Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Frika nga varfëriaSufjan Theuriu thotë:
"Shejtani nuk ka armë më të mirë kundër njeriut sikur frikësimin me varfëri. Kur të vendoset kjo gjë në zemrën e njeriut: e pengon të vërtetën, flet me epsh dhe mendon keq për Zotin e vet".
(Fejdul-Kadir)

Share/Bookmark
       
   
  •