Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Çka është Resulullah ?

Çka është Resulullah ? 

Resulullah: (arab.) - Resulull­ah; pers. pejgamber; i dërguari i Allahut; per­so­ni të cilin All­ahu i madhërishëm e ka zgje­dh­ur që, nëpërmjet tij, t’ia dërgojë mes­azhin ndonjë populli apo nje­rëzimit në tërësi; në pë­r­do­rimin e përditshëm të mys­li­manëve, fjala i dërguari i All­ahut nën­kupton të dërguarin Muh­ame­d­in a.s.


Shih edhe:


SI E PRANOI ISLAMIN MAGJISTARI? 

Eshte Drite e Zotit  

Sa është numri i pejgamberëve të përmendur në Kur'an?  

Respekti i Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve sel-lem  

SHQIPTOI SHEHADETIN DUKE QENË E VDEKUR


Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,resulullah,resulullahi
Çka është Resulullah ? 

Resulullah: (arab.) - Resulull­ah; pers. pejgamber; i dërguari i Allahut; per­so­ni të cilin All­ahu i madhërishëm e ka zgje­dh­ur që, nëpërmjet tij, t’ia dërgojë mes­azhin ndonjë populli apo nje­rëzimit në tërësi; në pë­r­do­rimin e përditshëm të mys­li­manëve, fjala i dërguari i All­ahut nën­kupton të dërguarin Muh­ame­d­in a.s.


Shih edhe:


SI E PRANOI ISLAMIN MAGJISTARI? 

Eshte Drite e Zotit  

Sa është numri i pejgamberëve të përmendur në Kur'an?  

Respekti i Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve sel-lem  

SHQIPTOI SHEHADETIN DUKE QENË E VDEKUR


Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,resulullah,resulullahi
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat