Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Numri i leukociteve ne 1 mm3 ne gjakun e njeriut sillet:

Numri i leukociteve ne 1 mm3 ne gjakun e njeriut sillet:

A 5000-10000
B 4.5-5 milon
C 120 miliard
D 2000-3000
Share/Bookmark
       
   
  •