Takvimi 2016 I Autoshkolla I Ese I Analiza I Vjersha I Lojra I Blej I Mëso Gjermanisht I Mëso shqip I

Merrni njoftime per postimet e reja

Sputumi si material diagnostik


       

Sputumi tajitet prej rrugëve të frymëmarrjes me anë të nxjerrjes së saj.Ky përbëhet prej jargëve,epiteleve,bakterieve dhe prej materialit I cili prej ambientit të jashtëm depërton në rrugët e frymëmarrjes.
    Përshkak të sëmundjes së organeve të frymëmarrjes(pneumonia,bronkoekstazisë,abcesit të mushkërive etj)bëhet edhe zmadhimi i sasisë së këlbazës,e cila grumbullohet,kjo sasi matet dhe dërgohet në analiza laboratorike.
   Për kontrollime(analiza)laboratorike sputumi merret me anë të enëve speciale,prej qelqi(filxhanat e Pjetrievit).
    Motra ia shpjegon të sëmurit se si të merret sputumi,duke e përkujtuar këtë se sputumi merret prej rrugëve të frymëmarrjes pas kollitjes dhe nxjerrjes së këlbazës jashtë,e jo prej grykës së gojës.
   Këlbaza merret në mëngjes para ngrënies së mëngjesit.I sëmuri më parë e shpërlan grykën e gojës me ujë,e pastaj kollitet thellë dhe e nxjerrë kështu këlbazën jashtë drejt e në filxhanin e Petrievit.
   Motra e mbyll filxhanin e Petrievit me anë të kapakut prej qelqi ndërsa skajet e filxhanit i ngjet me letër ngjitëse.Në udhëzimin që e vënë në filxhan e shkruan emrin dhe mbiemrin e të sëmurit,repartin dhe të dhëna tjera të nevojshme,duke i dërguar që të gjitha kështu së bashku në laborator për t'u analizuar.
   Kur motra e dërgon sputumin për të mbjellë në ushqimore(kultura sipas Levenshtajnit).Procesi i marrjes dhe i ekspeditimit bëhet në një mënyrë të rreptë sterile.
    
                Përgatitja e materialit

Me këtë rast bëhet përgatitja e këtij materiali:
* epruveta sterile e gjatë dhe e shkurtër ose filxhani i Petrievit,
* ena me ujë të zier të freskët për të shpërlarë gojën dhe disa shtresa për të fshirë buzët,
* dy deri në tri lecka sterile ose garza për të fshirë trysat,
* ena veshkore,kandili dhe shkrepsa për ta ndezur grykën e epruvetës,respektivisht të kapakut të filxhanit të Petrievit,
* maska për motrën dhe për mjekun(mbrojtja e hundës dhe e gojës),
* udhëzimi për dërgimin e materialit në laborator si dhe ngjitësja për epruvetën ose për filxhanin e Petrievit.
   Në momentin  kur bëhet përgatitja e të sëmurit,njëkohësisht këtij i shpjegohet edhe teknika e të kolliturit si dhe e mënyrës së hedhjes së këlbazës:i sëmuri e shpërlan gojën me ujë të ziier,ndërsa trysat dhe dhëmbët ia fshin motra me fshirëse sterile ose me garzë.
  
               Teknika e punës

Në repart bëhet mbledhja e sputumit të të sëmurit i cili vëhet në enën për sputum,të cilat lahen rregullisht,në fundin e të cilave vihet Lizoli 3%,për t'u bërë kështu dezinfektimi.Por,kur sputumi merret për analiza laboratorike,atëherë procedura është ndryshe.Kështu nga i sëmuri merret më së shpeshti në mëngjes,parase ky të ketë marrë ushqim ose lëngje të ndryshme.Këlbaza mblidhet në enë të pastërta kimike dhe sterile,varësisht nga analizat që do të bëhen(lloji i analizave),në rast se sputumi dërgohet në analiza makroskopike dhe mikroskopike,atëherë në enë të pastra kimike(më së shpeshti filxhanat e Petrievit)ndërsa nëse është fjala për analiza bakteriologjike,atëherë duhet dërguar(është e detyrueshme)në filxhanat e Petrievit të cilat janë sterile.
 

  Të sëmurin e vëmë në pozitën e ulur,rreth qafës i vihet vala prej idre pasi e ka shpërlarë dy tri herë grykën e gojës me ujë të vluar,i sëmuri kollitet thellë dhe me fuqi,duke hedhur kështu sekretin në filxhanin e Petrievit kështuqë këlbazën e marrim prej rrugëve të poshtme të frymëmarrjes,pastaj e nxezim kapakun në flakën e llambës dhe e mbyllim filxhanin e petrievit ndërsa rreth e përqark i ngjesim letër në të cilën shkruhet emri dhe mbiemri i të sëmurit dhe numri i dhomës e sputumit në udhëzimin i dërgojmë në laborator.pas marrjes së këlbazës.i sëmuri e shpërlan gojën me ujë dhe e vazhdon pushimin në shtrat.Materiali i përdorur digjet ose dezinfektohet në 10% të Lizolit.

            Punoi: Festim Bislimi

Mjekesi,materiali laboratorik per diagnoze,materiali biologjik,marrja e materialit per analiza, marrja e mostrave per analiza,marrja e gjakut,marrja e urines per analiza,marrja e fecesit per nalaiza punime nga Festim Bislimi,shkrime nga Festim Bislimi,punime shkencore nga Festim Bislimi,punime shqip nga Festim Bislimi,marrja e sputimit per analiza diagnostike,sputumi si material diagnostik
Ruaje këtë faqe

Arkiva e postimeve

Na ndiqni me email për postimet e reja

Analiza, Referate, Vjersha dhe Poezi si dhe Thënie