Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Cilat janë 7 zanoret në gjuhën shqipe ?


Cilat janë 7 zanoret në gjuhën shqipe ?

Zanoret në gjuhën shqipe janë 7 dhe janë: a, e, ë, i, o, u, y.

zanoret e gjuhes shqipe,gjuha shqipe dhe zanoret,kush jane zanoret e gjuhes shqipe,gjuha shqipe dhe zanoret,zanoret ne shqip,gjuha dhe zanoret,kush jane zanoret e gjuhes shqipe,cilat jane shtate zanoret e gjuhes shqipe 
  •