinamika dhe gjeneza e Histerisë

Disa kokrra hurma me mëngjes

Disa nga dobite trupore te namazit

Disa nga kancerogjenet qe permban duhani

Disa nga problemet që shkaktohen nga frymëmarrja me gojë

Disa nga shkaqet e frymëmarrjes me gojë

Disa pamje klinike te Gihtit

Disbalansi i homeostazës

Disfazia

Disfunksion

Diskinezia e vonshme apo tardive

Diskinezitë

Diskriminimi taktil

Disku spinal

Dismenorrea

Displazia

Disponimi

Dispraksia

Distrofia parenkimatoze eshte çrregullim priimar i kujt

Diuretikët tiazidik dhe shtatzënia

Diureza

Dizartria

Dizuria

Dizuria

Do të mjaftonin 1200 000 mushkonja

Dobite e Bananeve ne Trupin e Njeriut

Dobitë e mjaltit

Dobitë e mjaltit për shëndetin

Dobitë shëndetsore të agjërimit

Donovanoza

DOSJA E PACIENTIT

DRITHËRAT

Droga depresante

Ductulus

Duhani

Dyshimi obsesiv

E vetëdijshme ka mënyrën specifike të punës.Kjo mënyrë quhet

Ecuria e sëmundjes tek Myasthenia Gravis

Edema

Edukimi sanitar

Edukimi shëndetsor

Efektet e diabetit në sy

Efektet negative te NIKOTINES

Efekti aritmogjen i antiaritmikëve

EGZAMINIMI OBJEKTIVË

EGZAMINIMI SUBJEKTIV

Eklampsia

Ekskretimi

Ekspektorati

Ekstrasistolat

EKZAMINIMI HIGJIENIK I QUMËSHTIT

EKZAMINIMI HIGJIENIK I QUMËSHTIT DHE VEZËVE

Ekzaminimi i artikujve ushqimor

EKZAMINIMI I MISHIT DHE KONZERVAVE

EKZAMINIMI I REFLEKSEVE

Ekzaminimi Kardiovaskular

Ekzaminimi me llupë në dermatovenerologji

Ekzaminimi Neurologjik apo statusi neurologjik

Ekzaminimi neurologjik i fuksionit motorik dhe ndjesor

Ekzaminimi neurologjik i nervave kranial

Ekzaminimi neurologjik i nervave kranial apo nervave te kokes

Ekzaminimi neurologjik i nervit trigeminus

Ekzaminimi pediatrik i foshnjes

Ekzaminimi pediatrik i kafazit te kraherorit tek femija

Elektrodiagnostika

Elektroencefalografia

Elektroforeza

Elektrokardiograma

Elektrolitet

Elektromiografia

Elektroneurografia

El-Hava­riz­mi

Eliminimi i barnave

Eliptocitoza e trashëguar

Embolia

Emfizema

Emocionet

Ena e gjakut dhe gjaku

Enanthema

Encefalopatia

Endemia

Endokardi

Endometrioza

Endostozat

Energjia

Energjia diellore në Tokë

Eneuresis

Enureza

Enzimat-definicioni

Enzimet

Epidemia

Epidemiologjia e fruthit

Epidemiologjia e Hepatitit A

Epidemiologjia e Koleres

Epidemiologjia e salmonellave

Epidemiologjia e Tifos Abdominale

Epilepsia

Epilepsia

Epilepsia e shkaktuar nga çrregullimet fiziologjike të sistemit nervor

Epilepsia e shkaktuar nga shpirtrat e këqinj

Epinefrina

Episodi maniakal

Epiteli-preparatet

Epitopet

Epshet

Epshi

Era e gojës dhe sëmundjet

Eradikimi

Ereksioni

Eritroblastoza fetale

Eritropoetina

Erosio

Eshara

ESHTRAT E KOKËS

Ethet

Ethet e qëndrueshme

Ethet hemorragjike

ETHET HEMORRAGJIKE VIRALE

Ethet intermitente

Ethet remitente

Ethet undulante

Ethja reumatike

Ethja reumatizmale

Etika

Etiologjia

Etiologjia e Hepatitit A

Euploidia

Excoriatio

Ezofagu

Fagocitet

Fagocitoza

Fakte per Duhanin

Faktet rreth qimnonit të zi

Faktoret e kancerogjenezes

Faktorët e rrezikut për shëndetin

Faktorët e shoqëruar me osteoporozën

Familja dhe shëndeti

Fara e zezë ilaç për çdo semundje përveç vdekjes

FARAT E LINIT DHE VAJI I LINIT

Faringu

Farmakodinamika

Farmakogjenetika

Farmakokinetika

Farmakologjia Klinike

Farmakologjia klinike

Farmakologji-Distribuimi apo shperndarja e barnave

Farmakopea

Fascia pelvis visceralis

Fascikulimet

Fashat e zgavrёs sё komblikut

Fasulja dhe dobite e saj kuruese

Fauna

FAVUS CAPILLITII apo qelja e kokës

Favus corporis apo qelja e trupit

Favusi

Favusi

Faza më e hershme e zhvillimit psikoseksual të personalitetit quhet faza

Fazat e krijimit të njeriut

Febris continua

Febris intermitens

Febris recurens

Febris remitens

Febris undulans

Fenomeni i Bellit apo paraliza e Bellit

Fenomeni i Kobner-it

Fenomeni i njollës së dyllit

Fenomeni i njollës së dyllit në dermatologji

Fenomeni Nikolski

Feokromocitoma

Fertiliteti dhe determinantet e tij

Fibrilacioni dhe defibrilacioni

Fibromioziti

Fiku

FIKU DHE ULLIRI, USHQIM DHE ILAQ

Filamentet e holla te Aktinës

Filloje ditën me një lugë mjalte

Filma rentgen

Fimoza

Fispatologjia

Fisura

Fitimi i sputumit duke e shpërlarë lukthin(

Fiziatria

Fiziologjia

Fiziologjia e muskujve

Fiziologjia e njeriut ligjerata

Fiziologjia patologjike

Fiziologjia Patologjike e migrenes

Fizionomia

Flegmona

Flora

Foliculitis oleosa

Forma e pemëve, perimeve dhe shëndeti

Fotosinteza

Fremitus pectoralis

Fruthi

FRUTHI ,MORBILLI

FRYMËMARRJA E PARË

Frymëmarrja qelizore

Fumigacioni

Funksionet e Muskujve

Fusha e Kronigut

Fusha vizive

Galaktografia

Gamaglobulinat

Ganglionet bazale

Gangrena

Gastriti

Gingivostomatiti herpetik

Gjakderdhja

Gjakderdhja arteriale

Gjakderdhja arteriale, venoze dhe kapilare

Gjakderdhja kapilare

Gjakderdhja venoze

Gjakosja nga hunda

Gjashte dhimbje qe nuk duhen neglizhuar

Gjëndrrat

Gjëndrrat -Preparatet Histologjike

Gjenet

Gjenet mutante

Gjenetika

Gjinekologjia

Gjinekomastia

Gjumi diten i demshem

Glikoliza dhe Cikli i Krebsit

Glomerulonefriti

Glomerulonefriti akut

Glukoneogjeneza

Glukoza

Glukoza në urinë

Gonokoksemia

Gonorrea

Grafostezia

Grupet e gjakut antigjeni në sipërfaqe, antigjeni në serum dhe gjenomi

Guma sifilitike

Gusha e thjeshtë

Halazioni

Halucinacionet

Halucinacionet hipnagoge

Hapat e largimit apo lenjes se duhanit

Hapesira e gojes

Haptenet

Hapёsira nёnvehtore e thellё

Helmet shoqërore apo Alkooli dhe Duhani

Helmimi me plumb

Hemeralopia

Hemeralopia

Hemianopsia

Hemianopsia

Hemiplegjia

Hemisfera e majte e trurit Vs. hemisfera e djathte e trurit

Hemofilia

Hemoglobina

Hemokultura

Hemoragjia

Hemorroidet

Hemostaza

Hendikep

HEPATITET

Hepatitet

HEPATITET VIRALE

Hepatiti

Hepatiti A

Hepatiti A

Hepatiti A - mjekimi

Hepatiti A - pasqyra klinike

Hepatiti B

Hepatiti B (HBV)

Hepatiti C

Hepatiti D

Hepatiti E

Hepatiti viral A - diagnoza

Hernia

Hernia diafragmale

Hernia inguinale

Herpes genitalis

Herpesi Labial

Herpesi Labial

Hibridizim i ADN

HIGJENA E USHQIMIT

Higjiena mentale

HIPERBILIRUBINEMIA FIZIOLOGJIKE

Hiperemia

Hiperhidrimi

Hiperhidroza

Hiperhidroza etiologjia, patogjeneza dhe pasqyra klinike

Hiperkalemia

Hiperkapnia

Hiperkeratoza

Hipermetropia

Hiperplazia

Hiperplazia

Hipersomnia

Hipertensioni-shkaktaret, faktret e rrezikut, simptomet, terapia, parandalimi, komplikacionet

