Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Qeni -vjershëQeni

Qeni është kafshë besnike

Njeriut ia ruan shtëpinë

Qenin e ushtron njeriu

Për t'ia kryer porosinë.


vjersha,vjershe,poezi,poezia,per,poezite,vargje,vargje per,poezi per,qen,qenin,qent,qenet,klyshin
  •