Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Ambasada e Italisë në Prishtinë

Rr. Azem Jashanica 5, Dragodan
Prishtinë 10010
Kosovë
Tel: +381 (0)38 244 925
Fax: +381 (0)38 244 929
  •