Hipertermia

Hipertireoza apo tireotoksikoza

Hipertrofia

Hipertrofia

Hipervitaminoza D

Hipokalemia

Hipokalemia

Hipoksemia apo hipoksia

Hipostenuria

Hipotalamusi , Amigdala, zona ndarëse dhe Hipokampusi

Hipotensioni

Hipotermia

Hirsutismi

Histerektomia

Histologji preparatet- Sistemi tretës

Historiku i duhanit

Historiku i Epilepsise

Homeostaza

Hormoni

Hormoni i nxitjes së tiroides

Hudhra dhe sulmi në zemër

Hurmat dhe përfitimet shëndetësore

Hypertrichosis

Hyrje ne Fiziologji

Hyrje Ne Sistemin Respirator

I POSALINDURI I RREZIKUAR

IBN NEFISI DHE QARKULLIMI I GJAKUT

Ikteri fiziologjik

Ikteri hepatik-pamja klinike

Ilaçi i dhembjeve të gjirit

Ilaçi natyral për sëmundjen e anemisë

Iluzionet

Iluzioni

Imazhe Radiologjike

IMUNITETI I FITUAR

Imuniteti specifik

Imunogjenet

Imunologjia

IMUNOLOGJIA E TUMOREVE

Incidenca

Indet

Indi lidhor-preparatet

Indi muskulore-Preparatet histologjike

Indi nervor-Preparatet Histologjike

Indikatorët spitalorë

Infarkti

INFEKSIONET E KËRTHIZËS

Infeksionet hospitalore

Infeksionet pulmonare

Infeksionet urinare

Infeksioni

Infeksioni dhe sëmundja infektive

Infeksioni kriptogjen

Infektimi parësor i tuberkulozit

Infektimi parësor i tuberkulozit (kompleksi primar) është pasojë e

Inflamacioni

INFORMATIKE MJEKESORE

Infuzioni

Inhalimi

Inkubacioni

Insomnia

Inspeksioni dhe palpacioni

Insuficienca

Insuficienca e zemrës

Insuficienca koronare

Insulina

Intelegjenca

Intubimi

Inverzioni

Iridoplegia

Izokromozomi

Izostenuria

Ja pse nënën duhet që t'a duam më së shumti

Jeta psikike

Jonet

Kafeina dhe shtatzënia

Kafshimi nga gjarpëri

Kaheksia

Kalcifikimi distrofik

Kalcifikimi metastatik

Kalloja

Kamomili dhe vetitë e saj

Kanceri

Kanceri dhe karcinomat

Kanceri dhe Shërimi

Kanceri dhe shkallët e tij

Kanceri i gjirit

Kandidaza

Kanula

Kapaciteti vital mushkëror

Kapilarët

Kapnografia

Kapnometria

Karakteri sipas grupit te gjakut

Karakteristikat e potencialit të aksionit

Karakteristikat fiziologjike e klinike te i posalinduri

Karakteristikat patologjike tek miastenia gravis

Karbohidratet

Karcinogjenet ambientalë

Kardiovaskular

Karotenoidet

Karrota,domatja,arra dhe fasulja(bizelja)

Katalepsia

Katapleksia

Katatonia

Katër gjëra e lodhin trupin

Katër gjëra e zbehin fytyrën dhe e largojnë shkëlqimin

Katër gjëra ia shtojnë fytyrës shkëlqimin

Kateteri

Kationet

Kauzalgjia

Keloidi

Këputja dhe dembelizmi

Keratoza

Keshilla per te ulur aromen e pakendshme te frymemarrjes

Këshilla që duhen pasur parasysh para përdorimit të mjaltit

Ketoza

Kifoza

Kimia

Kimoterapia per Grate e Moshuara; Goditjet ne tru

Kinetika e reaksioneve enzimatike

Kinetoza

Kinetozat

Klasifikimi i Myasthenia Gravis sipas Osermanit

Klasifikimi i Neurozave

Klasifikimi i reaksioneve Imunologjike

Klasifikimi i tumoreve

Klebsiella

Klinika e Tifos Abdominale

Klirensi i një substance

Klizmat

Klori rezidual

Koagulimi i gjakut

Koagulimi i gjakut apo hemostaza

Koarktacioni i aortës

Kodi Mjekësor

Kognicioni

Koilonychia

Kokëdhembja e tensionit

Kokëdhimbja Cluster

Kolera

Kolera

Kolestaza

Kolesteroli

Kolla e thatë

KOMBINIMI I USHQIMEVE PER SHENDET

Kombliku - Anatomi

Kombliku i vogёl

Komensalizmi

Kompleksi i Golxhit

Komplementi

Komplikimet e Koleres

Komplikimet, ecuria dhe pasojat e tifos abdominale

Komponimet kimike

Koncepte nga ndihma e parë

Konflikti i Edipit është etapë në zhvillin psikoseksual i cili paraqitet në fazën

Konstipacioni dhe opstipacioni

Konsumoni qumësht çdo ditë

Kontraksioni i muskujve

Konvulzionet febrile

Kordotomia

Krahasimi i mejozes dhe mitozes

Krampet

Kraniogrami

Krepitacionet

Krioterapia

Kripa dhe sëmundjet

Kromatina

Kromoterapia

Kronike

Ksenofobia

Kseroderma

Kseroftalmia

Kserostomia

Ku aplikohet më së shumti pelloidi

Ku bëhet shkëmbimi i lëndëve ndërmjet gjakut dhe qelizave

Ku bëhet shkëmbimi i lëndëvendërmjet gjakut dhe qelizave

Ku dëgjohet më mirë toni i dytë i zemrës

Ku dëgjohet më mirë toni i parë i zemrës

Ku duhet të perkutohet maja e zemrës

Ku gjendet më së shumti acidi folik

Ku gjendet qendra për rregullimin e temperaturës

Ku gjendet qendra refleksive

Ku gjendet vitamina B2 ose riboflavina

Ku gjendet vitamina B6 ose piridoksina

Ku gjendet vitamina E

Ku hasen ethet e qëndrueshme

Ku hasen ethet undulante

Ku hasen pupillat e ngushtuara

Ku haset fenomeni Argyl-Robertson dhe si karakterizohet

Ku haset proteinuria tubulare

Ku haset ptoza e kapakëve të syrit

Ku jeton ameba

Ku kryhet punksioni subokcipital

Ku lajmërohet pseudoklonusi

Ku lokalizohen bulla rodens dhe bulla repens

Ku lokalizohet më së shpeshti tuberkulozi verrukoz

Ku mbështeten teoritë psikologjike

Ku metastazojne me shpejte karcinomat e prostates

Ku mund të lokalizohet Candidiasis

Ku ndodhen qendrat që e kontrollojnë veprimtarinë e zemrës

Ku ndodhet zemra tek njerëzit

Ku palpohet pulsi i arteries dorsalis pedis

Ku palpohet pulsi i arteries femoralis

Ku palpohet pulsi i arteries radialis

Ku palpohet pulsi i arteries tibialis anterior

Ku palpohet pulsi i arteries tibialis posterior

Ku paraqiten djersitjet e natës

Ku paraqiten kondilomat e gjëra

Ku paraqitet anafillaksa

Ku paraqitet embolia gazore

Ku paraqitet kolla e mëngjesit

Ku paraqitet kolla e thatë

Ku paraqitet kolla me gulçime

Ku paraqitet kolla në pozitë me kokë të ulur

Ku paraqitet kolla në pozitë të shtrirë

Ku paraqitet kolla produktive

Ku paraqitet më shpesh sindromi i Cushingut

Ku paraqitet pulsi i fortë dhe pulsi i butë

Ku paraqitet pulsi i lartë dhe i shpejtë

Ku paraqitet pulsi kapilar

Ku paraqitet risus sardonicus

Ku paraqitet sputumi i lëngshëm

Ku paraqitet sputumi me ngjyrë të kuqe të mbyllur

Ku paraqitet sputumi me ngjyrë të ndryshkur

Ku paraqitet sputumi me pak gjak (hemoptizi)

Ku paraqitet sputumi me qelb apo sputumi purulent

Ku paraqitet sputumi me shumë gjak

Ku paraqitet sputumi mukotik

Ku prezantohet distrofia yndyrore ne formen me tipike

Ku shfaqet opsoclonusi

Ku shfaqet sindroma e Hornerit

Ku shfaqet skuqja e përgjitshme e fytit

Ku takohen infarktet e acidit urik dhe pse paraqiten

Ku vërehen krepitacionet apo ralet krepitante patologjike

Kuadriplegjia

Kujdes menyren e qendrimit ne kembe

Kujt i dedikohet veprimtaria arsimore e edukativo shëndetësore

Kujtesa

Kur dëgjohen ralet e vogla, të njoma dhe krepitacionet

Kur dobësohet fremitus pectoralis

Kur është e kufizuar fusha vizive

Kur fillon rehabilitimi mjekësor dhe sa zgjat

Kur fillon sifilizi dytësor

Kur formohen ralet e njoma

Kur formohen ralet e thata, fishkëlluese dhe murmuruese

Kur kemi humbje të oreksit

Kur konsiderohet fëmijë i lindur para kohe apo prematur

Kur konsiderohet organizmi i vdekur

Kur lëndohet më së shpeshti nervi radial

Kur lirohet dioksidi i karbonit

Kur mund të jenë buzët e enjtura

Kur mund të zbresin kufijtë e poshtëm të mushkërive

Kur paraqiten simptomat e stenozës aortale

Kur shfaqen ralet bronkiale të thata, fishkëllima dhe murmurime

Kur shfaqet ngjyra e verdhë ikterike

Kur shfaqet nistagmusi optokinetik

Kur shtohet fremitus pectoralis

Kur u klonua delja Dolly

Kur u kompletua leximi i hartës gjenetike njerëzore

Kur u shpik CD-ja e parë

Kure per hollimin, pastrimin e gjakut dhe rregullimin dhe zhbllokimin e damareve

Kure per sherimin e Diabetit

Kuriozitete mbi trurin

Kush bën pjesë në diagnostikë fizikale

Kush bene pjese ne grupin e lezioneve reverzibile

Kush e bëri auskultacionin e parë

Kush e beri operacionin e parë me qepje

Kush e formon tonin e dytë e zemrës

Kush e formon tonin e parë të zemrës

Kush e ka mundësinë më të madhe të adaptimit në veset e zemrës

Kush e shkakton aneminë megaloblastike

Kush e shkakton Koleren

Kush e shkakton pankreatitin akut

Kush e shkakton sëmundjen e brucellozës

Kush e shkakton tërbimin

Kush e shkakton tuberkulozin

Kush e shpiku barometrin

Kush e shpiku orën me lavjerrës

Kush e shpiku termometrin e parë

Kush e themeloi psikoanalizën

Kush e zbuloi oftalmoskopin

Kush e zbuloi perkusionin si metodë diagnostikuese

Kush e zbuloi vaksinimin

Kush është portë hyrëse tek tifoja abdominale

Kush është veti e rëndësishme e tamponadës së zemrës

Kush i sintetizon vitaminat

Kush i zbuloi rrezet rentgen

Kush i zbuloi rrymat e aktivitetit të trurit

Kush jane lezionet paraneoplastike

Kush janë rregullatorë kryesor të homeostazës së kalciumit në organizëm

Kush janë shkaktarët e flegmonës

Kush janë shkaktarët e hemoragjisë

Kush janë shkaktarët e sindromës Cushin

Kush janë shkaktarët kryesor të acidozës metabolike

Kush janë shkaktarët kryesor të alkalozës metabolike

Kush shfrytëzohet me qëllime terapike

Kushtet e lidhura me ndryshimet abnormale të tatusit acido-bazik

Laksativët

Laksativët osmotik

Laminektomia

Lani dhëmbët dhe mbroni edhe zemrën tuaj

Laparoskopia

Largimi i nervozës

Laringospazmi

Laringu

Lekura e kembes dhe organet e trupit

Lemza

LËNDË TË RËNDËSISHME USHQYESE PËR SY TË SHËNDETSHËM

Lëndët djegëse fosile dhe energjia diellore

Lëngu trunoshpinor

Leomioma tumor i kujt eshte

Leukemia

Leukocitet

Lëvizjet atetoze

Lëvizjet horeike

Leximi i mendimeve

Lezionet e mononeuronit të parë në gyrus precentralis

Lezionet e motoneuronit periferik apo të dytë

Lezioni

Lidhja neuromuskulare

Lifmoma

Ligji i parë i Njutonit

Limfomat

Lipidet

Lipidet e thjeshta

Llojet e levizjeve te eshtrave

Llojet e nyjetimeve

Llojet e potencialit të veprimit

Llojet e qelizave

LODHJA E MUSKULIT

Lokalizimi struktural i proçeseve afektive(emocioneve) në tru është në

Lotët e krokodilit

Lufta kunder pirjes se duhanit

Lukthi

M. levator ani - pjesёt

Macrographia

Macula (njolla)

Makroelementet dhe mikroelementet

Makroelementet tek njeriu

Makroushqyesit dhe Mikroushqyesit

Manevret neurotike

Manifestimi i gonokoksemisë

Markerët tumoral

Marrja e këlbazës te fëmijët

MASAT ANTROPOMETRIKE TË FËMIJËS

Materia

Materiali laboratoriko-diagnostik

Mbajtja e higjienës së përgjithshme dhe personale

Mbipesha

Mbrojtja normale e organizmit

Me cilat veçori dallohet eksudati seroz nga transudati

Me cilen anemi manifestohet mungesa e acidit folik

Me cilin emer emertohen neoplazmat malinje

Me çka behet diagnostikimi i neoplazmave malinje

Me çka karakterizohen pelloidet

Me çka karakterizohet diseborreja

Me çka karakterizohet echthyma

Me çka karakterizohet malaria

Me çka karakterizohet parafina

Me çka karakterizohet sindroma e Hornerit

Me çka manifestohet cerviciti gonorroik akut

Me çka manifestohet konjuktiviti gonorroik

Me çka manifestohet leukoderma sifilitike

Me çka manifestohet paraliza e n.abducens

Me çka manifestohet prokiti gonorroik

Me çka manifestohet sifilizi parësor

Me çka manifestohet sifilizi tretësor

Me çka manifestohet veprimi i përgjithshëm i nxehtësisë

Me çka manifestohet veprimi lokal i nxehtësisë

Me çka manifestohet veprimi refleksiv i nxehtësisë

Me çka mjekohet Actinomycosis(aktinomikoza)

Me çka nuhasin gjarpërinjtë

Me çka përcillet sulmi i vertigos

Me çka shprehen sindromet alterne

Mediatoret

Medikamentet e rëndësishme që grumbullohen në organizëm në insuficiencën e veshkëve

Meditimi

Mejoza

Mekanizmat kompenzator te acidoza metabolike

Mëlçia

Mëlçia

Meningjet

Meningjiti

Menopauza

Menorragjia

Mënyra e përdorimit të mjaltit

Menzurimi

Mësoni Ti Kushtoni Vëmendje Ndjenjave Tuaja-Qendra E Mendimit Pozitiv

Metabolizmi i fruktozës

Metabolizmi i galaktozës

Metaplazia

METODAT RADIOLOGJIKE

METODAT RADIOLOGJIKE

METODAT RADIOLOGJIKE -Sistemi gastrointestinal

METODAT RADIOLOGJIKE Sistemi HEPATO-BILIAR

Metrorragjia

Mialgjia

Micrographia

MICROSPORIA

Mieliti

Mielografia

Migrena

Migrena

Migrena Me Aurë

Mikoza e dorës

Mikoza e këmbëve

Mikoza e thellë e kokës

Mikoza e thellë e mjekrës

Mikoza e thonjve

Mikoza sipërfaqësore e kokës

Mikoza sipërfaqësore e trupit

Mikrobiologji

Mikrobiologjia

Mikroelementet tek njeriu

Mikroencefalia

Mikronutrientet, Vitaminat dhe mineralet

Mikrorganizmat

Mikrovilet

Mioglobina

Mioklonitë

Miopia

Mishi dhe trajtimi kimik i tij

Misvaku - ilaç preventiv për dhëmbë

Mitoza

Mitoza dhe Mejoza

Mjalti dhe rëndësia e tij për shëndet

MJALTI I BLETËS

Mjekësia Urgjente

Mjekimi (trajtimi) i Koleres

Mjekimi i shokut

Mjekrra mbron nga...

Mjeku

MJETET EDUKATIVO SHËNDETËSORE

Mola hydatiforme

Molekula

Molekulat

Monitorimi intraoperator

Monokarenca

Mononeuropatia

Monoplegjia

MORBUS BASEDOW

Morbus Wilson

Mortaliteti

Mos e dëmto shtyllën kurrizore

Mos pini ujë në këmbë

MOSHA SHKOLLORE E HERSHME

Motoneuronet

Motoneuroni periferik – i dytë

Motoneuroni qëndror – i parë

Mrekullia në Hekur

Muri qelizor

Mushkonjat dhe shija e estrogjenit

Muskujt

Muskujt e fytyres dhe rëndësia e tyre

Muskujt e lëmuar

Muskujt e skeletetit

Muskujt kardiak

Muskulatura e Skeletit

Muskuli

Muskuli Skeletik

Mutacioni

Mutizmi në psikiatri

Myasthenia Gravis

Namazi i Sabahut mbron Zemrën

Nanoteknologjia dhe mrekullitë e saj

Narkolepsia

Narkoza

Natyra

Natyra

Ndalimi i duhanit ne disa vende te botes

Ndarja e eshtrave

Ndarja qelizore dhe cikli qelizor

Nderkohe qe ju lexoni kete postim

Ndërtimi i lëkurës

Ndihma e parë

Ndihma e Shpejtë shtëpiake

NDIHMA URGJENTE MJEKSORE

Ndikimi i sëmundjes së melçisë në medikament

Ndikimi i të menduarit

Ndjenjat

Ndryshimet pato-anatomike tek Tifoja Abdominale

Ne baze te cilave rrethana sherohet tumori

Në çfarë gjendje agregate gjendet uji në natyrë

Ne cilat menyra rriten tumoret malinje

Në cilat pozita bëhet auskultimi i zemrës

Në cilat raste kemi dobësim të frymëmarrjes vezikulare apo alveolare

Në cilat raste kemi forcim të frymëmarrjes vezikulare apo alveolare

Në cilat raste vërehet tingulli perkutor '' timpanik'' në mushkëri

Në cilat sëmundje është e çrregulluar mbushja e zemrës

Në cilin vit u bë transplantimi i parë i veshkave

Në cilin vit u zbulua laseri i parë optik

Në formimin e personalitetit rol vendimtar ka sistemi i triadës e cila në vete ka

