Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Kontinentet e Botës (Tokës)

Toka i ka 7 kontinente dhe janë: Azia, Afrika, Amerika Veriore, Amerika Jugore, Antarktida, Evropa, Australia.

kontinentet e botes,bota kontinentet e saj

  •