Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Cili është kryeqyteti i Monakos ?

Kryeqyteti i Monakos është Monako.
  •