Në sa etapa ndahet Biosfera

Në sa grupe ndahen indet që formojnë trupin tonë

Nefropatia diabetike

Nekroza

Nekroza e qelizës

Nëpërmjet cilave metodave realizohet ekzaminimi i qafës

Nervat kranial motorikë

Nervat kranial shqisorë

Nervi

Nervi Accessorius apo nervi XI- të

Nervi Glossopharyngeus

Nervi Hypoglossus

Nervi Vagus apo nervi X - të

Nëse Unë Di Kaq Shumë, Si Ka Mundësi Që Nuk Jam I Suksesshëm

Neuralgjia

Neuralgjia Glossofaringeale

Neuralgjia Trigemale

Neurastenia

Neurinoma Spinale

Neuriti

Neurofarmakologjia

Neurokirurgjia

Neurologjia

Neurologu

Neuronet

Neuronet motore

Neuroni

Neuropatia

Neuroradiologji

Neurotoksina

Neuroza Hipohondrike

Neuroza Histerike

Neurozat

Neurozat - Definicioni

Neurozat profesionale

Nevojat Nutritive – Shtatëzënat dhe nënat që japin gji

Nga kush e kanë prejardhjen pelloidet inorganike

Nga kush emetohen rrezet ultraviolete

Nga kush përbëhet harku refleksiv

Nga kush përbëhet piridoksina apo vitamina B6

Nga kush përbëhet trupi ynë

Nga kush përbëhet tumori

Nga kush shkaktohen dhimbjet në lëkurë

Nga kush shkaktohen hiperlipoproteinemitë dytësore

Nga kush shkaktohet abscesi i trurit

Nga kush shkaktohet diabeti

Nga kush shkaktohet dizuria

Nga kush shkaktohet furunculi

Nga kush shkaktohet klamidioza urogjenitale

Nga kush shkaktohet plakja qelizore

Nga kush shkaktohet trikomoniaza

Nga kush shkaktohet verruca vulgaris

Nga kush varet filtrimi glomerular

Nga kush varet intensiteti i zhurmës në zemër

Nga kush varet mprehtësia e të pamurit

Nga kush varet sherueshmeria e neoplazmave

Nga kush varet suksesi i reanimimit kardiopulmonar

Ngacmimet (nxitje) dhe përgjigje

NGECJA NË RRITJE

Niacina

Nictalopia

Nikotino plasterat dhe vendosja e tyre

Nikturia

Nistagmusi

Nistagmusi ontokinetik

Nistagmusi pendular

Nivelet e organizimit

Nodul në dermatologji

Noti ndihmon shërimin e astmës

Nyctalopia

Nyjëtimet e kokës

Nyjetimet e levizshme

Nyjetimet e palevizshme

Nyjёtimet e komblikut

OBEZITETI, PROBLEM MADHOR PËR SHËNDETIN PUBLIK

Olakizuria

Oliguria

Onkogjenet

Opsoclonusi

Orbitat

Organelet qelizore

Organi

Organizmat autotrofë

Organizmat njëqelizorë dhe organizmat shumëqelizorë

Ortopedia

Ortopedia pediatrike

Ortoza

Osmoza

Osmoza

Ossa plana (eshtrat shpatuke)

Osteogenesis imperfecta

Osteoklaza

Osteoporoza

Osteosinteza

Osteoskleroza

Ozoni

Panariciumi

Paracolpium

Parafimoza

Parafinoterapia

Paraliza

Paraliza cerebrale

Paraliza infantile

Paraliza periferike e facialisit

Paraliza qëndrore e facialisit

Paralizat

Paralizat

Paramimia

Parandalimi i Hepatitit A

Paranoid

Paraplegjia

Paraproctium

Paratimia

Parazitizmi

Parazitologji preparate vezet oocitet dhe sporocistet

Parestezia

Pareza

Pareza e nervit abducenc

Pareza e nervit oculomotorius

Pareza e nervit trochlearis

Parimet e parandalimit të kancerit

Pas sa javë manifestohet limfadeniti regjional te sifilizi primar

Pasoje e kujt eshte elastosis solaris

Pasojë e kujt janë dëmtimet e valvulave të zemrës

Pasqyra klinike e Hepatitit A

Pasqyra klinike tek fruthi

Pasqyra Klinike tek Myasthenia Gravis

Pasterizimi

Pastrimi i dhëmbëve forcon kujtesën

Patogjeneza dhe ndryshimet patologjike tek fruthi

Patogjeneza dhe simptomatologjia e salmonellozave

Patogjeneza e Hepatitit A

Patologjia

Patologjia

PATOLOGJIA E GJIRIT

Patologjia e sistemit kardiovaskularNeurastenija

Patologjia e veshkave dhe rrugeve urinare

Pelloidoterapia

Pemphigus Vulgaris

Për çka përdoret elektrokardiograma

Për shërimin e shpinës dhe dhembjeve të nyejve apo reumatizmit

Percepcionet

Përceptimi

Perimetria

Periostozat

Perkusioni direkt i kafazit të kraharorit

Perkusioni indirekt i kafazit të kraharorit

Perkusioni indirekt kufizues

Personaliteti i dyfishtë ose i shumëfishtë

Pesha specifike e urinës

Ph e urinës

Phyma

Pikat e auskultimit apo auskultacionit te zemres

Pini ujë në këto kohë

Pirja e duhanit kercenim per shendetin dhe jeten

Pirja e duhanit, monoksidi i karbonit dhe infarkti Cilat janë dy pasojat themelore hemodinamike të stenozës mitrale

Piromania

Piropoikilocitoza e trashëguar

PITRYASIS VERSICOLOR

Pjesa Centrale E Sistemit Somatosenzorik

Pjesa Periferike E Sistemit Somatosenzorik

Pjeset shtese ose dytesore te nyjetimeve

Plaga

Plasa sinaptike

Plazma e freskët e ngrirë

Plazma e gjakut

Pleuriti

Plotësuesit ushqimorë dhe diabetiCikli i mitrës

Pneumonia

Pneumotoraksi

Poikilodermia

Polakizuria

Poliarteriti nodoz

Poliploidia

Politrauma

Poliuria

Polymialgia rheumatica

Porfiria

Potenciali i aksionit

Potenciali i aksionit

Potenciali i graduar

Potenciali membranor

Potenciali Membranor Ne Qetesi

Prapakontrolli negativ

Prapakontrolli pozitiv

Prej kujt kushtëzohet ngjyra e flokut

Prej kujt përbëhet gjaku

Presioni arterial

Prevalenca

Prezbiopia

Probiotiket

Procesi epidemik

Prodhimi Energjisë diellore

Prof.dr Isuf Dedushaj - Biografia

Profilaksa apo parandalimi i tifos abdominale

Profillaksa fizikale

Programimi i veprimtarise se edukimit dhe promovimit shendetesore

Proktologjia

PROMOVIMI SHËNDETËSOR

Promovimi shëndetësor

PROPAGANDA SHËNDETSORE

Propaganda shëndetsore

Proporcioni i shiut

Proteinat

Proteinuria

Protezat

Protoplazma

Pse bëhet perkusioni i zemrës

Pse femrat e bartin hemofilin ndersa meshkujt semuren

Pse hipetrofohet qeliza

Pse i dhembin këmbët nënës tënde

Pse kur të plakemi na dalin rrudhat

Pse nata është e zezë

Pse nuk kemi kohe te studiojme

Pse paraqiten rozeolat

Pse paraqiten zhurmat funksionale të zemrës

Pse paraqiten zhurmat organike të zemrës

Pse paraqitet anemia sideropenike

Pse paraqitet cianoza e lëkurës

Pse paraqitet eritroblastoza fetale

Pse paraqitet hemofilia

Pse paraqitet Hemofilia A

Pse paraqitet Hemofilia B

Pse paraqitet insuficienca aortale

Pse paraqitet pareza apo paraliza spastike qëndrore dhe si manifestohet

Pse paraqitet sindromi Cushing

Pse paraqitet tamponada e zemrës

Pse peshkaqenët fundosen

Pse shërben kolla

Pse shfaqet gjinekomastia tek meshkujt

Pse shkaktohet strabizmi

Pse zhvillohet sifilizi tretësor

Pseudologia fantastica

Psikiatria

Psikika

Psikoanaliza

Psikologjia

Psikoza

Psikoza maniako depresive

Psikozat

Psikozat endogjene

Psikozat Maniako – Depresive

Psoriaza vulgare

Psoriaza vulgare - etiopatogjeneza

Ptoza

PUBERTETI

Pulsi alternues

Pulsi dikrotik

Pulsi i vogël dhe i vonuar

Pulsi paradoksal

Punksioni dhe aspirimi në dermatovenerologji

Qarkullimi i gjakut

Qarkullimi i gjakut (sistemi kardiovaskular)

Qelbi

Qeliza

QELIZA

Qeliza

Qelizat bipolare dhe pseudounipolare nervore

Qelizat multipolare nervore

Qelizat staminale

Qepët

Qimja që rritet më shpejtë në trupin tonë

Qumështi ulë shtypjen e gjakut

Ragada

Rahitisi

Rakiti

Receptorët ndijorë

Receta mjekësore

Redimenti kardiak apo vëllimi i gjakut në minut

Redresmani

Redukimi i faktorëve të rrezikut për diabetin

Redukimi i faktorëve të rrezikut të Kancerit

Reduktimi i stresit dhe diabeti

Reflekset

Reflekset patologjike

Rehabilitimi

Rektoskopia

Relaksantët muskular

Rëndësia dhe nevoja për njohjen e dhënjes së ndihmës së parë

Repozicioni

Retikulumi endoplazmatik

Reumatizmi

Rezistenca insulinike

Rezistenca Ne Rruget e Frymemarrjes

Rezultat i kujt eshte nekroza

Ribosomet

Rigjiditeti

Roli i ADN -së

Roli i elektroliteve në organizëm

Rozmarina për lëkurë

Rregullat e komunikimit të mirë

Rrezatimi jonizues

Rrezet ultravjollce zhdukin rrezet infra të kuqe

Rreziku nga çaji dhe kafja

Rreziqet për shëndetin që vijnë nga ushqimi

RRITJA DHE ZHVILLIMI I FËMIJËS

Sa diametra i ka kafazi i kraharorit

Sa ditë duhet Periudha e Menstruacioneve të zgjasë

Sa enzime prodhon dhe sekreton pankreasi

Sa është frekuenca normale e derdhjes së ujit

Sa është i gjatë ezofagu i njeriut

Sa është inkubacioni i gonorresë

Sa është inkubacioni te herpes simplex

Sa eshte inkubacioni tek Kolera

Sa është klirensi i kreatininës normalisht tek meshkujt dhe tek femrat

Sa është koncentrimi i joneve në lëngun brendaqelizor dhe në lëngun jashtëqelizor

