Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Cilat janë mprehtësitë e ulura të shikimit që mund të korigjohen me syza ?

Mprehtësitë e ulura të shikimit që mund të korigjohen me syza janë: 

Shkurtëpamësia (myopia), 

Largëpamësia (hypermetropia), 

Largëpamësia e moshës(presbyopia).

Cilat janë mprehtësitë e ulura të shikimit që mund të korigjohen me syza ?, mprehtesite e ulura te shikimit qe korigjohen me syza
  •