Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Indi kërcor:


Indi kërcor:

a. është ind mire i vaskularizuar

b. është ind mire i inervuar

c. nuk përmbanë enë gjaku dhe nerva

Share/Bookmark
       
   

Related post  •