Sa është koncentrimi normal i klorideve në serum

Sa është numri i respiracioneve në qetësi

Sa është pesha e zemrës tek të posalindurit dhe tek të rriturit

Sa është pH e urinës në personat normal

Sa është ph -ja e gjakut

Sa është presioni normal arterial

Sa është sasia normale e glukozës në gjak

Sa është shpejtësia e dritës

Sa është shpejtësia e gjakut

Sa është shpejtësia e rrotullimit të tokës rreth diellit

Sa është temperatura e ajrit në Saunë

Sa është vlera e potencialit membranor në qetësi

Sa faza të zhvillimit ka Sifilizi

Sa grupe të gjuhëve ekzistojnë në botë dhe në evropë

Sa janë vlerat tek hipertensioni arterial

Sa janë vlerat tek hipotensioni arterial

Sa jetojnë leukocitet në gjak

Sa jetojnë në gjak trombocitet

Sa kontinente janë në Botë

Sa litra gjak ka njeriu

Sa lloje të grupeve të gjakut të njeriut janë

Sa lloje te trombit kemi

Sa mënyra të ngarkimit të zemrës kemi

Sa nerva dalin nga palca kurrizore

Sa peshon mëlçia e njeriut

Sa qepalla i ka syri i maces

Sa vepra shkroi Mjeku musliman Er-Raziu i njohur në Evropë si Razes

Sa zgjat inkubacioni tek sifilizi

Salmonellozat dhe helmimet ushqimore me bakterje

Salmonelozat

Saprofitizmi

Sarkomat

Sarkomera

Sclerosis

Scotoma

Seborreja

Sekuela

Sëmundja

Sëmundja autoimune

Semundja Herpes Zoster

Sëmundja ngjitëse

Sëmundjet E Medullës Spinale

Sëmundjet e sistemit gastrointestinal

Sëmundjet malinje

Sëmundjet psikosomatike

Sëmundjet si pasojë e pasivitetit fizik

Sepsa

Seroprofilaksa

Serumi

Sexhdja e mbron njeriun nga kanceri

Sferocitoza e trashëguar

Sfinkteri

Shalqiri mbron enet e e gjakut nga ngushtimi

Shëndeti

Shëndeti publik

SHENIM ME RENDESI PER SULMET NE ZEMER

Shenja e Darier-it

Shenjat e gishtrinjëve

Shenjat e hershme të Kancerit

Shenjat e kancerit të gjirit

Shenjat klinike të ekspozimit të tepruar ndaj ksenobiotikëve

Shenjat meningjeale

Shenjat meningjeale - shenjat e meningjitit

Shenjat meningjeale- Shenja e Kernigut

Sheqeri dhe sëmundjet

Shërimi i kancerit nëpërmjet ushqimit

Shërimi nga helmimi me ushqim

Shigellat

Shigelloza

Shigelloza - Epidemiologjia

Shigelloza - Patogjeneza dhe Anatomia Patologjike

Shikimi i femrave dobëson kujtesën

Shkaktarët e vdekshmërisë tek të rinjtë

Shkaqet e dhembjeve te gjirit

Shkaqet e Diabetit Tipi II

Shkaqet e harresës

Shkaqet kryesore të sterilitetit te mashkulli

Shkenctari i parë i cili vuri themelet e Kamerës moderne

Shoku kardiogjen

Shoku kardiogjen

Shoku në mjekësi

Shoku spinal

Shoku toksik

Shpretka

Shqisa

Shqisa e nuhatjes

Shqisa e shijes

Shqisa e Te Degjuarit

Shqisa e të dëgjuarit

Shqisa e Te Pamurit

Shqisa e të pamurit

Shqisa e të prekurit

Shtatzanësia ektoptike

Shtesat e ushqimeve (aditivet) dhe rreziku

Shtresat e lëkurës

Shurdhimi perceptiv

Shurdhimi përçues apo konduktiv

Si aplikohet parafina

Si arrihet anestezioni i përgjithshëm

Si arrihet anestezioni infiltrativ

Si arrihet anestezioni inhalues

Si arrihet anestezioni lokal

Si arrihet anestezioni regjional

Si arrihet anestezioni sipërfaqësor

Si arrinë nxehtësia gjer në organizmin njeriut përmes kondukcionit

Si bartet nxehtësia ekzogjene në organizëm

Si bartet nxehtësia endogjene në organizëm

Si bëhet bartja e HIV-it te hemofilikët

Si bëhet diagnostikimi i meningjitit

Si bëhet diagnoza e epilepsise

Si bëhet diagnoza e shpejtë e çrregullimit të frymëmarrjes

Si bëhet ekzaminimi i anemisë

Si bëhet mjekimi i aktinomikozës

Si bëhet mjekimi i kinetozës

Si bëhet mjekimi i tumorëve beninj

Si bëhet palpacioni i iktusit të zemrës

Si bëhet palpacioni i pulsit

Si behet parandalimi i meningjitit

Si behet trajtimi i meningjitit

Si bëhet vetë-kontrolli i gjirit

Si caktohet diagnoza e sifilizit

Si definohet menagjimi terciar i traumës

Si duhet te merret Anamneza

Si duhet të sillem gjatë shtatëzanisë

Si duket mëlçia ne prani te madhe te yndyres

Si e bën frymëmarrjen ameba

Si e prodhon energjine Dielli

Si ekzaminohet sistemi respirator

Si është ekzoftalmusi në sëmundjen e Basedowit

Si është ngjyra e fecesit në çrregullimin e zbrazjes së bilës në duoden

Si është ngjyra e fecesit tek prania e gjakut prej ezofagut, stomakut ose duodenit

Si është ngjyra e lëkurës tek anemia

Si është toni i dytë i zemrës

Si është toni i parë i zemrës

Si është zhurma sistolike në stenozën e aortës dhe në insuficiencën mitrale

Si fillon ekzaminimi i gjirit të femrës

Si fitohet refleksi faringeal

Si formohet bryma

Si formohet krahneza

Si formohet vesa

Si i ndajmë tumoret

Si janë dhembjet në pleuritin e thatë

Si janë krijuar pelloidet organike

Si karakterizohet dhembja tek kanceri i stomakut apo lukthit

Si karakterizohet fytyra parkinsonike

Si klasifikohen laksativët në bazë të mekanizmit të veprimit

Si klasifikohen limfomat Hodgkin sipas Rye

Si klasifikohen lipidet sipas Bloorit

Si klasifikohen neoplazmat sipas histiogjenezes

Si klasifikohen pelloidet sipas prejardhjes

Si klasifikohet mjekësia fizikale

Si klasikohet rehabilitimi

Si manifestohen kondiloma e gjëra

Si manifestohen sifilidet tuberose

Si manifestohet autizmi

Si manifestohet herpesi gjenital

Si manifestohet kondiloma e gjëra

Si manifestohet prostatititi gonorroik akut

Si manifestohet refleksi i Babinskit

Si mjekohet Epilepsia

Si mjekohet granuloma pyogenicum

Si mjekohet Kolera

Si mjekohet laringospazmi

Si mjekohet shoku

Si mjekohet Tifoja Abdominale

Si mund të futen në organizëm anestetikët

Si mund të jenë tumoret

Si mund të jetë kraniotomia

Si mund të jetë nistagmusi

Si mund të jetë palpacioni

Si mund të jetë zhurma në stenozën mitrale

Si ndahen afazitë

Si ndahen antigjenet tumorale

Si ndahen elektrolitet

Si ndahen limfomat Non Hodgkin

Si ndahen neoplazmat sipas shkalles se diferencimit

Si ndahen reflekset

Si ndahen veset e zemrës për nga etiologjia

Si ndahen zhurmat aksidentale të mushkërive

Si ndahen zhurmat e zemrës

Si ndahet biokimia e njeriut

Si ndahet metabolizmi

Si ndahet natyra

Si ndahet Patologjia

Si ndahet patologjia humane

Si ndahet sistemi nervor sipas aspektit morfologjik

Si ndahet terapia fizikale sipas llojit të agjentit fizik

Si njihet ndryshe acidi folik

Si paraqiten zhurmat organike në zemër

Si paraqitet kariesi

Si paraqitet kolla e bardhë

Si përfitohet hekuri

Si perhapet Kolera

Si përhapet nxehtësia gjer në organizmin e njeriut

Si përhapet nxehtësia përmes radiacionit

Si përhapet nxehtësia tek konvekcioni

Si përshkruhet vetëdija në mjekësinë interne

Si quhen gjenet inhibuese te proliferimit

Si quhen gjenet mutante

Si quhen gjenet stimuluese te proliferimit

Si quhen inflamacionet e cipave të buta të trurit

Si quhen këmbët e amebës

Si quhet dëmtimi i shijes

Si quhet demtimi lokal ireverzibil

Si quhet hemorragjia ne siperfaqe te lekures dhe mukozave

Si quhet infeksioni i kockave

Si quhet inflamacioni akut i bajameve dhe si manifestohet

Si quhet inflamacioni i arterieve dhe venave

Si quhet inflamacioni i nyjeve limfatike

Si quhet inflamacioni i sinusave paranazale

Si quhet koka e vogël në mënyrë jonormale

Si quhet mbyllja trombonike e trungut pulmonal

Si quhet mjekimi me baltat shëruese

Si quhet mungesa e si teprica e vitaminave

Si quhet nekroza iskemike e muskulit te zemres

Si quhet stadi i kulmit të temperaturës

Si quhet zgjerimi i alveoleve distale

Si quhet zgjerimi patologjik i enës së gjakut

Si shkaktohet alergjia

Si shumohet ameba

Si ta lë duhanin

Si te luftoni infeksionin e vesheve

Si te mjekohemi per lythat qe na dalin ne duar, ne kembe

Si të ndalet lemza

Si të parandalohet rënia e flokëve

Si të përgatisim një pomadë kundër kallove

Si te reagojme kur kemi obstruksion

Si tretet një kufomë

Si u formuan popujt dhe kombet

Si vepron nervi vagus në zemër, në gjëndrat suprarenale dhe në traktin gastrointestinal

