Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Një thënie për edukimin e rinisë

Kushtojini rëndësi te veçante edukimit të rinisë. Një neglizhim sado i vogel në këtë drejtim, do të na kushtojë mjaft shtrenjtë. (Aristoteli)

Share/Bookmark
       
   
  •