Sida

Sifilizi i lindur

Sifilizi latent

Simbioza dhe antibioza

Simptoma

Simptomat e anemise

Simptomat e diabetit gestacional

Simptomat e Diabetit tip 1 dhe tip 2

Simptomat e migrenes

Simptomat e shokut

Simptomatologjia e Koleres

Simptomatologjia e Skizofrenisë

Sinapsa

Sindroma

Sindroma Cauda Equina

Sindroma Cerebellare

Sindroma Conus Medullaris

Sindroma Klinefelter

Sindroma Marfan

Sindroma Melkersson-Rosenthal

Sindroma nefrotike

Sindroma Sezary

Sindroma sjogren

Sindroma Sturge-Weber

Sindroma Tarner

Sindroma von Hippel-Lindau

Sindroma Wallenberg

Sindromi

Sindromi Adi

Sindromi akut trunor

Sindromi Alport

Sindromi Benedikt

Sindromi Bonnier

Sindromi Brown-Sequard

Sindromi Bruns

Sindromi Fancon

Sindromi i Claude Bernard Hornerit

Sindromi i Conn-it

Sindromi i Daunit - Down

Sindromi i distresit respirator te të rriturit

Sindromi i Down-it

Sindromi i Edwardsit

Sindromi i Gerstmanit

Sindromi i Luftit

Sindromi i paralizës bulbare

Sindromi i Pateaut

Sindromi kronik trunor

Sindromi Menier

Sindromi senzitiv kortikal

Sindromi Weber

Sindromi West

Sinergjia

Sinkopa

SINTEZA E PROTEINAVE

Sipas studimeve shkencore...

Siringomielia

Sistemet Buferike

Sistemi Endokrin

Sistemi i eneve te gjakut-Preparatet Histologjike

Sistemi i komplementit

Sistemi i nuhatjes apo fiziologjia e nuhatjes

Sistemi imunitar-Qelizat vrasese natyrale

Sistemi limbik

Sistemi nervor

Sistemi nervor somatik

Sistemi osteo-artikular

SISTEMI REPRODUKTIV I GRUAS

Sistemi Rh faktor i grupeve të gjakut

Sistola

Sjellja

Sjellja bizare

Skizofrenia katatone

Skizofrenia paranoide

Skizofrenia simpleks

Skleroza Multiple

Skoliozat

Skorbuti

Skotomet

Sonda metalike në dermatovenerologji

Spasticiteti

Spazma

Spitalizimi

Spongioskleroza

Sporadiciteti

Sporet

Sputumi si material diagnostik

Squama apo luspa

Stabiliteti emocional

Stadet e mitozes

Staphylococcus aureus

Status Epilepticus

Statusi epileptik

Stenoza mitrale

Stereognozia

Steriliteti

Sterilizimi

Stili i jetesës si faktor social

Stomaku

Stomatiti

Stomatocitoza e trashëguar

Strabizmi

Streptokokoza

Stresi

Stresi kronik paraqet më së shpeshti bazë për zhvillimin të sëmundjeve

Strukturalizmi

Struma

Studim shkencor dhe interesant per Duhanpirjen dhe demet nga Duhani

Substanca

Suficienca

Sulmet e gjeneralizuara epileptike

Sulmi narkoleptik

Superinfeksioni

Suturat sipas formes

Syndesmosis

Tabes Dorsalis

Tahikardia dhe bradikardia

Taksonomia

Talamusi

Te cilat raste është e pranishme kolla

Te dhenat per Duhanpirjen ne Kosove

Te fjeturit me pak se 6 ore gjume

Te mirat e nderprerjes se duhanit

Tek cila karcinomë rritet PSA

Tek cilat karcinoma rritet alfafetoproteina

Tek cilat karcinoma rritet antigjeni karcinoembrional

Tek cilat karcinoma rritet markeri CA 15-3

Tek cilat karcinoma rritet markeri CA 19-9

Tek cilat karcinoma rritet markeri CA-125

Tek cilat raste kemi humbje të peshës në mënyrë jonormale

Tek cilat raste paraqitet cianoza e lëkurës

Tek cilat raste paraqitet kaheksia

Tek cilat sëmundje haset fytyra kahektike

Tek cilat sëmundje paraqitet buzët cianotike

Tek cilat sëmundje paraqitet ngjyra ikterike e lëkurës dhe e mukozave

Tek cilat sëmundje shfaqet vertigo

Tek cilat semundje takohet edema e gjeneralizuar

Teknika e biopsisë në dermatologji

Telefonat celulare dhe shendeti

Temjani

Temperatura indiferente

Temperatura subfebrile

Tenodeza

Tensioni i lartë i gjakut

Tensioni i ulët gjatë shtatzanisë

Tensioni i ulët i gjakut

Teorite per krijimin e antitrupave

Terapia fizikale

Terapia me lëngje e sëmundjes së sheqerit apo diabetit

Terapia profilaktike farmakologjike dhe jofarmakologjike

Terapija per sherimin nga semundja e exhineve

Teratogjeneza, barnat dhe shtatzënia

Tërbimi apo rabiesi

Termi infeksion dhe semundje infektive

Terminologji mjekesore

Termoterapia

Teshtitja dhe zemra

Test interesant

Testet e inteligjencës dhe të personalitetit

Testet klinike laboratorike

Testi i Tzank-ut në dermatovenerologji

Tetanusi

Tetanusi apo Tetanozi

Tetralogjia Fallot

The viral core of HIV

Thoni

Thumbimet

Tifoja Abdominale

TIFOJA E ZORREVE

Tinea ose dermatofitet

Tinnitus

Tiroiditi Hashimoto

TKURRJA E MUSKUJVE

Toksinat ne tymin e duhanit

Toksoinfeksioni

Tomografia emisive pozitrone

Toniciteti apo tonusi muskulor

Tonsilofaringiti akut

Tonusi muskulor

Torakoplastika

Trajtimet Natyrale për Hepatitin Viral

Trajtimet natyrale të Diabetit

Trajtimet natyrale të sterilitetit

Trajtimi i Miastenia Gravis

Trajtimi i te thateve ne duar dhe kembe

Trajtimi i tensionit te larte te gjakut

Trajtimi i tensionit te ulët

Trakeostomia

Trakeotomia

TRAKTI URO –GJENITAL DHE GJËNDRAT MBIVESHKORE

Transferimi i energjisë diellore në Tokë

Transformimi

Transfuzioni i gjakut

Translatimi

Translokacionet kromozomale

Transporti aktiv

Transporti i CO2

Transporti ne mes membranes qelizore

Transudati

Tranzitivizmi

Trauma

Tremori

Tremori intencional

Tremori në qetësi

Tremori statik

Trichomoniasis

Trihofitia sipërfaqësore e mjekrës

Trihologjia

Tromboflebiti

Tromboza Trihofitia sipërfaqësore e mjekrës

Truri

Tumori

Turbekulozi lupoz

Type III Hypersensitivity Signs, Symptoms and Clinical examples

Udhëzuesi për Skreening të Kancerit

Uji dhe pijet

Uji dhe roli i tij

UJI ZEM-ZEM

Ulceratio

Ulcus molle

Ultrasonografia

Unguis incarnatus

Ureteri

Urethritis simplex

Uretra

Uretriti gonorroik

Urina dhe fecesi si material diagnostik

Urina e turbullt

Urografia anterograde

Urografia retrograde

Urtika

Ushqimet qe ju bejne te disponuar

Ushqimi dhe insuficienca kronike renale

Ushqimi dhe personat e sëmurë me giht

Ushqimi dhe pika në tru

Ushqimi dhe të sëmurët me ulçerë

Ushqimi dietal

Ushqimi i shpejtë dhe rreziku

Ushqimi në këtë shekull – pro dhe kundër

Ushqimi pejzorë apo me fibra

Ushqimi për diabetikët

Ushqimi te të sëmurët me sëmundje iskemike të zemrës

Ushtrimet gjimnastikore dhe diabeti

Ushtrimi terapeutik

Vaksinat

Vaksinoprofillaksa

Valët alfa të trurit

Valët beta të trurit

Valët delta të trurit

Valët theta të trurit

Varësia nga droga

Variçella

Vatra epidemike

Vazodilatimi

Vdekshmëria apo mortaliteti i latantëve

Veçoritë e personave të cilët kanë praktikuar frymëmarrjen me gojë

Veçoritë shëruese të lakrës

Vegetatio

Vektorët

Vëmendja

Ventilimi i mushkerive

Vertebra

Vertebrae

Vertebrogrami

Vertigo

Vertigofobia

Veset (viciumet) e zemrës

Veset e fituara të zemrës

Veshi

Veshka

Vetë-kontrolli i gjirit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit

VETITË E EDUKATORIT TË MIRË

Vetite e hithres

Vetitë kuruese të mjaltës

Vezika

Vezika atonike

Vigjilenca

Virulenca

Virusi

VIRUSI I HEPATITIT A

Virusi i hepatitit B

Virusi i influences

Vitamina B1

Vitamina B12

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina C

Vitamina C

Vitamina E

Vitamina E dhe roli i saj

Vitaminat

Vitaminat dhe semundjet

Vitropresioni (diaskopia) në dermavenerologi

Vjellja

Vlera e ujit zem zem

Vlerat referente

Vlerat referente të gazrave

Vlerësimi i rrezikut nga ksenobiotikët

VLERËSIMI I TË POSALINDURIËVE SIPAS MOSHËS GESTATIVE

Vrasja përmes ushqimit

Vulnus

What is Anemia

What is Apheresis

What is Blood component

What is LaCrosse encephalitis

Xhinset Tuaja të Ngushta mund të jenë pashëndetshme

Yndyrnat

Zemra

Zemra a e dini se

ZGJATSHMERIA DHE ELASTICITETI MUSKULOR

Zgjerimi i Venave

Zgjimi dhe ëndërrat

Zoonozat

Zorra e hollë, e trashë dhe e verbër

Zvogëlimi i rreziqeve për aksidentet

Zhurma diastolike tek stenoza mitrale

Zhurma sistolike dhe diastolike

Zhurma sistolike tek insuficienca mitrale

Zhurmat aksidentale të mushkërive

Zhurmat organike në zemër

Zhurmat organike të zemrës

Guma sifilitike fillon të zhvillohet

A preken edhe organet e brendshme nga sifilizi destruktiv

Paraliza progressive dhe tabes dorsalis janë

Sifilizi i lindur

Amplituda

Frekuenca

Amplituda

Cila është njesia e frekuencës

Herci

Shtypja

Ligji i Paskalit

Ligji i Arkimedit

Si fillon anamneza

Anamneza

Kush e zbuloi bacilin e tuberkulozit

Echthyma karakterizohet me

Karakterisikë e infeksionit me trikomonas vaginalis

Actinomyces Israeli shkaktari I actinomycosis zakonisht aktivizohet pas

Me çka bëhet mjekimi i pityriasis versicolor

Me çka është e karakterizuar pityriasis versicolor

Çka është tremori

Ku paraqitet bebëza e Hutchinsonit

Cilat janë nervat okulomotorë apo bulbomotorë

Ku gjendet qendra kortikale optike

Ku përfundon tractus opticus

Si pasojë e kujt paraqitet paraliza pseudobulbare

Si pasojë e kujt paraqitet paraliza bulbare

Si manifestohet lëndimi i lobit okcipital

Si manifestohet lëndimi i epikonit

Si manifestohet dëmtimi i konit medullar

Cilat janë llojet e paralizave

Alkoolizmi

Socioterapia

Psikoterapia

Neuroleptikët

Organoterapia

Cilat funksione psiqike mbesin të pandryshuara tek skizofrenia

Cilat janë veçoritë e personalitetit skizoid

Kompulzionet

Klaustrofobia

Pseudomnezitë

Amnezia retrograde

Amnezia anterograde

Vetëdija alopsikike

Ekopraksia dhe ekolali

Sa është frekuenca e delta ritmit apo delta valëve të trurit

Sa është frekuenca e teta valëve të trurit

Sa është frekuenca e beta valëve të trurit

Sa është frekuenca e alfa valëve të trurit

Çka është Miastenia gravis

Çka përfshinë triasi i Charcos(Sharko)

Cilat janë tumoret e trurit të vogël

Cilat janë tumoret e trurit

Sa shqisa i ka njeriu dhe cilat janë ato

Cilat janë llojet e gjakderdhjeve intrakraniale

Pika në tru

Si ndahen sëmundjet vaskulare të trurit

Kush e formon rrethin e Willisit

Cila është shenja e paralizës së nervit radial

Cilat muskuj i inervon nervi radial

Kush e formon nervin radial

Kush e formon nervin ishiadik

Cilat janë tri simptomat kryesore të Parkinsonit

Çka është mieliti

Kush e përbën sindromën meningjeale

Cilat janë shqisat speciale

Cilat janë reflekset patologjike dhe ku paraqiten

Kur janë të shuara reflekset sipërfaqësore

Ku paraqiten reflekset miotaktike të rritura apo hiperrefleksioni

Si mund të jenë reflekset miotaktike

Si ndahet hipertonia

Si mund të jetë tonusi muskular

Nga kush varet tonusi muskular

Çka është tonusi muskular

Cili është roli i sistemit ekstrapiramidal

Cili është roli i sistemit piramidal

Kush e paraqet organizimin spinal të motorikës

Si quhet paraliza e neuronit motorik periferik

Kush e përbën sistemin motorik

Cili është funksioni i sistemit nervor motorik

Cili është roli i palcës kurrizore apo medulla spinalis

Cili është funksioni i mezencefallonit

Cili është funksioni i ponsi

Ku gjendet truri i vogël

Cili është roli i bërthamave bazale

Cili është roli i hipokampusit

Ku është e vendosur palca kurrizore

Cilët janë shkaktarët e meningjitit purulent

Ku kemi ulje të klorideve në likuor

Sa është vlera normale e klorideve në likuor

Sa është vlera normale e proteinave në likuor

Ku kemi rritje të glukozës në likuor

Ku kemi ulje të glukozës në likuor

Sa është sasia normale e glukozës në likuor apo në lëngun cerebrospinal

Sa përqind ujë përmban likuori apo lëngu cerebrospinal

Dermatitet intertrigjinoze shkaktohen nga

Onychomycosis

Guma sifilitike paraqitet nën lëkurë ose nën mukozë si

Çfarë ngjyre ka floku tek favusi

Skutulet ne favus përbëhen nga

Kush është shkaktar i favusit

Çka është larva migrans

Si bëhet mjekimi lokal i ictus insekti

Si bëhet mjekimi i përgjithshëm i ictus insekti

Pasqyra klinike e ictus insekti

Çka shfaqen nga thumbimi i arzës, grerëzës, bletë

Çka shfaqen në lëkurë nga thumbimi i mizave dhe mushkajave

Ictus insecti

Çka shfaqet kur koka rriqrës mbetet ne lëkurë

Çka shfaqet në vendin e thumbimit të rriqrës

Ixodiosis

Me çka bëhet mjekimi i pediculosis pubis

Pediculosis pubis është ne diagnoze diferenciale me

Masa

Në vendin e thumbuar pediculosis pubis në lëkurë hetohet

Ku i vendos vezët femra e pediculosis corporis

Pediculosis corporis

Çka kemi në vendin e thumbimit te morri i trupit

Sa është cikli i zhvillimit vezë- larvë- morr tek morri i trupit

Sa është inkubacioni te AIDS

Cilat janë shenjat shoqëruese të HIV infeksionit

Si manifestohen shenjat e plota të HIV infeksionit

Si mund të jenë infeksionet oportunistike shoqëruese të HIV infeksionit

Cilat janë infektimet mikotike më të shpeshta

Cilat janë malinjizimet më të shpeshta te HIV infeksionit

Të infektuarit me HIV pa simptome klinike a mund të janë burim i infeksionit

Ballaniti

Me çka manifestohet ballaniti akut

Çka është fimoza

Çka është parafimoza

Vulviti

Krauroza

Venerofobia

Status Fordyce

Me çka manifestohet keiliti gjëndëror

Me çka manifestohet keiliti gjëndëror qelbëzues

Ku lokalizohet keiliti luspor

Morbus Mischer

Endokrinopatitë

Policitemia rubra vera

Si mund të jenë eritrocitozat

Policitemitë dhe eritrocitozat

Anemitë

Sa janë vlerat normale të shtypjes pjesore të dioksidit të karbonit në gjakun arterial

Cili është shkaku më i shpeshtë i aneurizmës

Aneurizma

Projektimi

Substituimi

Identifikimi

Introjeksioni

Sublimimi

Represioni

Çfarë roli kanë mekanizmat mbrojtës të personalitetit

Transitivizmi

Hipnoza

Dezorientimi

Stupori

Somnolenca

Ekzibicionizmi

Pedofilia

Fetishizmi

Transvetizmi

Narcizmi

Perversioni

Masturbimi

Nimfomania

Dieta acidoze

Kromozomet

Sa jetojnë eritrocitet

Nga kush përbëhen proteinat

Si ndahet hipofiza

Cilat janë hormonet e neurohipofizës

Cilat janë hormonet e adenohipofizës

Çka paraqet keiliti angular(perleche)

Çka është gjuha brazdore (Lingua plikata)

Gjuha leshatake(Lingua villosa) manifestohet me

Gjuha gjeografike(Lingua geographica) manifestohet me

Gjuha e lëmuar(glossitis atrophica) manifestohet me

Kur u themelua Akademia e Shkencave të Shqipërisë

Kur u themelua Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës

Kur u themelua Universiteti i Prishtinës

Kur u themelua Universiteti shtetëror i Tiranës

Dermatozoonozat

Cilat janë efloreshencat nën nivelin e lëkurës

Cilat janë efloreshencat mbi nivelin e lëkurës

Cilat janë enët e gjakut të dermës

A ka enë gjaku në epidermë

Cili është roli i gjakut

Cilat janë të mirat e ndërprerjes së duhanit

Cilat janë dëmet e duhanit

Kush e zbuloi penicilinën

Cilat janë llojet e diabetit

Cilat janë 20 llojet e aminoacideve

Aminoacidet në bazë të strukturës kimike aminoacidet ndahen në

Si ndahen aminoacidet në bazë të strukturës kimike

Sa lloje të aminoacideve marrin pjesë në ndërtimin e molekulave proteinike

Aminoacidet janë njësi themelore ndërtimore të

Kush janë njësitë themelore të proteinave

Cilat janë format e baktereve

Bakteret jetojnë në

Ku jetojnë bakteret

Cilat janë rrugët e përhapjes së infeksionit

Cilat vaksina jepen në muajin e dytë të jetës

Miza Fania scalaris është

Vaksina antitetanike përmban

Ixodes ricinus janë

Çka janë ixodes ricinus

Format klinike të paralizës së fëmijëve janë

Cilat janë format klinike të paralizës së fëmijëve

Orovaksina është vaksinë kundër

Si quhet vaksina kundër tifos abdominale

Laktovaksina është vaksinë kundër

Si quhet vaksina kundër trihomonasit

Sa është inkubacioni tek meningjitet

A gëzon fëmija imunitet te pertusisi prej nënës

Portë hyrëse tek hepatiti A është

Kush është portë hyrëse tek hepatiti A

Hulumtimi i aktivitetit kolektiv arrihet përmes

Vatra epidemike mund të jetë

Si mund të jetë vatra epidemike

Cilat janë llojet e veprimeve të barnave

Llamba e Wood-it është metodë ndihmëse për diagnostifikimin e dermatozave

Me çka manifestohet glossodynia

Stomatiti gangrenoz (noma) manifestohet me

Si mund të jetë senzibiliteti

Si mund të jetë apraksia

Cilat janë reflekset kutane sipërfaqësore

Çka paraqet senzibiliteti sipërfaqsor apo eksteroceptiv

Kush janë reflekset patologjike

Ku ndodhet simpatikusi

Çka shkakton duhani në shtatëzan

Pse shfaqet obeziteti

Protoni

Kortikoidet

Glukagoni

Çfarë roli ka glugagoni

Optika

Pseudopelade Brocq është pasojë e

Ndërtimi i qimes

Natyrën jo të gjallë e përbëjnë

Çka shërben sonda metalike në dermatologji

Gërryerja mekanike e lëkurës bëhet me

Sa litra ujë duhet të pijë njeriu brenda ditës

Sa sasi uje duhet që njeriu të pijë për 24-ore

Hepatiti A trajtohet me

Viruset hepatotrop janë

Në rastet e bashkëinfektimit HIV me HVB mund të përdoret terapia e kombinuar

Hepatiti kronik B trajtohet me

Shkaktarët kryesorë të shokut septik janë

Bakteremi e vazhdueshme është kur

Koliti psudomembranoz pas përdorimit të antibiotikëve shkaktohet nga

Onychogryposis

Onycholysis

Onychomadesis

Onychorrhexis

Platonychia

Onychomalacia

Onychoschizia

Unguis faveolatus

Hapalonychia

Anonychia

Pachyonychia

Leuchonychia

Onychophagia

Koilonychia

Shenja Beau-Reil

Ngjyra e pllakës së thonit te melanoma maligne

Ngjyra e pllakës së thonit te sëmundja Adiso

Te sëmundjet renale ngjyra e pllakës së thonit

Ndërrimet në pllakën e thonit në formë të gropimeve të vogla

Te eczema kemi

Historia e drogës

Organizmi quhet hermafrodit kur

Fieret bëjnë pjesë në grupin e bimeve

Sistemi nervor simpatik është pjesë përbërëse e

Miozina është strukturë fijëzore proteinike që merr pjesë në ndërtimin e

Struktura bimore e cila përbëhet nga embrioni, lënda rezervë dhe mbuloja quhet

Periosti është një shtresë që rrethon

Hormoni i nxitjes së tiroides (TSH) sekretohet nga

Si ndahet sistemi nervor qëndror

Cilat janë lidhjet aferente të hipotalamusit

Cilat janë lidhjet eferente të hipotalamusi

Si mund të jenë fistulat

Si sajohet guma

Krusta

Dregëza

Në anafazën e dytë të mejozës ndahen dhe shkojnë drejt poleve të kundërta

Veshka forma dhe dimensionet

Funksionet e cerebellumit

Cilat janë funksionet e cerebellumit

Venat sipërfaqësore të palcës kurrizore derdhen në

Burim infeksioni janë

Sipas mekanizmit të përhapjes sëmundjet infektive klasifikohen në

Prezenca e anti HCV në gjak tregon

Periudha e inkubacionit te morbilli

Patogjeneza e hepatitit viral është pasojë e këtyre faktorëve

Diagnoza serologike e hepatitit C

Çka është tumori në dermatologji

Çka është tuber në dermatologji

Çka është nodus apo nyje në dermatologji

Çka është Cystis (qese) në dermatologji

Çka është Plax (pllaka) në dermatologji

Diagnoza serologjike e hepatitit akut B

Cilat janë rrugët e përhapjes së hepatitit B

Rrugët e përhapjes së hepatitit B

Sa është inkubacioni te hepatiti C

Inkubacioni te hepatiti C

Sa është inkubacioni te hepatiti akut B

Sa është inkubacioni te hepatiti akut viral A

Inkubacioni te hepatiti akut viral A

Karakteristikat e hepatitit viral fulminant

Hepatiti akut viral A len imunitet të

Terapia e hepatitit akut A

Komplikimet më të shpeshta të hepatitit akut A

Klinikisht forma ikterike e hepatitit akut A karakterizohet me

Rruga më e shpeshtë e përhapjes së hepatitit A

Hepatiti fulminant më së shpeshti paraqitet te

Diagnoza serologjike e hepatitit akut A përcaktohet me prezencën e

Transmetues të leishmaniazës janë

Antibiotik i zgjedhjes tek infekcionet streptokoksike është

Shkaktari më i shpeshtë i faringitit bakterial është

Kush e shkakton erizipelën

Erizipelën e shkakton

Cilat reaksione me rëndësi i katabolizon karbamil fosfat sintetaza

Në ciklin e ures ornitin transkarbamoilaza katalizon

Acidi gunadin acetik që krijohet të biosinteza e kretaininës metilohet në

Sinteza e acidi α amino levulinik te biosinteza e hemoglobinës kryhet në

Enzima e cila aktivizohet pas lidhjes së drejtpërdrejt të AMP-së ciklike me receptorin është

Acidi tetrahidrofolik është koenzim që bartë C1 njësit , shërben për sintezen e

Në cilën pjesë të qelizës sintetizohet ARN-m gjatë procesit të transkriptimit

Grupi reaktiv i aminoacidit histidina është

Cili është grupi reaktiv i aminoacidit histidina

Fenilalanina sintetizohet prej

Kobalti është pjesë përbërëse e

Aminoacidet të cilat shëndërrohen në glutamat dhe përmes α-ketoglutaratit kyqen ne ciklin citrik janë

Cila është njësia e forcës

Papula apo puprra

Si ndahen efloreshenca mbi nivel të lëkurës

Si mund të jenë makulat e kuqe

Enantema

Cilët janë faktorët që i sajojnë efloreshencat

Si mund të jenë efloreshencat sipas sajimit

“Alfabeti i dermatologjisë“

Cili është funksioni kryesor i melaninës

Në ngjyrën e lëkurës bëjnë pjesë

Cila enzimë rregullon sintezën e porfirineve

Cilat enzima marrin pjesë në biosintezën e hormoneve steroide

Cilat aminoacide janë të kyqura në sintezën e kreatininës

Si mund të jenë gjëndrat e djersës

Nga kush rrjedh ngjyra e kuqe e thoit

Nga kush përbëhet shtrati i thoit

Thonjtë në gishta rriten mesatarisht

Paranychium

Kutikula

Me çka karakterizohet matriksi apo rrënja e flokut

Faza istmale e rritjes se flokut

Faza telogjene faza e rrënjës së flokut

Faza katagjene e rritjes se flokut ose faza e qetësimit

Faza anagjene e rritjes se flokut

Në sa faza realizohet rritja e flokut

Medulla (palca) e qimes që ndodhet në mes përbëhet nga

Cilat janë tre llojet e qimeve në lëkurë

Ku është e vendosur hipoderma ose nënlëkura

Derma

Prezenca e nitriteve dhe amonjakut është indikator për

Prezenca e nitrateve është indikator për

Cilat janë metodat e menaxhimit të riskut

Me cilat metoda bëhet vlerësimi i statusit nutritiv

Kontaminimi i tokës me kufoma është kontaminim

Indeksi trupor

Fasulja, bishtaja, thjerrëza,soja me një emër quhen

Sëmundja e Diabetit, Tuberkulozi dhe Astma kanë të përbashkët

Çfarë roli kanë mineralet në organizmin e njeriut

Sa duhet të jetë thellësia e gypave të ujësjellësit

Kush ndikon në uljen e peshës trupore

Mikroskopin e shpiku

Kush e shpiku mikroskopin

Si janë flokët e përbërë

Si janë flokët e thatë

Si është floku normal

Cortexi i qimes përbëhet nga

Nga kush përbëhet medulla apo palca e qime

Çfarë roli kanë ribozomet

Çka ndikon struktura gjeologjike e tokës

Ndotësi

Cilat janë problemet globale të ambientit me ndikim në shëndet

Faktorët multiple të TBC-së

Në kushte të jashtëzakonshme popullatës duhet t'i ofrohe

Cilat janë metodat e vlerësimit të ushqyeshmërisë

Organizmit të njeriut energjia i nevojitet për

Acidet e larta yndyrore të pangopura janë

Si është femra standarde

Telangiectasiae

Nevojat për ujin e pijshëm varen nga

Problemet globale të ambientit me ndikim në shëndet janë

Cilat janë acidet e larta yndyrore të pangopura

Kwarshiorkor është pasojë

Enzimovitaminat janë

Ku resorbohet vitamina A në organizëm

Uria e rëndë është atëherë kur pesha trupore është nën

Obezitet konsiderohet rritja e peshë mbi

Obezitet patologjik konsiderohet rritja e peshës mbi

Shërimi i urisë bëhet me

Faminoza

Anemia mikrocitare hipokrome është pasojë e mungesës së vitaminës

Cilat janë simptomat e Kwashiorkorit

Çfarë roli ka vitamina D

Ku gjendet vitamina A

Kur konsiderohet obezitet patologjik

Cilat janë parametrat kimik të ujit për pije

Klori në ujë ka efekt

Kur lejohet uji nga shtresa e parë nëntokësore

Sa rriten nevojat energjetike në laktacion

Cili është roli i celulozës në organizëm

Risku

Numri i kabinave të WC-ve në 100 nxënës(femra) është

Dritaret në klasë duhet të jenë

Cilat janë masat mbrojtëse urbanistike tek aerondotja

Aerondotja

Vdekja shkaktohet kur përqindja e oksigjenit është